Menu
Op 5 februari startte ‘Sign for my Future’, een initiatief van de vzw Klimaatmandaat, dat alle Belgen oproept om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. Van bij de start was Max Jadot één van de CEO’s die zijn schouders onder het initiatief zette. Hij legt zijn motieven uit en roept iedereen op om hetzelfde te doen.
Teken jij ook voor het klimaat?

We kunnen er niet naast kijken, het klimaat staat in het centrum van het maatschappelijk debat. En dat is niet in het minst dankzij de acties van heel wat NGO’s, klimaatspecialisten, en natuurlijk van de studenten en scholieren de afgelopen weken. De oproep naar een duidelijke ambitie van onze regeringen om de klimaatdoelstellingen te halen en concrete maatregelen te nemen, klinkt steeds luider.

Nu wordt die eis kracht bijgezet door de vzw Klimaatmandaat, een burgerinitiatief dat uitgegroeid is tot een brede coalitie van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, middenveldorganisaties, de media en de academische wereld. Al maanden werken zij achter de schermen om het ‘Sign for my Future’-initiatief tot stand te brengen.

Max, waarom heb jij je geëngageerd als ambassadeur van 'Sign for my Future'?

Door de timing van het initiatief zou je denken dat ‘Sign for my Future’ gewoon mee surft op het huidige momentum. Niets is echter minder waar, het eerste contact met de initiatiefnemers dateert van juni 2018, meer dan een halfjaar geleden en ons versterkt engagement inzake klimaat dateert zelfs van 2015 . Ik zie ‘Sign for my Future’ dan ook als een gelegenheid om het engagement van onze jeugd te ondersteunen en hun oproep kracht bij te zetten tot aan de verkiezingen in mei.

Van meet af aan was ik overtuigd dat ik als persoon én als CEO van de bank aan het initiatief moest meewerken. Zoals Jean-Laurent Bonnafé het eerder al zei: er valt niets te winnen in een wereld die verliest. Niemand kan vandaag nog de ogen sluiten voor de risico’s en de reële impact van de klimaatverandering. De gevolgen zijn vandaag al meer dan zichtbaar en we hebben met z’n allen een verantwoordelijkheid om hieraan een halt toe te roepen.. En dus moeten we als grootste bank van het land, deel van één van de grootste banken van Europa, onze verantwoordelijkheid nemen.

Wat vraagt ‘Sign for my Future’ precies aan de toekomstige regering?

Onze handtekening is een vraag aan de volgende federale en gewestelijke regeringen om te doen wat nodig is om de opwarming onder de 2 graden celsius te houden, bij voorkeur zelfs onder de 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. Dat wil zeggen dat België klimaatneutraal moet zijn vóór 2050 en de uitstoot van broeikasgassen al in de volgende legislatuur noemenswaardig moet dalen.

Er liggen drie specifieke en dringende vragen voor: een wettelijke en decretale verankering van de doelstelling om voor 2050 CO2-neutraal te zijn, een ambitieus investeringsplan dat een positieve stimulans creëert voor onze bedrijven en gezinnen om te bouwen aan een CO2-neutrale samenleving, en een onafhankelijke evaluatie van alle plannen door een panel van experten.

De transitie naar een CO2-neutrale economie zal van iedereen een inspanning vragen. Hoe kunnen wij als financiële instelling daarin een rol spelen?

Ik besef heel goed dat die transitie inspanningen zal vragen. Maar ik ben er tegelijk van overtuigd dat ze veel kansen biedt zoals nieuwe, meer duurzame economische activiteiten en nieuwe jobs.

Om de CO2-uitstoot terug te dringen heeft BNP Paribas al in 2015 beslist om de financiering van mijnbouwactiviteiten voor steenkool stop te zetten. BNP Paribas heeft daarin ook besloten om niet langer steenkoolcentrales te financieren.  Bovendien heeft de Groep sinds oktober 2017 beslist  haar banden te verbreken met spelers die zich hoofdzakelijk bezighouden met schaliegas en -olie en/of olie uit teerzand. De Groep heeft zich toen ook verbonden  om geen projecten voor de exploratie of de productie van gas en olie in het noordpoolgebied te financieren.

Verder wil ik er op wijzen dat BNP Paribas zijn klanten vooral wil begeleiden bij hun energietransitie, omdat ze ervan overtuigd is dat dit de meest realistische weg is om te komen tot daadwerkelijke verandering. Zo heeft BNP Paribas beslist om het aantal financieringen van hernieuwbare energiebronnen minstens te verdubbelen tot 15 miljard euro in 2020. De groep heeft er ook voor gekozen om 100 miljoen euro te investeren in innovatieve start-ups in de sector van de groene technologie (energie-efficiëntie, opslag van energie …).

Met het Sustainable Business Competence Centre hebben we in eigen land een unieke aanpak ontwikkeld, die een concrete begeleiding inzake duurzame energie en energie-efficiëntie aanbiedt aan bedrijven.

Er is ook de continue uitbreiding van ons assortiment van duurzame beleggingsproducten. We zijn marktleider op het vlak van maatschappelijk verantwoord investeren, met een belegd vermogen van 11 miljard euro. En de teams van CIB ontwikkelen innoverende producten zoals green bonds, green loans, sustainable loans. We zijn zeer fier dat de Belgische Staat en bedrijven zoals Solvay en bpost ons gevraagd hebben een leidende rol te nemen bij de eerste staatsobligatie of bij hun eerste positieve impact kredieten en dat de Wereldbank ons de ontwikkeling van duurzame financiële producten toevertrouwt.

Het risico bestaat men ons beschuldigt van 'green washing'. Waarom is dat niet zo?

Omdat we met recht en reden mogen stellen dat het engagement van de bank en bij uitbreiding de groep BNP Paribas reëel en concreet is. De strategie van de bank is gericht op het helpen van bedrijven en gezinnen om naar een koolstofarme economie te evolueren. Ratingbureaus en ngo’s wereldwijd erkennen trouwens onze inspanningen. Recent nog werd de groep door de Britse NGO ShareAction genoemd als de meest actieve Europese bank in dat domein.

Maar ook als bedrijf zelf doen we al jaren inspanningen om onze voetafdruk te verkleinen. We zijn sinds 2017 CO2 neutraal. We hebben honderden eco-coaches die collega’s helpen om milieubewuster te werken en we lanceren ieder jaar eco-challenges om minder papier en plastiek te verbruiken. Dankzij de personeelsinitiatieven in het kader van #Ourjob2 hebben we de voorbije 2 jaar in Zambia meer dan 60.000 bomen geplant met WeForest. We doen heel wat inspanningen om onze mobiliteit te verduurzamen. En vergeten we de afbraak van het Warandeberg gebouw niet,  waarbij we 98% van de materialen recycleerden.

Tot slot, waarom zouden we dit initiatief mee moeten ondertekenen?

Wij willen onze kinderen en kleinkinderen toch geen wereld nalaten waarin  klimaatverandering leidt tot een lagere levenskwaliteit? De verkiezingen in 2019 zijn hét moment van de waarheid voor het klimaatbeleid in ons land.

Beschouw het als een uitgelezen kans om het momentum dat onze jongeren hebben gecreëerd mee te ondersteunen, en ons engagement voor een duurzame samenleving verder inhoud te geven. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel collega’s het initiatief willen ondersteunen en net als ik hun handtekening gaan zetten. Duurzaamheid zit in het DNA van dit bedrijf en zijn mensen.

Laten we er samen met alle partners van ‘Sign for my Future’ alles aan doen om  drie miljoen handtekeningen in België op te halen zodat de toekomstig regeringen een duidelijk mandaat krijgen om de klimaatproblematiek een halt toe te roepen.

Praktisch

Vanaf 5 februari is het platform toegankelijk waarop je jouw handtekening kunt zetten. Teken via de aan BNP Paribas Fortis toegewezen url en draag bij aan de doelstelling om minstens 10.000 handtekeningen te verzamelen. Als dat doel bereikt wordt, dan zal BNP Paribas Fortis via WeForest 10.000 bomen planten.

Meer info over ons engagement voor het klimaat.