Menu
Hoe beoordelen de bureaus voor niet-financiële rating onze duurzaamheidsinspanningen? Wat is het aandeel van de financieringen die aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties voldoen? Hoeveel sociaal ondernemers steunt de bank? Het is maar een kleine greep uit de vragen waarop het pas verschenen activiteitenverslag 2018 van CSR een antwoord geeft.
Duurzaamheid: cijfers en markante feiten 2018

In de strategie van BNP Paribas Fortis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (ook wel CSR-strategie genoemd) gaat het niet zozeer om goede voornemens, maar vooral om feiten. De bank beperkt zich niet tot solidariteitsmecenaat, maar doet er alles aan om niet alleen de eventuele negatieve impact van haar activiteiten te verkleinen, maar ook de positieve te vergroten via haar krediet- en beleggingsactiviteiten.

Een CSR-strategie die strookt met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het activiteitenverslag 2018 toont nogmaals hoezeer het engagement voor maatschappij en milieu centraal staat in de strategische prioriteiten van BNP Paribas Fortis, waarin sinds 2016 de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (SDG’s of Sustainable Development Goals) geïntegreerd zijn. Het verslag belicht onder meer de vooruitgang die onze inspanningen opgeleverd hebben. Om die te meten maken de bank en de groep gebruik van dertien key performance indicators, waarvan ze er een realiseerde in samenwerking met Vigeo-Eiris. Het gaat om een primeur voor de banksector. Hij meet het aandeel van de bedrijfskredieten die rechtstreeks aan het behalen van de SDG’s hebben bijgedragen. In 2018 bedroeg dat 14,95%.

Het activiteitenverslag brengt ook enkele voorbeelden en markante feiten onder de aandacht, die een beter inzicht geven in onze inspanningen om de klimaatopwarming te bestrijden en de bedrijven te begeleiden in hun omschakeling naar een duurzaam bedrijfsmodel, om sociaal ondernemerschap te steunen en sociale uitsluiting tegen te gaan via microkrediet en mecenaat, en om onze duurzame producten te promoten en het maatschappelijke en milieu-engagement van onze medewerkers te stimuleren.