Menu
 

Selectieprocedure

Klaar om je talenten met ons te delen?

Heb je onze vacatures bekeken en denk je een job te hebben gevonden die je ligt en waarin je talent volop kan opbloeien? Solliciteer dan snel!

Ons selectietraject

Wij beoordelen de competenties en kwalificaties van iedere sollicitant objectief, transparant en eerlijk. Je krijgt informatie over de beslissingen die in elke stap van het selectieproces worden genomen, wat ook het resultaat is van je sollicitatie. De stappen van dat selectieproces kunnen verschillen volgens de job waarvoor je solliciteert.


De sollicitatie

Selecteer de functie waarvoor je wil solliciteren en stuur ons je cv en motivatiebrief via ons digitaal platform. Onze rekruteringsconsulenten zullen je sollicitatie beoordelen.

Onlinetesten

Ben je bij de geselecteerde kandidaten? Om je persoonlijkheid en troeven beter te leren kennen, nodigen we je uit om onlinetesten af te leggen.

Telefoongesprek

Ben je geslaagd voor de testen? Een rekruteringsconsulent zal je uitnodigen voor een telefoongesprek om je competenties en je motivatie te beoordelen en naar je verwachtingen te peilen. De gelegenheid voor jou om al je praktische of functiegebonden vragen te stellen.

Interview

Was je eerste gesprek overtuigend? Dan word je geïnterviewd door de manager van de betrokken entiteit. Jullie bespreken samen de functie, de eraan verbonden verantwoordelijkheden en ook de werkomgeving en je toekomstige team.

Aanwerving

Mag je beginnen? Jouw recruiter stelt een loonvoorstel op en bespreekt dat met jou. Daarna wordt een arbeidsovereenkomst opgesteld. Je ondertekent de overeenkomst en speelt voortaan mee in een wereld in verandering: welkom bij BNP Paribas Fortis!

Je gaat je persoonlijke gegevens invullen die in een database worden opgeslagen.
Toegang tot de centrale database is strict voorbehouden voor de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de aanwerving binnen de BNP Paribas Group bedrijven in Frankrijk en internationaal en/of binnen de bedrijven naar aan dewelke de aanwervingsactiviteiten uitbesteed  zouden kunnen zijn. Uw gegevens kunnen ook overgemaakt worden aan de personeelsleden uit het departement dat de vacature publiceerde waarvoor U gesolliciteerd hebt.
Aan de hand van je gegevens kunnen wij nagaan in hoeverre je profiel aansluit bij vacatures binnen BNP Paribas Fortis.
 
Elke sollicitatie bij BNP Paribas Fortis houdt in dat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord gaat met de raadpleging en verwerking van alle publiek toegankelijke informatie over uw persoon, alsook van al uw persoonsgegevens in verband met zowel uw privé als professionele leven die betrekking hebben op welke relatie ook die u met BNP Paribas Fortis onderhoudt (klant, gevolmachtigde, garant of effectieve begunstigde van een klant, leverancier, dienstverlener enz.).
 
Met deze raadpleging en kennisneming gaan we na of u over de nodige betrouwbaarheid beschikt, zoals opgelegd door de wetgeving inzake witwassen van geld en de financiering van terrorisme waaraan BNP Paribas Fortis onderworpen is. 
 
De sollicitatie procedure duurt ongeveer 10 minuten. Je zal enkele vragen moeten beantwoorden en je CV opladen. Let er op dat je e-mail adres correct is ingevuld ! We sturen je onmiddellijk een bevestiging van je sollicitatie, daarnaast ontvang je ook jouw login informatie zodat je jouw persoonlijke gegevens kan aanpassen indien nodig.
 
Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens gedurende 7 jaar. Indien u wordt aangeworven, zullen uw gegevens bewaard worden tot 7 jaar na de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Na deze termijn  zullen wij jouw gegevens verwijderen uit onze database.  Conform de wet van 8 december 1992, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb je recht op toegang tot en correctie van jouw persoonlijke gegevens*.
 
 
 
(*) Om dat recht uit te oefenen stuurt u een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek naar BNP Paribas Fortis op het hieronder vermeld adres : BNP Paribas Fortis NV Warandeberg 3 1000 Brussel België
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integratie

Van bij je indiensttreding volg je een persoonlijk integratietraject in je team en je departement. Je krijgt onmiddellijk toegang tot alle nodige tools en opleidingen om je taken tot een goed einde te brengen en je competenties te verruimen.

De kracht van diversiteit

Je verschillen mogen tonen is een van de sleutels van ons engagement en van het collectieve succes van ons bedrijf. Wij hechten veel belang aan diversiteit en inclusie, want we zijn ervan overtuigd dat gediversifieerde teams flexibeler en creatiever zijn, en ook beter met veranderingen om kunnen gaan Kortom, beter presteren.

In januari 2020 kreeg BNP Paribas Fortis voor de derde keer het diversiteitslabel van Actiris (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) toegekend. Lees er hier meer over.