Ratings bankentiteiten

BNP Paribas Fortis NV
Long-Term Senior Debt / Outlook / Short-Term
S & P
A+ / Stable Outlook / A-1
Moody's A2 / Stable Outlook / P-1
Fitch AA- / Stable Outlook / F1+
Jaarverslag Jaarverslag


Een debiteur met een 'A' waardering van Standard & Poor's heeft een sterk vermogen om zijn financiële verplichtingen na te komen, maar is iets meer gevoelig voor de negatieve effecten van veranderingen in de omstandigheden en economische voorwaarden dan debiteuren met een hogere rating categorie. De rating kan gewijzigd worden door de toevoeging van een plus (+) of min (-) teken om de relatieve positie binnen de voornaamste waarderingscategorie aan te geven. Een debiteur met een  ‘A-1’ waardering van Standard & Poor's heeft een sterk vermogen om zijn financiële verplichtingen na te komen op korte termijn. Deze waardering behoort tot de hoogste categorie van Standard & Poor's. Een negatieve outlook van Standard & Poor's betekent dat een rating kan verlaagd worden. Een rating outlook van Standard & Poor's beoordeelt de mogelijke richting van een lange termijn krediet rating op de middellange termijn (meestal zes maanden tot twee jaar). Bij het bepalen van een rating outlook wordt rekening gehouden met elke verandering in de economische en/of fundamentele business omstandigheden. Een outlook is niet noodzakelijk een voorloper van een rating verandering. Een korte-termijn obligatie met een 'A-1' waardering van Standard & Poor’s behoort tot de hoogste ratingcategorie van Standard & Poor's. Het vermogen van de debiteur om zijn financiële verplichtingen aangaande de obligatie na te komen, is sterk. Een obligatie met een  'A' waardering van Standard & Poor's is iets gevoeliger voor de negatieve gevolgen van veranderingen in de omstandigheden en economische voorwaarden dan obligaties met een hogere rating categorie. Het vermogen van de debiteur om zijn financiële verplichtingen aangaande de obligatie na te komen, blijft echter sterk. De rating kan gewijzigd worden door de toevoeging van een plus (+) of min (-) teken om de relatieve positie binnen de voornaamste rating categorie aan te geven. Een obligatie met een ‘BBB' waardering van Standard & Poor’s geeft aan dat er geschikte beschermingsparameters bestaan. Ongunstige economische voorwaarden of veranderende omstandigheden kunnen echter  leiden tot een verzwakt vermogen van de debiteur om zijn financiële verplichtingen aangaande de obligatie na te komen.
Voor meer informatie, zie de volgende website (in het Engels): http: //www.standardandpoors.com /en_EU /web /guest /article /- /view /sourceId /504352

Obligaties met een  'A' waardering van Moody's worden beschouwd als een hogere midden rang en zijn onderhevig aan een laag kredietrisico. Obligaties met een  'Baa' waardering van Moody's zijn onderhevig aan een gematigd kredietrisico. Ze worden beschouwd als een midden rang en kunnen aldus bepaalde speculatieve kenmerken bezitten. Moody's voegt de numerieke bepalingen 1 , 2 en 3 toe aan elke generieke classificatie van Aa tot Caa. De bepaling 1 geeft aan dat de obligatie zich in het hogere deel  van de generieke ratingcategorie bevindt ; de bepaling 2 wijst op een middenpositie binnen de ratingcategorie; en de bepaling 3 wijst op een positie in het lagere deel van die generieke ratingcategorie. Emittenten (of ondersteunende instellingen ) met een 'P-1' waardering van Moody's hebben een superieur vermogen om korte termijn verplichtingen terug te betalen . Een rating outlook van Moody’s geeft een opinie over de waarschijnlijke richting van een rating op middellange termijn . Een stabiele outlook van Moody’s betekent dat de rating waarschijnlijk niet zal veranderen.
Voor meer informatie, zie de volgende website (in het Engels): https: //www.moodys.com /Pages /amr002002.aspx

Een 'A' rating van Fitch wijst op een hoge kredietkwaliteit. 'A' ratings van Fitch geven aan dat er een laag risico van wanbetaling bestaat met een sterk vermogen om de financiële verplichtingen terug te betalen. Dit vermogen kan meer gevoelig  zijn voor ongunstige business of economische omstandigheden dan in het geval van hogere ratings. De bepalingen "+" of "-" kunnen worden toegevoegd aan een rating van Fitch om de relatieve positie binnen de voornaamste ratingcategorie aan te duiden. Een 'F1' rating van Fitch komt overeen met de sterkste intrinsieke capaciteit om de financiële verplichtingen tijdig terug te betalen op korte termijn. Rating outlooks toegepast door Fitch geven de richting aan waarin een rating waarschijnlijk zal bewegen in een periode van één tot twee jaar en weerspiegelen de financiële of andere trends die nu nog niet het niveau hebben bereikt welke tot een rating actie leidt, maar die zich wel zal voordoen indien deze trends zich voortzetten. De meeste van de Fitch vooruitzichten zijn over het algemeen stabiel, wat in overeenstemming is met de historische migratie van ratings over een periode van één tot twee jaar. Positieve en negatieve rating vooruitzichten impliceren niet dat een wijziging van rating onvermijdelijk, evenmin dat ratings met stabiele vooruitzichten verhoogd of verlaagd kunnen worden zonder voorafgaande herziening van de vooruitzichten, als de omstandigheden een dergelijke actie rechtvaardigen.
Voor meer informatie, zie de volgende website (in het Engels): https: //www.fitchratings.com /site /definitions

Moody's, Standard & Poor's en Fitch zijn allemaal gevestigd in de Europese Unie en geregistreerd onder de Verordening (EC) Nr 1060/2009 (zoals geamendeerd) ( de "CRA Regulation" ). Als dusdanig zijn Moody's , Standard & Poor's en Fitch opgenomen in de lijst van geregistreerde kredietrating bureaus gepubliceerd door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) op haar website (http: //www.esma.europa.eu /page /List-registered-and-certified-CRAs) in overeenstemming met de CRA Regulering. Een rating voor effecten is geen aanbeveling om te kopen, te verkopen of te houden en kan op elk moment onderworpen worden aan opschorting, wijziging of intrekking door het bevoegde ratingbureau dat de toekenning verleende.