Menu
Macro-economie
10.06.2020
Sylviane Delcuve Senior Economist

De wereld na COVID-19 volgens de OESO

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde op 10 juni haar recentste economische vooruitzichten. Daarin heeft ze het uiteraard over de COVID-19-pandemie en de wereld na COVID-19. In de studie komen diverse onderwerpen aan bod, met name in de vorm van eenvoudige en toegankelijke video’s. We nodigen onze lezers uit die te bekijken om zich een beter idee te vormen van wat de toekomst voor ons zou kunnen inhouden op basis van de twee scenario’s die de organisatie met hoofdzetel in Parijs beschrijft.

De COVID-19-pandemie veroorzaakte de ergste recessie in bijna een eeuw en brengt de gezondheid, de jobs en het welzijn van de burgers ernstige schade toe. Dat blijkt uit de recentste economische vooruitzichten van de OESO.

Hoewel de beperkingen geleidelijk worden opgeheven, lijkt de weg naar economisch herstel zeer onzeker en kwetsbaar voor een tweede epidemiegolf. Uit het rapport blijkt dat het absoluut noodzakelijk zal zijn de gezondheidszorgsystemen te versterken en de mensen en de bedrijven te helpen om zich aan te passen aan de wereld na COVID-19.

De indijkingsmaatregelen die de meeste regeringen oplegden, waren noodzakelijk om de verspreiding van het virus af te remmen en het dodental te beperken, maar leidden ook tot een stopzetting van de activiteiten in heel wat sectoren en brachten de economie veel schade toe.

De beleidsmakers mobiliseerden een heel arsenaal aan uitzonderlijke maatregelen om de gezondheidszorgsystemen te ondersteunen en de inkomsten van de burgers te beschermen, maar ook om de bedrijven te helpen en de financiële markten te stabiliseren.

Aangezien het er niet direct naar uitziet dat er een vaccin op grote schaal beschikbaar zal zijn dit jaar, en rekening houdend met de ongeziene context van onzekerheid, nam de OESO de ongebruikelijke beslissing om twee even aannemelijke scenario’s voor te stellen: in het ene krijgen we de pandemie onder controle, terwijl het andere uitgaat van de veronderstelling dat er voor eind 2020 een tweede besmettingsgolf volgt.

Economische gevolgen op basis van de twee scenario’s

De economische gevolgen van de strikte en relatief langdurige lockdownmaatregelen in Europa zullen bijzonder rampzalig zijn. Volgens de vooruitzichten zal het bbp in de eurozone, bij een tweede besmettingsgolf, dit jaar met 11,5% dalen, en met iets meer dan 9% als een tweede besmettingsgolf vermeden kan worden; dat stemt overeen met een teruggang van respectievelijk 8,5% en 7,3% in de Verenigde Staten, en van 7,3% en 6% in Japan. Tegelijkertijd moeten opkomende economieën als Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika het hoofd bieden aan de specifieke problemen die de druk op hun gezondheidszorgsystemen veroorzaakt; die verergeren de problemen nog die ze al ondervinden door de prijsdaling van de basisproducten. Hun economische groei zou met respectievelijk 9,1%, 10% en 8,2% kunnen kelderen in het scenario van de twee opeenvolgende crisissen, en met respectievelijk 7,4%, 8% en 7,5% als er maar één crisis is. Het bbp van China en dat van India zullen verhoudingsgewijs minder getroffen worden: het daalt met respectievelijk met 3,7% en 7,3% indien er twee opeenvolgende crisissen zouden zijn, en met 2,6% en 3,7% als het bij één crisis blijft.

Veel leesplezier!

De opinies in deze blog zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.
Sylviane Delcuve Senior Economist
- Master in de economie aan de ULB - Economist in de marktenzaal van de grootste bank van het land gedurende 10 jaar - Kredietverantwoordelijke voor de gestructureerde producten - Uitgebreide onderwijservaring: ULB, Solvay, ULg, HEC St Louis Lees meer

Over het onderwerp