Menu
BNP Paribas Fortis CSR
13.09.2021

Regeringen, bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties ondertekenen Digital Inclusion Charter

DigitAll, met hoofdpartners BNP Paribas Fortis en Proximus, brengt vandaag verschillende regeringen van ons land en een dertigtal bedrijven, overheidsinstanties en sociale organisaties samen in het kader van digitale inclusie. De verschillende partijen engageren zich om de digitale kloof in Belgiƫ te verkleinen en onderschrijven daarom het Digital Inclusion Charter. In een wereld die steeds digitaler wordt, engageren ze zich om verscheidene acties te ondernemen die digitale uitsluiting tegengaan.

Digitale ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting. Dat is de conclusie van een rapport[1] van de Koning Boudewijnstichting uit juni 2020. Niet minder dan 1 op de 10 Belgische huishoudens heeft geen internetverbinding thuis. Voor gezinnen met een laag inkomen stijgt dat cijfer tot bijna 3 op 10. Heel wat Belgen hebben ook geen of niet voldoende digitale vaardigheden. Bij maar liefst 40% van de Belgen dreigt digitale uitsluiting. Ten slotte vermeldt het rapport ook ongelijkheid inzake het gebruik van essentiële diensten. Zo heeft 57% van de Belgen met een laag opleidingsniveau het internet nog nooit gebruikt om essentiële documenten te versturen naar de overheid. In een tijd waarin het digitale steeds belangrijker wordt, weegt de digitale kloof op de maatschappelijke integratie van de meest kwetsbaren.

DigitAll is de nieuwe naam van het in november 2020 door BNP Paribas Fortis gelanceerde Digital Inclusion Ecosystem. Dat initiatief, waar intussen negentien bedrijven, acht sociale organisaties en zeven overheidsinstanties deel van uitmaken, wil de digitale kloof in België verkleinen door digitale inclusie hoger op de agenda te zetten. Het ecosysteem werkt momenteel aan drie concrete projecten: een nationale bewustmakingscampagne om het belang van digitale inclusie te onderstrepen, de inschatting van het gebruiksgemak van digitale tools in de vorm van een digitale-inclusie-index, en een mobiele oplossing om moeilijk te bereiken doelgroepen digitale vaardigheden bij te brengen.

Digital Inclusion Charter
Vandaag scharen een dertigtal partijen (de volledige lijst staat onder aan dit persbericht) zich achter het initiatief en gaan ze zelfs nog een stap verder. Proximus en BNP Paribas Fortis brengen de partijen samen om hun betrokkenheid in het project te bezegelen. Ze plaatsen hun, uiteraard digitale, handtekening onder het Digital Inclusion Charter[2]. Daarmee zetten ze hun engagement om digitale inclusie in België te promoten, kracht bij. Het charter faciliteert de uitbouw van een netwerk rond digitale inclusie en draagt bovendien bij tot een grotere bewustwording van de digitale kloof.

Guillaume Boutin, CEO van Proximus: "Proximus zet zich in om digitale technologieën toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht fysieke mogelijkheden, economische achtergrond, culturele afkomst, opleiding of leeftijd. Onze steun aan DigitAll, dat diverse stakeholders verenigt rond een gemeenschappelijk engagement om digitale inclusie te bevorderen, is een logisch gevolg van deze ambitie. Ik ben ervan overtuigd dat het uitwisselen van ideeën en het bepalen van gemeenschappelijke acties samen met alle betrokken partners kan leiden tot substantiële vooruitgang in het verzekeren van een inclusief, veilig en duurzaam België".

Max Jadot, CEO van BNP Paribas Fortis : “Heel wat mensen dreigen uitgesloten te worden uit onze maatschappij doordat ze, om diverse redenen, geen gebruik maken van digitale middelen. Digitale inclusie is in onze moderne samenleving een absolute voorwaarde voor sociale inclusie. BNP Paribas Fortis gaat daarom, samen met de andere partners in het ecosysteem, concrete engagementen aan om digitale uitsluiting te bestrijden.”

Negen engagementen 
Het Digital Inclusion Charter omvat negen concrete engagementen waartoe de ondertekenaars zich verbinden:

 1. In kaart brengen en delen van best practices ter verbetering van digitale inclusie.
 2. In kaart brengen van belemmeringen voor digitale inclusie en definiëren van gemeenschappelijke acties om die belemmeringen weg te nemen.
 3. De top van de eigen organisatie aanmanen om het engagement aan te gaan en te sturen.
 4. Verbeteren van de digitale inclusie in de eigen organisatie door interne opleiding te stimuleren en acties en vooruitgang te delen.
 5. Bevorderen van digitale inclusie buiten de eigen organisatie met als doel het aantal ondertekenaars van het Digital Inclusion Charter en de impact ervan te vergroten.
 6. Steun verlenen aan campagnes die digitale inclusie tot een prioritaire doelstelling willen maken, omdat de digitale kloof bij het grote publiek nog steeds te weinig bekend is.
 7. Geleidelijk invoeren binnen de eigen organisatie van een procedure waarmee beoordeeld wordt in welke mate digitale inclusie bij de medewerkers, klanten en begunstigden bevorderd wordt.
 8. Acties ondernemen om het vertrouwen in digitale tools te vergroten, het online veiligheidsgevoel te verhogen en om gebruikers te wapenen tegen potentieel misbruik.
 9. Opvolgen van de implementatie van het charter en na drie jaar dit charter evalueren samen met de andere ondertekenaars, om een stand van zaken op te maken en mogelijke vervolgstappen te definiëren.

 

Bijlage 1: lijst van de partners van DigitAll:

 • Voor de bedrijfswereld: AG Insurance ; Agoria ; BNP Paribas Fortis ; bpost ; Colruyt Group ; Delhaize ; De Lijn ; Deloitte ; Dilaco ; DNS Belgium ; De Watergroep ; IBM ; ICC ; In The Pocket ; itsme® ; Microsoft ; Proximus ; VBO ; VRT
 • Voor de sociale organisaties: aSmartWorld ; Beego ; Close the Gap ; DigitalForYouth.be ; Hobo ; iDROPS; Maks ; Mediawijs
 • Voor de federale en regionale overheden en administraties: Actiris ; Agence du Numérique ; agentschap Opgroeien ; Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) ; FOD Beleid & Ondersteuning (BOSA) ; FOD Financiën ; Service Public de Wallonie – Economie, Emploi, Recherche

Bijlage 2: contacten voor interviews

Bedrijf / organisatie

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mailadres

VBO

Benoit Monteyne

+32 498 08 07 17

bm@vbo-feb.be

DNS Belgium

Philippe Du Bois

+32 497 51 40 31

Philip.du.bois@dnsbelgium.be

DigitalForYouth.be

Philippe Du Bois

+32 497 51 40 31

Philip.du.bois@digitalforyouth.be

Beego

Frederick Scraeyen

+32 499 99 83 64

frederick.scraeyen@beego.be

Actiris

Caroline Mancel

+32 498 37 05 89

cmancel@actiris.be

In The Pocket

Brett Dufort

/

brett.dufort@inthepocket.com

aSmartWorld

Geoffroy Van Humbeeck

+32 476 06 74 09

 

geoffroy@asmartworld.be

CIBG

Tania Maamary

+32 496 23 90 23

tmaamary@cirb.brussels

The Shift

Karen Gallen

/

Karen.Gallen@theshift.be

-

Saskia Van Uffelen (Digital Champion Belgium)

/

saskia@quadrature.brussels


Perscontacten: 

Voor BNP Paribas Fortis:

Hans Mariën | Woordvoerder
+32 (0)2 565 86 02 - +32 (0)475 74 72 86
hans.marien@bnpparibasfortis.com 

Voor Proximus:

Fabrice Gansbeke | Woordvoerder
+32 (0)2 202 49 11 - +32 (0)472 05 07 02
fabrice.gansbeke@proximus.com

 

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis na<uw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is de grootste bank van de Europese Unie en een belangrijke internationale bankspeler. De groep is actief in 68 landen en telt ruim 193.000 medewerkers, van wie meer dan 148.000 in Europa. Ze bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Retail Banking, met alle retailbankingnetwerken van de groep en een aantal gespecialiseerde metiers, zoals BNP Paribas Personal Finance en Arval; Investment & Protection Services, met de spaar-, beleggings- en verzekeringsoplossingen van de groep; en Corporate & Institutional Banking, dat zich op bedrijfsklanten en institutionele klanten toelegt. Op basis van zijn gediversifieerde en geïntegreerde model helpt BNP Paribas al zijn klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmo’s, grote bedrijven en institutionele klanten) met financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsoplossingen om hun projecten te realiseren.
De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en ontplooit haar geïntegreerde retailbankingmodel ook in het Middellandse Zeegebied, Turkije, Oost-Europa en het westen van de Verenigde Staten. Als vooraanstaande internationale bankspeler beschikt BNP Paribas over toonaangevende platformen en metiers in Europa, een sterke aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika en solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific. BNP Paribas hanteert in al zijn activiteiten een maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste aanpak. Op die manier kan het meebouwen aan een duurzame toekomst en tegelijkertijd goede resultaten en de stabiliteit van de groep verzekeren.

 

Over Proximus

De Proximus Groep (Euronext Brussel: PROX) is een leverancier van digitale diensten en communicatieoplossingen die actief is op de Belgische en internationale markt. Door communicatie- en entertainmentervaringen aan te bieden aan residentiële consumenten en de digitale transformatie van ondernemingen te faciliteren, openen we een wereld van digitale mogelijkheden zodat mensen beter leven en slimmer werken. Dankzij geavanceerde, geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken verleent Proximus zijn klanten overal en altijd toegang tot digitale diensten en data, alsook tot een brede waaier van multimediacontent. Proximus is voortrekker op het gebied van ICT-innovatie, met geïntegreerde oplossingen gebaseerd op IoT, data analytics, cloud en beveiliging.

Proximus heeft de ambitie om de referentie-operator in Europa te worden onder impuls van netwerken van de volgende generatie, een volledig digitale mindset en een open ingesteldheid ten opzichte van partnerschappen en ecosystemen. Tegelijk draagt het bij aan een inclusief, veilig, duurzaam en welvarend digitaal België.

In België biedt Proximus zijn voornaamste producten en diensten aan onder de merken Proximus en Scarlet. De Groep is ook actief in Luxemburg als Proximus Luxembourg SA, onder de merknamen Tango en Telindus Luxembourg, en in Nederland via Telindus Nederland. De internationale carrieractiviteiten van de Groep worden uitgevoerd door BICS, een toonaangevende enabler van internationale communicatie, een van de belangrijkste wereldwijde spraakcarriers en de grootste aanbieder van mobiele datadiensten wereldwijd. Met TeleSign beschikt de Groep ook over een snelgroeiende leider gespecialiseerd in digitale identiteitsdiensten voor ’s werelds grootste internetmerken, digitale kampioenen en cloud native bedrijven.

Met zijn 11.423 medewerkers, die zich allemaal inzetten om een superieure klantenervaring te bieden, realiseerde de Groep eind 2020 een onderliggende groepsomzet van 5.479 miljoen EUR.

Surf voor meer informatie naar www.proximus.com en www.proximus.be.

 [1] Brotcorne, P. & Mariën, I (2020). Digitale Inclusie: barometer digitale inclusie. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

[2] De integrale tekst gaat als bijlage.

Press Team

Linked Files

Tools