Menu
Macro-economie
19.06.2020
Koen De Leus Chief Economist

België: Futureproof?

De grote financiële crisis van 2008 gaf globalisatie een oplawaai. Trump voegde daar een uppercut aan toe, en Corona geeft mogelijk de genadeslag. Voor België, één van de meest open economieën ter wereld, komt dit dubbel hard aan. Meer dan voorheen zijn we op onszelf aangewezen voor onze welvaart. Zijn we daar klaar voor? De daling in de ‘FutureProof’-rangschikking geeft aan van niet.

België blijft stabiel

België wordt bijgebeend door Frankrijk en zakt terug van de 15de naar de 16de plaats op 27 Europese landen. Ter herinnering: onze ‘futureproof’-index meet de Belgische prestatie op 4 domeinen: productiviteit, arbeidsmarkt, overheid en omgevingsfactoren. De meeste scores voor België bleven stabiel tegenover vorig jaar. Maar vermits de andere landen stapjes vooruit zetten, speelt België één plaats kwijt. 

Voor productiviteit laten we 2/3de van de andere landen achter ons, hoewel de recentste PISA-cijfers duiden op een verdere achteruitgang van het onderwijs. De scores voor de 3 andere domeinen blijven zwak. We halen dan wel een topscore voor paraatheid voor het digitale tijdperk, maar ons mobiliteitsinfarct EN de vergrijzing halen het gemiddelde voor ‘omgevingsfactoren’ naar beneden. Binnen het domein ‘overheid’ duwen de hoge overheidsschuld en de complexe regulering ons onder het Europese gemiddelde. Maar vooral inzake arbeidsmarkt blijft het huilen met de pet op met één van de hoogste vacaturegraden van alle EU-landen, een zwaar ondermaatse tewerkstellingsgraad en nog steeds een hoog percentage aan niet-productieve jongeren.

Langetermijnvisie

‘Never waste a good crisis’. De huidige coronacrisis zal gigantische overheidsinvesteringen vergen om de economie terug op het goede spoor te brengen. We moeten kiezen voor die stimuli die, naast een groen tintje, tevens een positieve bijdrage leveren aan onze ‘FutureProof’-index. De stijgers in de rangschikking kenden tegenover de andere Europese landen een relatieve verbetering van hun groeipotentieel op lange termijn.

De universiteit van Oxford vroeg een panel van bijna 140 experts 25 maatregelen te beoordelen op de klimaatimpact en de multiplier, zeg maar het positief effect op het langetermijngroeipotentieel. Bij de maatregelen die beter dan gemiddeld scoren voor beide doelstellingen én die België in de rangschikking van onze index een duw geven, vinden we de volgende terug:

  • Investeringen in onderwijs en in onderzoek en ontwikkeling. Onze productiviteitsscore kan er maar goed bij varen.
  • Investeringen in connectiviteit duwt onze digitale paraatheid de hoogte in.
  • Projectgerichte algemene infrastructuurwerken helpen het Belgische mobiliteitsprobleem aan te pakken.
  • Het luik arbeidsmarkt tot slot kunnen we opkrikken door te focussen op het hertrainen van werknemers. Vandaag is dat meer dan ooit nodig rekening houdende met de slachting van jobs waarvoor we in de zwaarst geraakte sectoren moeten vrezen.

Corona dwingt de overheid forse investeringen te doen om onze economie weer in gang te krijgen. Snel handelen is cruciaal, maar laten we deze keer vooral ook het langetermijnperspectief niet uit het oog verliezen. Laten we van de nood een deugd maken. De ramp die corona is, kunnen we omtoveren in een opportuniteit om ons groeipotentieel duurzaam op te krikken en België zo een beetje meer ‘FutureProof’ te maken.


De opinies in deze blog zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.
Koen De Leus Chief Economist
Koen De Leus (Bonheiden, 1969) behaalde zijn masterdiploma Handelswetenschappen aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL).Sinds september 2016 is hij Chief Economist bij BNP Paribas Fortis. Hij is ook gastdocent in ‘Behavioural Finance’ aan de EHSAL Management School. Koen publiceerde in 2017 zijn boek ‘De Winnaarseconomie: uitdagingen en kansen van de digitale revolutie’. In 2012 publiceerde Koen ‘De Gouden Beursleuzen’. In 2006 schreef hij ‘Naar Grijsland’ samen met Paul Huybrechts, over de sociale en economische uitdaging van de vergrijzing. Lees meer

Over het onderwerp