Menu
De cocon van het traditionele kantorennetwerk en de digitale kanalen staat op het punt om open te breken en te evolueren naar een platform met ook aanbieders van niet-bancaire diensten. Welke rol neemt een grootbank als BNP Paribas Fortis op in dat ecosysteem? Michael Anseeuw, General Manager Retail Banking, werkt samen  met Vlerick Hogeschool aan een antwoord.
De bank evolueert naar een digitaal ecosysteem

De bank evolueert naar een digitaal ecosysteem waarin ze andere klantenverwachtingen moet tegemoetkomen, met nieuwe businessmodellen, en een andere manier van interageren met haar klanten: zoveel is inmiddels wel duidelijk. Hoe dat concreet vorm krijgt, daar waken Michael Anseeuw en zijn teams over. “De Europese PSD2-richtlijn verplicht banken binnen de EU zich meer open te stellen tegenover derde partijen, en maakt ‘open banking’ een realiteit."

Open bankieren?

‘Open banking’ betekent dat een bank haar producten niet alleen aanbiedt via haar kantorennetwerk en eigen digitale kanalen, maar ook via een platform waar niet-bancaire spelers actief zijn, en via derde partijen, zodat ze samen kunnen inspelen op de noden van de klant. Zo krijgt iemand die op zoek is naar een woonkrediet meteen ook andere diensten aangeboden die hij wellicht kan gebruiken: een energieleverancier, een telecom-operator of een notaris.

De bank werkt aan dat toekomstbeeld via haar ‘Visie 2020’. Michael Anseeuw: “Maar we willen daar ook mogelijk toekomstige partners bij betrekken. Daarom zijn we in een Chair Partnership met Vlerick Hogeschool gestapt.”

Die leerstoel wil in een eerste fase een heldere visie formuleren op de rol die de bank in dat nieuwe ecosysteem moet gaan opnemen. “Als grootbank willen we graag centraal meedraaien”, stelt Michael Anseeuw, “maar moeten wij de facto zo’n project trekken? Dat is een andere vraag.”

Prototype

In een tweede fase opent het Centre for Financial Services van Vlerick vanaf september een soort van ‘open-banking labo’ waar BNP Paribas Fortis samen met zijn niet-bancaire partners gaat uitvissen welke meevallers en welke hete hangijzers ze op hun pad kunnen verwachten.

Het onderzoek moet de impact van digitale transformatie op financiële dienstverlening duidelijk maken, en een prototype schetsen van het cross-sector platformmodel waar de bank heen wil. Het Chair Partnership maakt trouwens ook deel uit van de MVO-strategie van de bank.

“We mogen ons niet blind staren op het onbekende”, merkt Michael Anseeuw nog op. “Het bestaande verbeteren is ook innovatie. Maar we moeten vooral onze ‘mindset’, onze ingesteldheid ingrijpend aanpassen. Het RPB-kliënteel is geweldig heterogeen: van 0 tot 100 jaar, een echt kernsegment is er niet meer, de verwachtingspatronen zijn ook te verschillend. Dat maakt snelheid cruciaal. Indien we het begrip innovatie op een verstandige manier aanpakken en met de gepaste snelheid uitwerken kunnen we erg veel bereiken. Daar hangt zeer veel van af…”

Dit artikel is een bewerking van een bijdrage op de website van Vlerick Business School.