Effectiseringen

De onder “Effectisering” genoemde programma’s zijn geen BNP Paribas Fortis producten als zodanig maar programma’s die zijn gebaseerd op activa van BNP Paribas Fortis (en/of haar dochterbedrijven).

Derhalve kan geen enkele informatie op deze website, onder welke omstandigheden ook, gebruikt of beschouwd worden als een aanbod tot (ver-)koop of het aanzetten tot verhandeling van de effecten of enig ander instrument waaraan in die informatie wordt gerefereerd, van BNP Paribas Fortis noch van enig andere uitgevende instantie.

Effecten waaraan in deze informatie wordt gerefereerd zijn en worden niet in de Verenigde Staten geregistreerd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een aantal uitzonderingen daargelaten mogen deze effecten niet in de Verenigde Staten worden aangeboden, verkocht of geleverd.

OK