Menu
Naar aanleiding van de publicatie van het verslag over het maatschappelijk engagement van BNP Paribas Fortis blikt Wilfried Remans, Head of CSR (Corporate Social Responsibility) & Public Affairs, terug op 2019, maar ook op de manier waarop de bank haar rol vervult tijdens de huidige crisis. Een interview.

Wat vindt u van de crisis die we nu doormaken? Kunnen de banken, en vooral dan BNP Paribas Fortis, de situatie aan?

Deze crisis, die hoogstwaarschijnlijk een grote economische impact zal hebben, toont aan hoezeer de banken een essentiële rol vervullen. Onze verantwoordelijkheid is in de eerste plaats: de economie steunen, vooral wanneer de zaken slecht gaan. En dat is ook wat we doen.

Via Febelfin hebben de verschillende banken overleg gepleegd waarbij telkens hetzelfde antwoord uit de bus kwam: particulieren en bedrijven zes maanden uitstel van terugbetaling van hun maandaflossingen toestaan. Dat zal op de sector wegen, maar het is onontbeerlijk om de economische impact van de crisis op onze klanten te beperken. Die klanten genieten bij onze bank trouwens een ononderbroken dienstverlening, wat opmerkelijk is. Alle metiers die dat mogelijk maken – en in het bijzonder onze kantoren, die nog altijd bereikbaar zijn – wil ik daarom complimenteren.

De bank nam ook verschillende solidariteitsinitiatieven. Ik denk dan aan de verschillende giften, voor een totaal van 2,1 miljoen euro, aan de ziekenhuizen, de Voedselbanken, de Koning Boudewijnstichting of Close the Gap, om kwetsbare jongeren te voorzien van een computer.  Ik denk ook aan de interne collectes bij medewerkers van de bank, aan het vrijwilligerswerk naar aanleiding van de crisis dat we bij onze medewerkers aanmoedigen (een luisterend oor bieden aan geïsoleerde ouderen, mondmaskers naaien, red.), of aan de 125.000 mondmaskers die we aan de ziekenhuizen hebben geschonken

CSR publiceerde onlangs zijn activiteitenverslag 2019 in een splinternieuwe format, om een beter beeld te geven van de omvang van wat de bank doet voor de maatschappij. Wat zou u graag willen dat de lezer daarvan onthoudt?

Aan de hand van concrete en becijferde voorbeelden illustreert dat verslag onze drie engagementsniveaus: hoe we onze positieve impact vergroten via onze bankactiviteiten, hoe we onze negatieve impact verkleinen, en wat we doen op vlak van solidariteit.

Wat ik zou willen dat iedereen onthoudt, zijn eerst en vooral de verwezenlijkingen van onze verschillende businesses. Uit de vooruitgang op het gebied van duurzaam beleggen, begeleiding van sociaal ondernemers of van bedrijven die werk willen maken van hun duurzame transitie blijkt dat duurzaamheid overal aanwezig is in de bank, dat het echt in ons DNA verankerd is. Met meer dan 14.000 deelnames aan #ourjob2 (via dat programma kunnen medewerkers tijdens hun werkuren aan vrijwilligerswerk doen, red.) is ook het engagement van onze medewerkers bijzonder indrukwekkend, en dat versterkt die vaststelling alleen maar.

Dat gezegd zijnde, hoewel die verwezenlijkingen bemoedigend zijn, zijn ze nog maar een voorproefje van wat we – allemaal samen – de komende maanden en jaren nog moeten realiseren. Verschillende  elementen, waaronder de huidige pandemie, zullen de algemene beweging naar meer duurzaamheid immers versnellen.

Welke elementen zijn dat en hoe kan de crisis bijdragen tot meer duurzaamheid?

De Europese Green Deal, die klimaatneutraliteit beoogt tegen 2050, of nog, de klimaatstresstests die de toezichthouders de banken zullen opleggen, al die elementen tonen aan dat duurzaamheid niet langer een optie is, maar een must. Ook de beleggers meten steeds vaker de soliditeit en de prestaties van bedrijven ten opzichte van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG-criteria). De huidige crisis benadrukt het belang van die criteria nog.

Meer in het algemeen stelt de pandemie die nu aan de gang is, de kwetsbaarheid van ons geglobaliseerd economisch model duidelijk in het licht en ik denk dat ze zal leiden tot een snellere bewustwording van de noodzaak om beter voorbereid te zijn op andere grote risico’s. Risico’s die verband houden met de klimaatverandering, uiteraard, maar ook met het gebrek aan sociale inclusie.