Menu
Globaal
01.03.2018

'Een kwestie van noodzaak, verantwoordelijkheid en overtuiging'

Didier Beauvois, verantwoordelijk voor Corporate Banking is ervan overtuigd: gezien de klimaatverandering en in het licht van de toenemende ongelijkheid is het de verantwoordelijkheid van de grootste bank van het land om de bedrijven te ondersteunen bij het wijzigen van hun bedrijfsmodel, en om zo bij te dragen tot een 'duurzame welvaart'. Hij kondigt de oprichting aan van een Competence Centre: de 'Sustainable Desk'.

Wat gaf de doorslag voor de nieuwe strategie, gebaseerd op de Doelstellingen van Duurzame Ontwikkeling (DDO, of SDG in het Engels) van de VN? 

Er zijn een aantal redenen. In de eerste plaats onze klanten. Steeds meer bedrijven, vooral de grote, stellen zich - en ons - vragen over de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel. De markt evolueert en die ontwikkeling is recent naar een hoger tempo overgeschakeld.

Verder is er het bewustzijn van onze verantwoordelijkheid als grootste bank van het land die deel uitmaakt van een groep die wereldwijd aanwezig is. Onze bank speelt een belangrijke rol in de Belgische economie en kan een enorme impact hebben. Van de 100 miljard kredieten die we vorig jaar toekenden, voldoen ongeveer 10 miljard aan de duurzaamheidscriteria die de VN vooropstellen. Dat is al veel, maar we willen nog beter doen.

Tot slot is er mijn persoonlijke overtuiging dat als we niets doen, we regelrecht op onze ondergang afstevenen. Zoals Jean-Laurent Bonnafé recent al zei: er valt niets te winnen in een wereld die verliest. Niemand kan vandaag noch de ogen sluiten voor de risico's gekoppeld aan de klimaatverandering, de schaarste van natuurlijke hulpbronnen of de achteruitgang van de biodiversiteit. In een context van steeds groter wordende sociale ongelijkheid en exploderende demografie en verstedelijking, is het niets minder dan de mensheid die gevaar loopt.

Zoals u al aangaf zijn sommige klanten zich reeds bewust van de noodzaak tot verandering. Maar hoe kunnen we de anderen overtuigen? En vooral, zijn de medewerkers van Corporate Banking klaar, en voldoende opgeleid, om hen bij de overstap te begeleiden?

Op termijn zullen de Relationship Managers systematisch de projecten van hun klanten moeten toetsen op hun duurzaamheid. Ze zullen hun klanten moeten doen inzien dat het voortbestaan van hun bedrijf zelf op het spel staat, en dat aanpassing ook mogelijkheden en kansen biedt. Het Competence Centre dat we gaan oprichten, zal hen daarbij ondersteunen. Het zal al onze troeven uitspelen, en onze kennis van zaken en creatieve oplossingen ontwikkelen in de domeinen van de koolstofvrije economie, de circulaire economie, het menselijk kapitaal en de smart cities. Die vier thema's staan centraal tijdens de conventie van Corporate Banking op 22 februari.

We willen onze klanten ook 'duurzaamheidsateliers' aanbieden naar het model van de digitale ateliers die de bank in samenwerking met Google heeft opgericht en die een groot succes waren bij onze klanten-ondernemers.

Het nieuwe Competence Centre gaat de troeven van de bank uitspelen. Welke zijn dat? Kunt u enkele voorbeelden geven?

We vertrekken niet van nul, helemaal niet. Bij Corporate Banking passen we al jaren sector policies toe om de praktijken van de grote bedrijven in goede zin te beïnvloeden. 

Wat de koolstofvrije economie betreft, vertoont de balans van de bank een bedrag van 1,7 miljard financieringen in hernieuwbare energiebronnen. In dat opzicht hebben we met de Green Desk sinds 2009 een unieke aanpak ontwikkeld, die een concrete begeleiding aanbiedt aan kmo's die de energie-efficiëntie van hun installaties willen verbeteren, of die voor hun infrastructuur willen overschakelen op de productie van hernieuwbare energie. In 2017 deden de Relationship Managers meer dan 300 keer een beroep op dat team. De Green Desk heeft een aanpak ontwikkeld die een sterke inspiratie zal vormen voor het Competence Centre. 

Dan is er ook nog de niet aflatende uitbreiding van ons assortiment van duurzame producten. We zijn marktleider op het vlak van maatschappelijk verantwoord investeren, met een belegd vermogen van 9 miljard euro. En de teams van CIB hebben aangetoond dat ze in staat zijn om innoverende producten te ontwikkelen zoals green bonds, green loans, sustainable loans. Het is niet toevallig dat BNP Paribas Fortis de enige bank is aan wie de Belgische Staat vraagt om binnenkort de eerste groene staatsobligaties uit te geven, en dat de Wereldbank ons de ontwikkeling van duurzame financiële producten toevertrouwt.

Onze kennis van zaken staat buiten kijf, maar we kunnen ze nog verder ontwikkelen, vooral in samenspraak met onze klanten. Die van de Innovation Hubs, maar niet enkel zij. Er lopen tal van gelijkaardige projecten binnen het domein van de smart cities om de zachte mobiliteit te stimuleren, de openbare verlichting te verbeteren, of te zorgen voor een betere energie-efficiëntie van de woningen van privéklanten.

Betekent die strategie, die resoluut de nadruk legt op duurzaamheid, dat de bank voortaan tegen meer bedrijven 'nee' zal zeggen?

De Groep is met haar sector policies reeds zeer sterke verbintenissen aangegaan ten aanzien van verschillende sectoren. De meest recente zijn de tabaksindustrie en de sector van de fossiele brandstoffen. Gezien onze omvang hebben die maatregelen een grote impact. Ze worden ook opgemerkt: BNP Paribas is in het klassement van de Global 100 Most Sustainable Corporations 7 plaatsen gestegen, tot de 36e stek. 

Het is onze ambitie dat op termijn alles wat we financieren, voldoet aan onze criteria van duurzaamheid en ethisch ondernemen. We willen niet de ondernemersbank zijn die de nieuwe regels niet naleeft. Het absoluut nastreven van winst ten nadele van al de rest is definitief verleden tijd. Bedrijven helpen die zich willen aanpassen aan de nieuwe uitdagingen, vormt voortaan de kern van ons vak.

Tools

Related articles