Menu

Foundation

Elk jaar helpen we vele verenigingen met onze tijd, expertise en financiële steun. In het bijzonder kinderen en jongeren uit kwetsbare milieus. We helpen ook verenigingen op een structurele manier, dankzij onze twee fondsen, het fonds BNP Paribas Fortis Foundation en het Impact Together fonds. Beide zijn complementair en ondergebracht bij de Koning Boudewijnstichting. Deze twee fondsen liggen in lijn met onze strategie. Meer specifiek die rond duurzaamheid waarbij we projecten ter bevordering van sociale inclusie steunen.


Anne-France Simon legt de BNP Paribas Foundation helder uit.

BNP Paribas Fortis Foundation smeedt duurzame banden

BNP Paribas Fortis Foundation streeft naar een inclusievere samenleving door te strijden tegen elke vorm van uitsluiting, zowel financieel, sociaal als digitaal. Sinds haar oprichting in 2010 hebben we gekozen om ons in te zetten voor de Belgische samenleving ten gunste van de meest kwetsbaren.

Onze doelstellingen:

 • Medewerkers van de bank centraal stellen in ons sponsorbeleid
 • Projecten ondersteunen die geworteld zijn in het hele grondgebied
 • Duurzame banden smeden tussen verenigingen en onze bank

BNP Paribas Fortis Foundation smeedt duurzame banden

BNP Paribas Fortis Foundation streeft naar een inclusievere samenleving door te strijden tegen elke vorm van uitsluiting, zowel financieel, sociaal als digitaal. Sinds haar oprichting in 2010 hebben we gekozen om ons in te zetten voor de Belgische samenleving ten gunste van de meest kwetsbaren.


Anne-France Simon legt de BNP Paribas Foundation helder uit.

Our objectives:

 • Medewerkers van de bank centraal stellen in ons sponsorbeleid
 • Projecten ondersteunen die geworteld zijn in het hele grondgebied
 • Duurzame banden smeden tussen verenigingen en onze bank

3 manieren om verenigingen te ondersteunen

 • Financiele steun: We ondersteunen verenigingen financieel voornamelijk via twee projectoproepen, beide gelanceerd via de Koning Boudewijnstichting.
 • Vrijwilligersteun van onze collega’s: De bank gaat nog verder in haar steun aan de vzw’s. Zo krijgen de medewerkers van BNP Paribas Fortis, in kader van het programma 1MillionHours2Help, de kans om hun engagement te tonen door vrijwilligerswerk te doen bij een vzw uit hun regio of via een organisatie waarmee de bank een samenwerking heeft opgezet.
 • Steun door sponsoring in natura: BNP Paribas Fortis schenkt sinds 2013 zijn afgeschreven computerapparatuur aan Close the Gap. Dat is een organisatie die de digitale kloof tussen westerse landen en opkomende landen wil overbruggen, alsook binnen België.

3 manieren om verenigingen te ondersteunen

 • Financiele steun: We ondersteunen verenigingen financieel voornamelijk via twee projectoproepen, beide gelanceerd via de Koning Boudewijnstichting.
 • Vrijwilligersteun van onze collega’s: De bank gaat nog verder in haar steun aan de vzw’s. Zo krijgen de medewerkers van BNP Paribas Fortis, in kader van het programma 1MillionHours2Help, de kans om hun engagement te tonen door vrijwilligerswerk te doen bij een vzw uit hun regio of via een organisatie waarmee de bank een samenwerking heeft opgezet.
 • Steun door sponsoring in natura: BNP Paribas Fortis schenkt sinds 2013 zijn afgeschreven computerapparatuur aan Close the Gap. Dat is een organisatie die de digitale kloof tussen westerse landen en opkomende landen wil overbruggen, alsook binnen België.
Picture1

Inclusion Lab by BNP Paribas Fortis

Sinds 1 september 2023 herbergt onze nieuwe hoofdzetel, in het hart van Brussel, nu een ruimte gewijd aan verenigingen met een gemeenschappelijke doel: gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren en kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Een concrete manier om de wereld van verenigingen nog dichter bij onze bank en haar medewerkers te brengen en tegelijkertijd het dagelijkse werk van verenigingen met begunstigden te ondersteunen. Door de middelen en specifieke expertise van iedereen te bundelen, kunnen we de dingen versnellen.

Inclusion Lab by BNP Paribas Fortis

Picture1

Sinds 1 september 2023 herbergt onze nieuwe hoofdzetel, in het hart van Brussel, nu een ruimte gewijd aan verenigingen met een gemeenschappelijke doel: gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren en kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Een concrete manier om de wereld van verenigingen nog dichter bij onze bank en haar medewerkers te brengen en tegelijkertijd het dagelijkse werk van verenigingen met begunstigden te ondersteunen. Door de middelen en specifieke expertise van iedereen te bundelen, kunnen we de dingen versnellen.

DE ANDERE INITIATIEVEN VAN EEN SOLIDAIRE BANK

Onze foundation is ook betrokken bij vele andere solidariteitsprogramma’s zoals steun aan vluchtelingen met de BNP Paribas Foundation, digitaal onderwijs voor jonge vrouwen via Molengeek, het story-me project samen met andere filantropische actoren, de Foundation for Education, steun voor microfinanciering via microStart, maar ook noodhulp dankzij het nood- en ontwikkelingsfonds.

DE ANDERE INITIATIEVEN VAN EEN SOLIDAIRE BANK

Onze foundation is ook betrokken bij vele andere solidariteitsprogramma’s zoals steun aan vluchtelingen met de BNP Paribas Foundation, digitaal onderwijs voor jonge vrouwen via Molengeek, het story-me project samen met andere filantropische actoren, de Foundation for Education, steun voor microfinanciering via microStart, maar ook noodhulp dankzij het nood- en ontwikkelingsfonds.

"BNP Paribas Fortis Foundation wil dat haar hulp op lange termijn is, meer impact genereert en non-profitorganisaties op een meer gediversifieerde en aanvullende manier helpt. Vooral dankzij de inzet van het bankpersoneel. Het doel naast financiële steun is ook om sterke en nauwe band te creëren tussen de verenigingen en BNP Paribas Fortis. Daarom is dit een integraal onderdeel van onze duurzaamheidsaanpak.” Daniël de Clerck, COO BNP Paribas Fortis

"BNP Paribas Fortis Foundation wil dat haar hulp op lange termijn is, meer impact genereert en non-profitorganisaties op een meer gediversifieerde en aanvullende manier helpt. Vooral dankzij de inzet van het bankpersoneel. Het doel naast financiële steun is ook om sterke en nauwe band te creëren tussen de verenigingen en BNP Paribas Fortis. Daarom is dit een integraal onderdeel van onze duurzaamheidsaanpak.” Daniël de Clerck, COO BNP Paribas Fortis

Wereldwijde hulp

Financiële steun

Donaties

 

+2.700

Sociale en solidariteitsacties

 

+1.800

Vzw’s

 

+15 miljoen

euro

Wereldwijde hulp

Financiële steun

Donaties

 

+2.700

Sociale en solidariteitsacties

 

+1.800

Vzw’s

 

+15 miljoen

euro

Contacteer ons

Contacteer ons

Contacteer ons

Contacteer ons