Menu
Honderdduizend maal dank aan de klanten van BNP Paribas Fortis! In het kader van De Warmste Week had de bank zich geëngageerd om de Voedselbanken te steunen tot een bedrag van 100.000 euro, afhankelijk van wat haar klanten tussen 1 en 21 december zouden sparen via Easy Save. De doelstelling werd bereikt en een cheque van 100.000 euro kon worden overhandigd aan Josef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken.

Easy Save is het bijzonder handige digitale spaarvarken van Easy Banking Web. Bij elke elektronische betaling rondt de app het bedrag naar boven toe af, het verschil gaat automatisch naar je spaarrekening. Leuke manier om snel een mooie som bij elkaar te sparen zonder dat je er ook maar aan denkt. En voor elke vijf euro die klanten tussen 1 en 21 december op die manier spaarden, engageerde BNP Paribas Fortis zich tot een gift van een euro aan de Voedselbanken. 

Maximaal bedrag behaald

“We willen onze klanten van harte bedanken voor hun enthousiaste deelname aan de actie”, vertelt marketingdirecteur Leen Teunen. “Doordat zij zo veel verrichtingen hebben uitgevoerd, hebben we onze doelstelling ruimschoots behaald.  Met veel plezier schenk ik namens de bank deze cheque ter waarde van 100.000 euro aan de Voedselbanken, een vereniging die al vele jaren fantastisch werk levert.”  

“Het is voor de Voedselbanken een steun zonder weerga om - eens te meer - zo te kunnen rekenen op een partner als BNP Paribas Fortis en haar  trouwe klanten. In naam van alle hulpbehoevenden in dit land willen we hen van harte danken. Dank ook aan de duizenden vrijwilligers van de erkende liefdadigheidsinstellingen die de Voedselbanken steunen”, aldus Jacqueline Vanhussel van de Voedselbanken.
 
Met dat geld  gaat de organisatie warme maaltijden uitdelen aan minderbedeelden. Ze doet dat via een breed netwerk van 640 erkende liefdadigheidsinstellingen in België. Zo’n maaltijd kost de Voedselbanken ongeveer drie euro.

Een lange geschiedenis

BNP Paribas Fortis is niet aan zijn proefstuk toe met de Voedselbanken. De bank steunt de organisatie al vele jaren. Van 2011 tot 2017 zamelde ze via de Rode centjes-actie 642.195 euro in, goed voor 214.065 warme maaltijden voor minderbedeelden. In oktober 2018 nodigde ze ook haar medewerkers uit om als vrijwilliger de Voedselbanken te ondersteunen.

Meer info

Meer info over deze actie en over Easy Save.
Meer info over de Voedselbanken.