Hypotheken Pandbriefprogramma's, uitgegeven door BNP Paribas Fortis SA/NV

De informatie die opgenomen is op deze website en/of in een prospectus dat vanop deze website beschikbaar is, vormt geen beleggingsadvies.

De informatie die deze website en/of een prospectus dat vanop deze website beschikbaar is, bevat, is uitsluitend bestemd voor personen die geen inwoner zijn van en die niet fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten. Deze informatie is geen aanbod of uitnodiging om effecten van BNP Paribas Fortis SA/NV aan te kopen of erop in te tekenen in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied waar een aanbod, uitnodiging of verzoek in die zin niet toegestaan is of aan eender welke persoon aan wie het onwettig is om een aanbod, aansporing of verzoek in die zin te formuleren. Aan eventuele gebruikers van deze informatie wordt dringend verzocht om zich te informeren over zulke beperkingen en deze in acht te nemen.

Effecten van BNP Paribas Fortis SA/NV mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie conform de United States Securities Act van 1933 evenals de bijbehorende amendementen, of conform een vrijstelling van dergelijke registratie. BNP Paribas Fortis SA/NV heeft geen enkele van zijn effecten geregistreerd volgens de Securities Act en heeft geen enkele intentie om zulks te doen, of om een openbaar aanbod van effecten te lanceren in de Verenigde Staten.

Door over te gaan tot het raadplegen van de informatie waartoe u langs deze weg toegang krijgt, bevestigt u dat (i) u zich niet in de Verenigde Staten bevindt en dat u ermee instemt om geen informatie uit deze website door te sturen of op een andere manier over te brengen aan enige persoon in de Verenigde Staten of naar publicaties die courant circuleren in de Verenigde Staten, en dat (ii) u alle hierboven uiteengezette restricties begrijpt en ermee instemt om deze na te leven.

 Programmes   Link 
 Residential Mortgage Pandbrief Programme   Page
 Retained Pandbrief Programme
  Page