Menu
Naar aanleiding van de klimaattop, die dit jaar tot 14 december in Katowice in Polen plaatsvindt, verbinden vijf grote banken waaronder BNP Paribas zich ertoe hun kredietportefeuilles af te stemmen op de wereldwijde klimaatdoelstellingen.
Cop 24

ING, BBVA, Société Générale, Standard Chartered en BNP Paribas zijn een engagement aangegaan: ze zullen meten in welke mate hun kredietportefeuilles afgestemd zijn op de klimaatdoelstellingen en nagaan hoe ze via hun kredietactiviteiten de geldstromen geleidelijk aan in de richting van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs kunnen sturen. 

Hoe? Door de doelstelling te steunen die vermeld wordt in artikel 2.1c van het Akkoord van Parijs: “Geldstromen in lijn brengen met een traject naar broeikasgasarme en klimaatveerkrachtige ontwikkeling.” 

De klimaatimpact van de kredietportefeuilles meten en opvolgen

Zo verbindt deze coalitie van 5 grote internationale banken zich ertoe om opensourcemethodes en -instrumenten te ontwikkelen waarmee ze kunnen meten in hoeverre hun kredietportefeuilles aansluiten bij de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en hoe ze dit kunnen verbeteren. Vanuit het streven naar een positieve impact en een wetenschappelijke, toekomstgerichte visie wil dit akkoord de nodige technologische veranderingen voor de sector tot stand brengen.

Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas: “Om de energietransitie te financieren, moeten we de klimaatimpact van onze kredietportefeuille meten en opvolgen in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Wij zijn hier actief mee bezig en werken al rond dit thema. Daarom steunen we dit initiatief dat gericht is op de ontwikkeling van gemeenschappelijke instrumenten en indicatoren voor de hele financiële sector.” 

Een gezamenlijke aanpak

 

“We zullen samen de nodige instrumenten en indicatoren ontwikkelen om onze bijdrage aan deze inspanningen te ondersteunen. Hierbij bundelen we onze krachten met organisaties als het ‘Two Degrees Investing Initiative’.” 

Een impactgerichte aanpak 

“We zullen ons in eerste instantie richten op de meest koolstofintensieve sectoren, omdat zij essentieel zijn voor de overgang naar een koolstofarme economie.” 

Een engagementgerichte aanpak 

“We geloven in de voordelen van een engagementgerichte aanpak. Dat betekent dat we klanten niet gewoonweg uitsluiten, maar samen met hen aan hun transitie werken.”

Een sectorspecifieke aanpak

“Wij menen dat elke sector zijn eigen transitietraject heeft. Daarom zullen we voor elke sector een specifieke aanpak hanteren, met telkens de nodige kernstrategieën.”

Een toekomstgerichte aanpak

“Om dit effectief te sturen, geloven we in het gebruik van toekomstgerichte gegevens die ons het nodige inzicht geven om te weten waar onze klanten naartoe willen en hoe we de juiste investeringen kunnen steunen.” 

Een wetenschappelijke aanpak

“We zullen er in de eerste plaats voor zorgen dat wij en onze klanten een verschuiving van koolstofintensieve naar koolstofarme activa ondersteunen, in overeenstemming met wetenschappelijk onderbouwde scenario's.”

De verbintenisbrief lezen.