Menu
In tijden van coronacrisis zijn het, andermaal, de zwaksten in onze maatschappij die het meeste te verduren krijgen. Interview met Jozef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie van Voedselbanken, die hun bevoorrading drastisch zagen verminderen. Hij toont zich erg dankbaar voor alle schenkingen, klein en groot. Zoals de 350.000 euro van BNP Paribas Fortis waarvan 100.000 euro van BNP Paribas Fortis Foundation en 250.000 euro van het BNP Paribas Fortis Private SRI Fund. Ook u, als individu, kunt bijdragen.
soutien_banques_alimentaires

Meneer Mottar, de media herhalen dagelijks dat er geen probleem is met de voedselbevoorrading, maar op termijn ziet u wel een probleem voor de Voedselbanken?

Dertig procent van wat de Voedselbanken verdelen, zijn overschotten die we krijgen van de retail sector: de supermarkten. Momenteel is die aanvoer sterk teruggelopen, soms zelfs helemaal weggevallen: de supermarkten hebben nagenoeg geen overschotten meer. Dat ligt aan de huidige hamsterwoede, ik hoop maar dat die snel weer wegebt.

Een volgende 30% van onze bevoorrading krijgen we uit de voedingsindustrie. Die heeft voldoende voorraden, maar staat ook onder druk door dat hamstergedrag, en dus is ook de aanvoer van die kant wat verminderd. Maar die daling is gelukkig veel kleiner dan die vanuit de retail.

Voor de overige 40% van onze inkomsten zorgt het Europees Fonds voor Voedselhulp. Dat is een vaste basis, gegarandeerd tot eind 2020. Het Fonds levert een assortiment van een 20-tal lang houdbare basisproducten als melk, koffie, bloem, pasta, conserven,...

Maar alles samen betekent het verminderde aanbod dat we 40% minder voedsel te verdelen hebben: op maandbasis gaat dat om ongeveer 600 ton. Indien de situatie niet verbetert dan krijgen we structurele tekorten. Met andere woorden: er gaan meer mensen honger lijden.

Terwijl net meer mensen een beroep moeten doen op de Voedselbanken?

In 2019 deden elke maand gemiddeld 170.000 mensen een beroep op ons. Over de situatie vandaag hebben we nog geen statistieken – daar hebben we ook geen tijd voor, het is echt wel alle hens aan dek om de bevoorrading te verzekeren - maar ik veronderstel wel dat de aantallen toenemen. Wie economisch weinig marge heeft, en daar bovenop nog eens geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld tijdelijke of economische werkloosheid, komt al gemakkelijk in de problemen.

De economie evolueert ook naar een crisis, dus ja, ik verwacht dat het maatschappelijk belang van de Voedselbanken nog zal toenemen. En dan zullen onze inkomsten en bevoorrading die tendens moeten volgen.

U rekent daarvoor ook op schenkingen?

Jawel. Afgelopen week deed de overheid een schenking van 224.000 euro. Enkele dagen eerder schonk BNP Paribas Fortis zelfs 350.000 euro. Voor ons is dat een zeer groot bedrag, daarmee kunnen wij 115.000 maaltijden aanbieden.

De totaliteit van ons probleem raakt er niet mee opgelost, maar schenkingen helpen ons zeker vooruit, zowel grote als kleinere. Veel dank dus aan alle schenkers, we blijven oproepen doen om ons te steunen, zodat we in de toekomst kunnen blijven werken.

De oproep om een bijdrage over te maken die jullie bij BNP Paribas Fortis naar de medewerkers stuurden haalde al bijna 20.000 euro op: die blijk van solidariteit is nobel en hartverwarmend. Mijn appreciatie daarvoor, in naam van al die mensen die het nodig hebben.

Dat werkt ook bemoedigend voor al onze vrijwilligers, die dezer dagen een tandje, of zelfs een paar, moeten bijsteken. In de media waren er berichten dat de Voedselbanken gesloten zouden zijn: ik wil dat krachtig tegenspreken. Fake news!

Draagt ook u bij?

Jozef Mottar is duidelijk, hierboven: de Voedselbanken hopen op zo veel mogelijk steun  via schenkingen om de zwaksten in de maatschappij te behoeden voor voedselschaarste.

Wie de werking van de Voedselbanken in deze uitzonderlijke tijden financieel wil ondersteunen kan een bedrag overschrijven op het rekeningnummer BE48 7333 7333 3327, of via de website een gift overmaken (https://www.foodbanks.be/nl/doe-een-gift). U ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.

Meer info

De Belgische Federatie van Voedselbanken is een associatie, met negen regionale Voedselbanken (depots) verspreid over gans België.

Ze bedeelt kosteloos voedsel aan haar leden: dat zijn 618 lokale verenigingen die dat voedsel ter beschikking stellen aan wie het financieel moeilijk heeft.

Sedert 1 januari 2020 telt de federatie  één bezoldigde werknemer. Verder is iedereen van de in totaal 327 medewerkers bij de federatie en de 9 Voedselbanken vrijwilliger  (inclusief de gedelegeerd bestuurder). Daarnaast zijn er duizenden vrijwilligers actief in de aangesloten, lokale verenigingen.