DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis NV stelt de strategie van de Bank vast en houdt toezicht op de activiteiten van het Directiecomité en de onafhankelijke controlefuncties. De Raad van Bestuur bestaat uit 15 leden, waarvan 9 niet-uitvoerend en 6 uitvoerend.

 

NON-EXECUTIVE MEMBERS
EXECUTIVE MEMBERS, COMPOSING THE EXECUTIVE BOARD

HET EXECUTIVE COMMITTEE

Het Executive Committee bestaat uit 11 leden, namelijk de 6 leden van het Directiecomité met hun respectieve verantwoordelijkheden en daarnaast 5 hoofden van businesses of support services. Het Executive Committee (Exco) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategie en het beleid van BNP Paribas Fortis.

THE EXECUTIVE COMMITTEE