Menu

1 strategie, 4 kernthema’s en 5 prioriteiten

De duurzaamheidsstrategie van de groep BNP Paribas is gebaseerd op 4 kernthema's: de transitie naar koolstofneutraliteit, natuurlijk kapitaal en biodiversiteit, circulaire economie en inclusie.

1 strategie, 4 kernthema’s en 5 prioriteiten

De duurzaamheidsstrategie van de groep BNP Paribas is gebaseerd op 4 kernthema's: de transitie naar koolstofneutraliteit, natuurlijk kapitaal en biodiversiteit, circulaire economie en inclusie.

Bij BNP Paribas Fortis, zetten we die 4 kernthema’s om in 5 prioriteiten.

Picture1
  • Verantwoorde beleggingen: Het woord ‘duurzaam’ is een ruim en evolutief begrip. Voor beleggingsproducten hanteert BNP Paribas Fortis de volgende definities. Beleggingsproducten die we als verantwoord beschouwen, houden rekening met ongunstige effecten op het vlak van ecologie, samenleving en goed bestuur (ESG). Sommige van die verantwoorde producten kunnen bovendien een deel van hun activa koppelen aan een ecologische en/of sociale doelstelling. Als een beleggingsproduct uitsluitend een dergelijke doelstelling nastreeft, noemen we het ‘duurzaam’.
  • Duurzaam vastgoed: vastgoed dat energie-efficiëntie en/of verantwoord hulpbronnenbeheer vooropstelt.

Bij BNP Paribas Fortis, zetten we die 4 kernthema’s om in 5 prioriteiten.

Picture1
  • Verantwoorde beleggingen: Het woord ‘duurzaam’ is een ruim en evolutief begrip. Voor beleggingsproducten hanteert BNP Paribas Fortis de volgende definities. Beleggingsproducten die we als verantwoord beschouwen, houden rekening met ongunstige effecten op het vlak van ecologie, samenleving en goed bestuur (ESG). Sommige van die verantwoorde producten kunnen bovendien een deel van hun activa koppelen aan een ecologische en/of sociale doelstelling. Als een beleggingsproduct uitsluitend een dergelijke doelstelling nastreeft, noemen we het ‘duurzaam’.
  • Duurzaam vastgoed: vastgoed dat energie-efficiëntie en/of verantwoord hulpbronnenbeheer vooropstelt.
Picture1
  • De duurzame transitie van bedrijven: aanpak van bedrijven om hun prestaties op het gebied van ESG (Environmental, Social, Governance) te verbeteren.
  • Duurzame mobiliteit: mobiliteit met een lagere uitstoot van broeikasgassen, die elektrificatie, zachte mobiliteit en/of openbaar vervoer stimuleert.
  • Sociale inclusie: hoe we bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving door zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot bankdiensten en rekening te houden met de behoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen en/of minderheden.
Picture1
  • De duurzame transitie van bedrijven: aanpak van bedrijven om hun prestaties op het gebied van ESG (Environmental, Social, Governance) te verbeteren.
  • Duurzame mobiliteit: mobiliteit met een lagere uitstoot van broeikasgassen, die elektrificatie, zachte mobiliteit en/of openbaar vervoer stimuleert.
  • Sociale inclusie: hoe we bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving door zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot bankdiensten en rekening te houden met de behoeften van kwetsbare bevolkingsgroepen en/of minderheden.

Lid van de Net-Zero Banking Alliance

Door in 2021 toe te treden tot de Net-Zero Banking Alliance heeft BNP Paribas zich ertoe verbonden om zijn kredietportefeuille af te stemmen op een traject dat het mogelijk maakt om in 2050 een koolstofneutrale economie te financieren. Dat engagement is opgenomen in het Klimaatplan 2023 van de groep.

Ontdek onze belangrijkste engagementen voor de energietransitie en de mensenrechten, de sector policies die we in gevoelige sectoren toepassen en het charter dat onze commerciële relaties regelt.

Lid van de Net-Zero Banking Alliance

Door in 2021 toe te treden tot de Net-Zero Banking Alliance heeft BNP Paribas zich ertoe verbonden om zijn kredietportefeuille af te stemmen op een traject dat het mogelijk maakt om in 2050 een koolstofneutrale economie te financieren. Dat engagement is opgenomen in het Klimaatplan 2023 van de groep.

Ontdek onze belangrijkste engagementen voor de energietransitie en de mensenrechten, de sector policies die we in gevoelige sectoren toepassen en het charter dat onze commerciële relaties regelt.