Menu
Milieu
01.01.2016

Sociale ondernemingen: een segment met toekomst

RPB lanceert allerlei initiatieven voor dat zeer specifieke segment en heeft zich ondertussen een plaats eigen opgeëist in het betrokken ecosysteem.

Sinds mei baant een klein team bij RPB zich een weg in het zeer specifieke ecosysteem van het sociaal ondernemerschap. De bank stelt zich als partner op en speelt zo haar maatschappelijke rol in die sterk groeiende sector, waaruit  de traditionele economie in de toekomst steeds meer inspiratie zal halen.

Het sociaal ondernemerschap brengt efficiënte en vernieuwende oplossingen aan voor veel economische, sociale en milieugebonden problemen. Het krijgt ook erkenning voor zijn creatie van niet-delokaliseerbare jobs en zijn integratie van kwetsbare groepen.

In België zijn er zo’n 16.700 sociaal ondernemers actief, die zo’n 367.000 werknemers in dienst hebben (12% van de werkgelegenheid). Tussen 2009 en 2013 is het aantal jobs in de sector toegenomen met 8,3%: een veel sterkere groei dan in de traditionele economie.

Een eigen definitie 

Bij gebrek aan een universele definitie van het begrip ‘sociale onderneming’, gebruikt de bank die van de groep. BNP Paribas voert namelijk al enkele jaren een proactief beleid in de sector. Volgens de criteria van de groep heeft een sociale onderneming een grotendeels sociaal doel, realiseert ze minstens 40% van haar omzet via commerciële activiteiten, en injecteert ze ten minste 50% van haar winst terug in haar activiteiten.

“Bijna 2.000 Belgische ondernemingen beantwoorden aan die omschrijving, en het is op die bedrijven dat we onze inspanningen toespitsen”, aldus Head of Special Markets Mark Schrauwen. “Omdat sociale ondernemingen een ander bedrijfsmodel hebben, heeft RPB voor hen een apart segment opgericht.” 

Mikael Gillekens, Sales Manager Sociale Ondernemingen (Special Markets): “Sinds mei hebben we de meeste spelers van dit ecosysteem – organisaties, zones en sociaal ondernemers – ontmoet. Door events, colloquia en rondetafelgesprekken over thema’s die hen aanbelangen te sponsoren, of door aan dergelijke activiteiten deel te nemen. Zo konden we hun behoeften achterhalen en sinds oktober bieden we hun een aangepast kredietbeleid en specifieke begeleiding.”

Alternatieve financieringsbronnen

Zo gebruikt de bank voor sociale ondernemingen bijvoorbeeld een gedifferentieerde kredietanalyse. Daarvoor heeft ze in elke zone kredietanalisten en -specialisten opgeleid. Mikael Gillekens geeft hen de nodige ondersteuning. "In sommige gevallen kan de bank de looptijd van een krediet verlengen. Maar als de terugbetalingscapaciteit dan nog ontoereikend is, helpt ze de ondernemingen zoeken naar andere financieringsbronnen dan bankkrediet: business angels, risicokapitaalfondsen of crowdfunding. Het is daar dat we onze rol van partner ten volle spelen. En dat is wat die ondernemingen van ons verwachten, veeleer dan gewoon gunstige tarieven.

” Zo verwees de bank ‘La Villa Clémentina’, een kinderdagverblijf dat kinderen mét en zonder beperking samen wil opvangen en dat 50.000 euro nodig had, met succes door naar Hello crowd! en naar het Awardsprogramma van BNP Paribas Fortis Foundation. Uitleen- en localisatieplatform Peerby, dan weer, bracht ze in contact met Hello crowd!, en met Ask Nestor om nieuwe business aan te brengen.

Club van sociale ondernemingen

RPB wil zijn goede contacten met de sector benutten om dit jaar een ‘Club van sociale ondernemingen’ op te richten. Die zou een twintigtal vertegenwoordigers van organisaties, universiteiten en sociale ondernemingen verenigen. 

Mark Schrauwen: “Samen met hen gaan we een prioriteitenagenda voor de sector opstellen. We willen hun ontwikkeling ondersteunen door te lobbyen bij de autoriteiten, en via cocreatie aangepaste producten uit te werken of events op te zetten die hen interesseren. We kunnen bankentiteiten zoals Procurement uitnodigen om mee te doen, en er zo voor zorgen dat leveranciers uit het sociaalondernemerssegment vaker in aanmerking komen.”

Meer weten?

Ken jij een sociale onderneming? Geef haar gegevens door aan Mikael Gillekens. Hij zal het bedrijf contacteren om samen de ontwikkelingsmogelijkheden na te gaan.

Tools

Related articles