Menu
De BNP Paribas kondigde begin mei aan dat heel de groep tegen eind 2017 koolstofneutraal horen te zijn. Maar wat betekent dat precies? Wat heeft BNP Paribas Fortis daar al voor gedaan? Wat doen we met de niet-reduceerbare CO2-uitstoot?
BNP Paribas Fortis gebruikt 100 procent groene elektriciteit

Koolstofneutraliteit heeft betrekking op de CO2-uitstoot die samenhangt met de activiteiten van een onderneming. Banken kennen twee bronnen van CO2-uitstoot: enerzijds beroepsverplaatsingen, maar vooral het energieverbruik in de gebouwen (elektriciteit, gas, stookolie). Bij de BNP Paribas groep is meer dan de helft van de CO2-uitstoot afkomstig van elektriciteitsverbruik.

Groene elektriciteit

De Groep BNP Paribas en de bank in België leveren al geruime tijd inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen. ‘Carbon Reduction’ is het groepsprogramma de uitstoot per FTE tussen 2012 en 2020 met 25 procent wil verminderen. In 2016 bedroeg de daling al ruim 15 procent. De Groep wil koolstofneutraal worden, en moedigt daarom al zijn vestigingen aan om overal waar mogelijk een beroep te doen op hernieuwbare energie.

In België verbruiken de gebouwen van BNP Paribas Fortis sinds vorig jaar 100 procent groene elektriciteit. Peter Heck, sustainability manager: ‘Sinds 2007 bevatten de contracten van BNP Paribas Fortis met haar leveranciers specifieke bepalingen daarrond. Toch was het moeilijk om effectief te controleren hoeveel groene energie we exact verbruiken. Sinds 2016 werken we nog uitsluitend met Lampiris. Zij garanderen ons dat de elektriciteit die wij verbruiken, vergelijkbaar met het verbruik van 26.000 gezinnen, 100 procent groen is.’

België kent sinds enkele jaren heel wat initiatieven rond energie en mobiliteit die een impact hebben op de CO2-uitstoot. Om er maar enkele te noemen: de optimalisatie van kantoorruimtes (mogelijk gemaakt door shared workplaces en telewerken), bewustmakingscampagnes, de vervanging van desktops door laptops en de Green Car Policy. Die laatste heeft een kwart van de managers overtuigd om voor een schonere wagen te kiezen of zijn parkeerplaats in te ruilen voor een abonnement op het openbaar vervoer.

Niet-reduceerbare uitstoot

Dankzij nieuwe technologieën en met een beetje gezond verstand zijn beroepsverplaatsingen tot een minimum te beperken. Maar ze blijven wel noodzakelijk. En duurzame energie kan nog niet alles vervangen. Aardgas voor de verwarming van gebouwen is in België nog altijd goed voor 34 procent van het totale energieverbruik van de bank.

Het is misschien niet mogelijk om de CO2-uitstoot die samenhangt met onze activiteiten volledig terug te dringen, maar we kunnen die wel compenseren. Niet door ‘uitstootrechten’ te kopen op de koolstofmarkt, maar door positieve projecten te ondersteunen.

Daarom engageert BNP Paribas zich om koolstofneutraal te worden door niet-reduceerbare CO2-uitstoot te compenseren. De bank doet dat via verschillende partnerships. Onder meer met Goodplanet, de stichting van Yann Arthus-Bertrand. De Groep geeft daarbij financiële steun aan een project in India waardoor particulieren biogas en compost kunnen produceren op basis van veeafval.

BNP Paribas Fortis heeft onlangs ook een partnerschip met WeForest afgesloten: voor elke deelnemer aan de interne Corporate Social Responsability  campagne, wordt in Zambia een boom geplant.

Externe links

Goodplanet

WeForest