Menu
Marie-Noelle Keijzer verliet in 2009 het grote Amerikaanse bedrijf waarvoor ze toen werkte. Met één ambitie: de wereld herbebossen en zo ten strijde trekken tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde. Ze stelde een businessmodel op gebaseerd op partnerships met bedrijven. Een jaar later werd WeForest boven de doopvont gehouden. Sinds kort is de onderneming klant van de bank en werkt ze samen met CSR.
Wij hebben twee keer de oppervlakte van Manhattan herbebost
We hebben nog geen enkele technologie gevonden die beter CO2 uit de atmosfeer haalt dan bomen Marie-Noelle Keijzer
CEO en medeoprichtster van WeForest


Voor iedere deelnemer aan de campagne #ourjob2, plant de bank een boom in Zambia. Marie-Noëlle Keijzer heeft van zulke partnerships met de ondernemingswereld haar specialiteit gemaakt. “De ongeveer 200 partnerships die we intussen al hebben gesloten, zijn zeer verschillend van aard. Zo gaat Brabantia voor elke verkochte droogmolen een boom planten. Telenet doet hetzelfde voor elke klant die overstapt naar elektronisch betalen en Barclays voor medewerkers die hun papierverbruik beperken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Sommige bedrijven houden het gewoon bij een gift. Maar wij geven de voorkeur aan zinvolle samenwerkingen op lange termijn waardoor we kunnen communiceren over onze activiteiten”.

Tropische focus

WeForest heeft 17 projecten lopen, vooral in Afrika, Zuid-Amerika en Azië. “We geven de voorkeur aan tropische gebieden. Want daar is de impact van herbebossing op de daling van de temperaturen het grootst”.

Het project de bank in Zambia dat de bank koos, is er een dat Marie-Noëlle erg nauw aan het hart ligt: “We werken daar samen met duizenden boeren en hebben hen geleerd dat een rechtstaande boom waardevoller is dan een gekapte. Zij herbeplanten hun eigen gronden waarop ze ook bijenkorven plaatsen - waaruit ze dan weer nieuwe inkomsten halen. We leiden ook vrouwen op tot boomkweeksters: eens ze er klaar voor zijn, kunnen ze fruitbomen verkopen aan de boeren. Kortom, door te herbebossen betrekken we de lokale bevolking bij het project en starten we een lokaal economisch circuit op”.

Een boom die wordt geplant, beschermd en opgevolgd kost het partnerbedrijf tussen 50 cent en 2 euro. Alles hangt ervan af of de financiering van het project ook op overheidssubsidies kan rekenen.

15 miljoen bomen, een druppel op een hete plaat

Sinds 2010 heeft WeForest 15 miljoen bomen geplant. Dat is goed voor zo’n 11.518 hectare of een oppervlakte gelijk aan twee keer die van Manhattan. Die bomen gaan over een periode van 20 tot 30 jaar 881.308 ton CO2 opvangen.

“In feite niet meer dan een druppel op een hete plaat. We hopen dan ook dat ons project ook veel andere spelers zal inspireren. Elk jaar wordt er een oppervlakte gelijk aan 4 keer die van België ontbost. Slechts de helft daarvan wordt opnieuw bebost. En dan nog niet altijd volgens de regels van de kunst. Zo herplanten de Chinezen bijvoorbeeld eucalyptusbossen. En dat is niet bepaald de beste oplossing om regen af te voeren en biodiversiteit te creëren. De aanleg van een mooi gediversifieerd bos neemt gemakkelijk twintig tot dertig jaar in beslag, en dan nog vervangt dat geen oerbos. We moeten dus enerzijds de ontbossing vertragen en liefst een halt toeroepen, en anderzijds onze herbebossinginspanningen vergroten. Met respect voor de kwaliteitseisen. WeForest zet zich in op beide vlakken door de overheden ertoe aan te zetten de uitbating van bossen beter te reglementeren en door goede praktijken rond herbebossing te verspreiden, goedgekeurd door specialisten.’

WeForest is…

  • Een idee van Bill Liao, serieel sociaal ondernemer, medestichter met Marie-Noëlle Keijzer.
  • Een Belgische VZW, een stichting in de Verenigde Staten, en weldra ook een vereniging in Frankrijk.
  • Een team van 10 werknemers en 28 vrijwilligers (specialisten en wetenschappers) die overal ter wereld aan de slag zijn.
  • 1,6 miljoen euro inkomsten in 2016.
  • 15 miljoen bomen geplant sinds 2010.
  • Een van de belangrijkste partners van Ecosia, de ‘zoekmotor die bomen plant' en die je onbeperkt mag gebruiken.

Externe links