Menu
Micro-ondernemers zijn bijzonder kwetsbaar in deze crisistijden en hebben vaak weinig toegang tot overheidssteun. Daarom zette microStart, de grootste microkredietinstelling van België, een ambitieus steunplan op. Met een gift van 200.000 euro draagt BNP Paribas Fortis, hoofdaandeelhouder van microStart, daaraan zijn steentje bij.

"Samen vormen micro-ondernemers en zelfstandigen in bijberoep een omvangrijk segment van onze economie. We mogen hen niet vergeten in crisistijden."

Emmanuel Legras
CEO van microStart

De huidige lockdown treft de klanten van microStart bijzonder hard. Het zijn mensen die een bedrijfje opstarten of uitbreiden, zonder dat ze daarbij toegang tot krediet hebben bij een klassieke financiële instelling. Als ze niet snel een duwtje in de rug krijgen, zouden de activiteiten van velen onder hen wel eens ten onder kunnen gaan aan het coronavirus. De microkredietinstelling wil hen helpen die moeilijkheden te overwinnen.

"We namen van tevoren al maatregelen", legt Emmanuel Legras, CEO van microStart uit. "We hebben niet gewacht tot micro-ondernemers in moeilijkheden een beroep op ons doen. Sommigen hebben hun activiteit nog maar net opgestart en dreigen eenvoudigweg alles stop te zetten, of pas met ons contact op te nemen wanneer het te laat zal zijn. Daarom nemen we elke maand opnieuw contact op met alle klanten in onze portefeuille."

Noodleningen en ereleningen

Om in het allernoodzakelijkste te voorzien, staat microStart elke klant maandelijks een uitstel van terugbetaling van zijn lopende leningen toe, minstens tot eind juni. Voor zowat 20% van de portefeuille trof het zo al een afbetalingsregeling. Bovendien richtte de organisatie een noodleningenfonds op dat ‘mS Express’-microkredieten van 2.000 euro verleent, zonder waarborgstelling, om snel in de dringende cashflowbehoeften van klanten te voorzien. Per krediet dat een micro-ondernemer binnen dat kader aangaat, krijgt hij ook een 'erelening' van 1.000 euro. Dat is een renteloos krediet, dat een aanvulling vormt op het microkrediet en waarvoor de klant geen enkele waarborg moet geven. Met de 200.000 euro van BNP Paribas Fortis kan dat systeem starten.

De eerste noodhulpfase loopt tot eind mei. "Maar voor sommige klanten zou dat wel eens onvoldoende kunnen zijn", analyseert Emmanuel Legras. "De lockdown zal immers maar geleidelijk aflopen. Na het noodplan volgt dus een herstelfase, waarin we onze productencatalogus opnieuw openen en ereleningen tot 3.000 euro zullen aanbieden. Tot slot voorzien we op termijn een wederoplevingsfase waarin we onze kredieten zullen optrekken tot een plafond van 25.000 euro en het bedrag van de ereleningen tot 5.000 euro."

Coaching en webinars

Crisis of geen crisis, de steun die microStart aan zijn klanten verleent, is niet beperkt tot financiering alleen: "We hebben ons anders georganiseerd om de micro-ondernemers op een volledig digitale manier te kunnen coachen. Elke woensdagnamiddag houden we webinars waarin we de regeringsmaatregelen en de evolutie ervan uiteenzetten, en ook de diensten die we aanbieden. Die sessies verlopen in het Nederlands en het Frans, uiteraard, maar ook in het Engels en het Arabisch. Ze kennen heel wat succes: in een maand tijd hebben we al bijna 600 deelnemers."

Een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro aan giften

Met de nieuwe gift van 200.000 euro voor microStart brengt BNP Paribas Fortis het totaalbedrag aan giften die het al gedaan heeft in het kader van de crisis, op 2,3 miljoen euro. Daarvan ging 1,05 miljoen euro naar de 7 universitaire ziekenhuizen van het land en 600.000 euro naar de Voedselbanken.