Menu

Ons engagement

We oefenen onze Corporate Social Responsibility op verschillende niveaus uit en onze strategie beantwoordt aan drie ambities: onze positieve impact via ons bankiersmetier vergroten, de voetafdruk van onze activiteiten verkleinen en ons engagement voor mecenaat en solidariteitsacties nog versterken.

De positieve impact van onze activiteiten vergroten

We helpen particulieren en bedrijven bij hun projecten voor duurzame ontwikkeling.

Ontdek in onze 'Positive Banking'-corner hoe we elke dag opnieuw werken aan een betere manier van bankieren.

Onze ecologische en maatschappelijke voetafdruk verkleinen

We voorzien in een strikte omkadering van onze beleggings- en financieringsactiviteiten en geven de voorrang aan een CO2-arme economie.

Bekijk onze belangrijkste verbintenissen inzake milieu (in het EN) en mensenrechten, de sectorpolicy’s die we toepassen in gevoelige sectoren en ook het charter dat onze handelsrelaties regelt.

Via mecenaat bijdragen aan de financiering van projecten

Elk jaar helpen we verenigingen door hun tijd, expertise en financiële steun te verlenen Doel: hun sociale of ecologische impact vergroten.

Kom te weten hoe BNP Paribas Fortis Foundation armoede bij kinderen en jongeren bestrijdt en hoe Impact Together vzw’s structurele ondersteuning verleent.