Menu
De Pride Parade zal op 23 mei helaas niet door de Brusselse straten trekken. Die afgelasting weerhield BNP Paribas Fortis er niet van toch de LGBTQIA+-vlag te hijsen op zijn hoofdkwartier in de Koningsstraat. Om op de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie het engagement van de bank voor diversiteit te benadrukken. Vijf leden en sympathisanten van PRIDE Belgium vertellen waarom het toch belangrijk is om dit jaar een Pride Parade te organiseren.
Pride-2020

Het PRIDE Belgium netwerk is een van de zeven netwerken binnen het HR-diversity programma van BNP Paribas Fortis. Een open netwerk dat streeft naar inclusie en gelijke rechten op de werkvloer en daarbuiten, ongeacht je seksuele oriëntatie of genderidentiteit, en waar iedereen die diversiteit en inclusie een warm hart toedraagt meer dan welkom is. Het PRIDE Belgium netwerk wordt gerund door 8 board members uit het hoofdkantoor en kantorennet, en organiseert jaarlijks een aantal events en acties om mensen samen te brengen en diversiteit onder de aandacht te brengen, zowel binnen de bank als daarbuiten.

En er is natuurlijk de jaarlijkse deelname aan de Pride Parade: “Als medewerkers zijn we fier dat diversiteit in al zijn vormen bij BNP Paribas Fortis zeer hoog op de agenda staat. Door onder de BNP Paribas Fortis-vlag deel te nemen aan initiatieven zoals een internationaal Pride-netwerk, Open@Work en de Pride Parade, tonen we die fierheid ook aan de buitenwereld”, vertellen Hans Peetermans en Frederik Brauns, co-voorzitters van BNP Paribas PRIDE Belgium.

Ook voor BNP Paribas Fortis in het algemeen blijft de Pride Parade een van de hoogtepunten van het jaar. Dus hijst de bank de vlag, en stellen we aan enkele board members en sympathisanten van Pride Belgium de belangrijke vraag:

Waarom blijft een Pride Parade ook in 2020 nog noodzakelijk?

Hans Peetermans (co-voorzitter PRIDE Belgium): “Ik krijg die vraag ook regelmatig van hetero’s in mijn omgeving: ‘je hebt nu toch gelijke rechten?’. En dat is waar, maar we mogen die nooit als zelfsprekend beschouwen. Het is trouwens niet overal zo: wereldwijd zijn er nog steeds miljoenen mensen die geen gelijke rechten kennen en niet veilig zijn omwille van wie ze zijn. We zien tegenwoordig zelfs Westerse landen waar die verworvenheden teruggeschroefd worden: Polen, bijvoorbeeld, riep de afgelopen jaren in bepaalde steden ‘homovrije zones’ in het leven … Alleen al om voor die mensen op te komen, blijft het belangrijk om ook hier nog op straat te komen en hen een hart onder de riem te steken”.

Frederik Brauns (co-voorzitter PRIDE Belgium): “Het is ook een kwestie van voort te zetten wat we al bereikt hebben, en dat elk jaar opnieuw te onderstrepen. Die visibiliteit is nodig. Wij hebben ook het geluk voor een werkgever te werken waar iedereen zichzelf kan zijn op de werkvloer, maar dat is jammer genoeg nog niet overal zo. Dat verdient dus extra aandacht, en daar neem ik graag het voortouw in.”

Jo Coutuer (Exectuive Committee-lid en sponsor van het PRIDE Netwerk): “De Pride-beweging startte in de VS als een reactie op een aantal gewelddadige incidenten, en is een uiting van maatschappelijke samenhorigheid en vredelievendheid. Je vindt die aspecten ook terug in de vlag: rood voor ‘life’, oranje voor ‘healing’, yellow voor ‘sunlight’, groen voor ‘nature’, blauw voor ‘serenity’, paars voor ‘spirit’. Dat zijn waarden die voor ieder van ons belangrijk zijn, ongeacht onze seksuele oriëntatie. De Pride is anno 2020 geen protestbetoging meer, maar een uiting van samenhorigheid en herinnering aan de noodzaak om achter deze waarden te blijven staan. Jaar na jaar zien we dat de Pride meer aansluiting vindt bij iederéén in de maatschappij. Ook als BNP Paribas Fortis is het belangrijk te tonen dat we dat initiatief steunen, en het stemt me zeer tevreden dat ik in mijn drie jaar als sponsor alleen maar positieve signalen krijg over het omgaan met die waarden en diversiteit op de werkvloer.”

Geoffroy Delcour (Board Member PRIDE Network): “De rechten van LGBTQIA+-personen zijn de laatste decennia in België alleen maar toegenomen. Hun welzijn heeft die trend jammer genoeg niet gevolgd: studies tonen aan dat LGBTQIA+-ers nog steeds een hoger risico op mentale gezondheidsproblemen en zelfmoordgedachten en -pogingen kennen. Er heerst bovendien nog steeds discriminatie en haat in onze maatschappij. De Pride Parade zet samenleven en de pluraliteit van individuen in de kijker, en is een manier om te pleiten voor een maatschappij die diversiteit in seksuele geaardheid en gender integreert. Een dergelijke inclusieve maatschappij breekt seksuele- en gendernormen en stimuleert het algemene welzijn van die maatschappij. Iedereen moet immers de mogelijkheid hebben vrij, sereen en zonder vrees te tonen wie ze zijn”.

Regine Callebaut (Board Member PRIDE Network): “Los van onze seksuele oriëntatie zijn we allemaal gelijk, en we moeten tonen dat we er zijn. Seksuele oriëntatie, dat staat voor mij op dezelfde hoogte als je haarkleur of schoenmaat. Het is een deel van je persoonlijkheid, die je gelukkiger en gemotiveerder maakt als je ze aanvaardt. Je werkgever en collega’s zijn enorm belangrijk om dat welbevinden te bereiken. Ik heb dat gelukkig enorm zien veranderen in de laatste 30 jaar. Bij de bank – en in België - werken en leven we in een geprivilegieerde positie, maar dat is jammer genoeg nog niet overal zo. In andere landen en culturen zijn er nog steeds mensen die vervolgd worden omwille van hun seksuele oriëntatie of afkomst. Het blijft daarom belangrijk om solidair te zijn met mensen overal ter wereld”.

Anne-France Simon (Head of Diversity & Inclusion): “Homofoob gedrag is jammer genoeg nog steeds niet volledig verdwenen uit onze maatschappij. Als onderneming is het onze rol om met een zero-tolerantie te strijden tegen dergelijk onacceptabel gedrag. Dat doen we ook met initiatieven zoals de nieuwe Diversiteitsawards of de ‘Mind your Blind Spot’-actie tegen onbewuste vooroordelen. Wanneer een onderneming een trekkersrol opneemt in de strijd tegen homofobie, maakt ze het medewerkers niet enkel gemakkelijker open te zijn over hun seksuele oriëntatie, homofobie en discriminatie komen dan ook minder vaak voor op de werkvloer. Om dezelfde reden blijven een Internationale Dag tegen de Homofobie en de Pride Parade nog steeds belangrijk: ze laten ons toe samen te streven naar een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving”.