Menu
Voor het derde opeenvolgende jaar heeft BNP Paribas Fortis meegewerkt aan het project Crowdsourcing Week Europe. Eind november onthaalde de bank in de Kanselarij gedurende een week maar liefst 80 sprekers van overal ter wereld die hun visie kwamen delen over de diepgaande veranderingen binnen onze samenleving en de oplossingen die zowat overal ter wereld opduiken.
De 3 grote lessen van de Crowdsourcing Week Europe

De CSW is meer dan een conferentie. Het is een project waaraan de voorbije acht maanden veel mensen met een heel heterogeen profiel hebben meegewerkt, en samen hebben nagedacht over (1) co-creatie, crowdsourcing en samenwerking, (2) de intelligente stad en mobiliteit, (3) de omvorming van het energiesysteem en ecologie, en (4) educatie en de toekomst van de arbeidsmarkt. Al die denkpistes zaten gebundeld in positioning papers, en kwamen aan bod workshops tijdens de conferentie. 

Drie woorden volstaan om het werk dat verricht is op de conferentie samen te vatten: empowerment, decentralisatie en educatie.

Empowerment

Zeer uiteenlopende projecten, zoals Brussels Beer Project, House of One of WeForest illustreren op heel concrete wijze wat iedereen kan doen, tegen een lage kostprijs en in een recordtijd. 

Grote organisaties vertonen zelf een trend tot afplatten van hiërarchische structuren met het oog op meer flexibiliteit en om het talent en de middelen van de werknemers beter te benutten. Ook Emmanuel de Lutzel, van BNP Paribas, sprak over de opkomst van het ‘intrapreneriat’, of hoe sommige mensen de energie weten op te wekken om een bedrijf van binnenuit te transformeren. 

Decentralisatie

Binnen alle sectoren die aan bod kwamen op de CSW was ook decentralisatie een sleutelthema, een gemeenschappelijke noemer. Steden ondergaan namelijk een facelift en zij die het best presteren, zijn diegene die mikken op collectieve intelligentie als oplossing voor complexe problemen zoals congestie, vervuiling en sociale desintegratie. Het budget participatif in Parijs, de projecten van Open Data van Brussel en initiatieven in nog zoveel andere steden getuigen van de wil om meer bij te dragen en meer informatiebronnen te vinden voor een efficiënter beheer. 

Op het vlak van energie zijn er bijvoorbeeld de projecten June en Ecoyo, waarmee je een leverancier te zoekt, ook tussen de kleine leveranciers van groene en plaatselijke energie.

Educatie, prioriteit nummer één! 

In een gedecentraliseerde wereld waarin iedereen 'empowered' is, is maximaal investeren in educatie van essentieel belang. Uiteraard moet het gebruik van MOOC’s (Massive Open Online Courses) meer gestimuleerd worden, en moet iedereen zich tijdens zijn hele carrière blijven bijscholen mee te zijn met de technologische veranderingen. Maar we moeten ook beter leren samenwerken, grondiger dan via de traditionele kanalen, en een cultuur ontwikkelen van ondernemerschap.

De CSW is nooit helemaal voorbij, want nu begint het werk om al de ideeën en initiatieven die hier aan bod kwamen te consolideren, en de komende maanden zoveel mogelijk projecten concreet te realiseren.

Externe links