Menu


Impact Together by BNP Paribas Fortis

Het fonds Impact Together by BNP Paribas Fortis, ingebed in de Koning Boudewijnstichting, deelt de filantropische visie die ons sinds 2015 drijft: samen bijdragen aan een eerlijkere wereld.

Bent u een Belgische organisatie die strijdt tegen ongelijkheid en/of helpt bij het beschermen van onze planeet? Dan kunnen we mogelijk uw project ondersteunen.

BLOC01Wat biedt Impact Together aan organisaties?

 

 • Ondersteuning gericht op
 • structurele versterking
 • van verenigingen (vzw’s) of
 • ondernemingen in de sociale economie
 • en/of met een maatschappelijk doel

OF

 • eenmalige financië
 • le steun

 

Wist u dat we in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting sinds 2015 al 150 lokale organisaties konden steunen, voor een totaalbedrag van rond de 10 miljoen euro?

Deze organisaties ondersteunden we reeds

Wat biedt Impact Together aan organisaties?

BLOC01
 • Ondersteuning gericht op
 • structurele versterking
 • van verenigingen (vzw’s) of
 • ondernemingen in de sociale economie
 • en/of met een maatschappelijk doel
 • OF

  • eenmalige financiële steun

  Wist u dat we in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting sinds 2015 al 150 lokale organisaties konden steunen, voor een totaalbedrag van rond de 10 miljoen euro?

  Deze organisaties ondersteunden we reeds

  Waaruit bestaat de ondersteuning voor structurele versterking?

  Het doel is om doorheen de tijd bij te dragen aan het versterken van organisaties, zodat ze hun maatschappelijke slagkracht ontwikkelen of bewaren.

  De ondersteuning van geselecteerde organisaties wordt onderworpen aan een follow-up, waarvan de intensiteit afhangt van de omstandigheden en de noden van het partnerschap. Deze opvolging passen we aan in functie van het ontwikkelingsstadium van elke organisatie (start-up, groei, matuur, vernieuwing of achteruitgang) en de evolutie van haar prestaties.

  Om deze twee elementen te bepalen, voeren we elke 6 maanden een evaluatie uit van enkele kernindicatoren – kwantitatief en kwalitatief. Deze indicatoren definiëren we samen met de organisatie, en zijn bedoeld om het effect van de verleende ondersteuning te meten.

  Waaruit bestaat de begeleiding concreet ?

  • Een meerjarige ondersteuning waarvan de roadmap in overleg met de directie en het bestuur van de organisatie wordt vastgelegd;
  • Ondersteuning via de financiering van extern advies. Dit wordt prioritair geïmplementeerd in de volgende domeinen met het meeste effect : Strategie, Governance, Financieel management, Management Coaching, Evaluatie, Digitalisering ;
  • De financiering van investeringen (geheel of gedeeltelijk), wanneer ze een versterking van de beoogde strategie mogelijk maken en in overeenstemming zijn met de resultaten van de uitgevoerde consultancyopdrachten;
  • extra-financiële ondersteuning (coaching, netwerking …) ;
  • monitoring op basis van maatschappelijke indicatoren en gezamenlijk gedefinieerde verwachte resultaten;
  • een totale financiering van maximaal 80.000 euro, gespreid over 3 jaar.


  … en de eenmalige ondersteuning?

  Impact Together kan organisaties die zich inzetten voor een duurzame toekomst ook helpen via een eenmalige financiële steun voor een specifiek project.

  Geïnteresseerde organisaties kunnen zich aanmelden via projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting.

  Ontdek de projectoproepen

  Waaruit bestaat de ondersteuning voor structurele versterking?

  Het doel is om doorheen de tijd bij te dragen aan het versterken van organisaties, zodat ze hun maatschappelijke slagkracht ontwikkelen of bewaren.

  De ondersteuning van geselecteerde organisaties wordt onderworpen aan een follow-up, waarvan de intensiteit afhangt van de omstandigheden en de noden van het partnerschap. Deze opvolging passen we aan in functie van het ontwikkelingsstadium van elke organisatie (start-up, groei, matuur, vernieuwing of achteruitgang) en de evolutie van haar prestaties.

  Om deze twee elementen te bepalen, voeren we elke 6 maanden een evaluatie uit van enkele kernindicatoren – kwantitatief en kwalitatief. Deze indicatoren definiëren we samen met de organisatie, en zijn bedoeld om het effect van de verleende ondersteuning te meten.

  Waaruit bestaat de begeleiding concreet ?

  • Een meerjarige ondersteuning waarvan de roadmap in overleg met de directie en het bestuur van de organisatie wordt vastgelegd;
  • Ondersteuning via de financiering van extern advies. Dit wordt prioritair geïmplementeerd in de volgende domeinen met het meeste effect : Strategie, Governance, Financieel management, Management Coaching, Evaluatie, Digitalisering ;
  • De financiering van investeringen (geheel of gedeeltelijk), wanneer ze een versterking van de beoogde strategie mogelijk maken en in overeenstemming zijn met de resultaten van de uitgevoerde consultancyopdrachten;
  • extra-financiële ondersteuning (coaching, netwerking …) ;
  • monitoring op basis van maatschappelijke indicatoren en gezamenlijk gedefinieerde verwachte resultaten;
  • een totale financiering van maximaal 80.000 euro, gespreid over 3 jaar.


  … en de eenmalige ondersteuning?

  Impact Together kan organisaties die zich inzetten voor een duurzame toekomst ook helpen via een eenmalige financiële steun voor een specifiek project.

  Geïnteresseerde organisaties kunnen zich aanmelden via projectoproepen van de Koning Boudewijnstichting.

  Ontdek de projectoproepen

  Bekijk onze video voor organisaties

  Dank aan La Prairie, De Lochting, Oak Tree Projects, Eqla en Twerk voor hun medewerking aan deze film. Dank ook aan de 145 organisaties die elke dag bijdragen aan een betere wereld.

  Bekijk onze video voor organisaties

  Dank aan La Prairie, De Lochting, Oak Tree Projects, Eqla en Twerk voor hun medewerking aan deze film. Dank ook aan de 145 organisaties die elke dag bijdragen aan een betere wereld.

  BLOC10Hoe verloopt het selectieproces voor structurele ondersteuning?

  Elk jaar in de herfst vindt er een projectoproep plaats via de website van de Koning Boudewijnstichting.

  Het formele selectieproces wordt jaarlijks vastgelegd, en is gebaseerd op een strenge evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijk, pluralistisch samengesteld Investeringscomité. De leden van dit comité zijn vrijwilligers, en worden geselecteerd op basis van hun ervaring en professionele kwaliteiten.

  De selectiecriteria zijn de volgende:

  • het potentieel voor het creëren van een maatschappelijk effect;
  • de kwaliteit van het leiderschap (algemene directie en leden van de raad van bestuur);
  • de transparantie van de organisatie ten aanzien van het filantropisch fonds Impact Together, en de wens om een partnerschap aan te gaan;
  • de meerwaarde die de ondersteuning van Impact Together kan bieden aan de organisatie;
  • de voorbeeldfunctie van de ondersteuning, met het potentieel voor ‘repliceerbaarheid’ of latere verspreiding van deze specifieke ondersteuning buiten de organisatie.


  De selectie verloopt in verschillende fasen, waaronder bezoeken aan de kandidaat-organisaties en verschillende uitwisselingsmomenten. Naast het potentiële effect van de organisatie, houdt de selectie ook rekening met de leiderschapscapaciteiten van de sleutelfiguren (algemene directie en de raad van bestuur), die het gezicht en de voortrekkers worden van de veranderingen binnen de organisatie. Het succes van de ondersteuning door Impact Together hangt sterk af van de vaardigheden, motivatie en openheid voor verandering van deze mensen en instanties.

  Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven van de projectoproepen

  Hoe verloopt het selectieproces voor structurele ondersteuning?

  BLOC10

  Elk jaar in de herfst vindt er een projectoproep plaats via de website van de Koning Boudewijnstichting.

  Het formele selectieproces wordt jaarlijks vastgelegd, en is gebaseerd op een strenge evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijk, pluralistisch samengesteld Investeringscomité. De leden van dit comité zijn vrijwilligers, en worden geselecteerd op basis van hun ervaring en professionele kwaliteiten.

  De selectiecriteria zijn de volgende:

  • het potentieel voor het creëren van een maatschappelijk effect;
  • de kwaliteit van het leiderschap (algemene directie en leden van de raad van bestuur);
  • de transparantie van de organisatie ten aanzien van het filantropisch fonds Impact Together, en de wens om een partnerschap aan te gaan;
  • de meerwaarde die de ondersteuning van Impact Together kan bieden aan de organisatie;
  • de voorbeeldfunctie van de ondersteuning, met het potentieel voor ‘repliceerbaarheid’ of latere verspreiding van deze specifieke ondersteuning buiten de organisatie.


  De selectie verloopt in verschillende fasen, waaronder bezoeken aan de kandidaat-organisaties en verschillende uitwisselingsmomenten. Naast het potentiële effect van de organisatie, houdt de selectie ook rekening met de leiderschapscapaciteiten van de sleutelfiguren (algemene directie en de raad van bestuur), die het gezicht en de voortrekkers worden van de veranderingen binnen de organisatie. Het succes van de ondersteuning door Impact Together hangt sterk af van de vaardigheden, motivatie en openheid voor verandering van deze mensen en instanties.

  Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven van de projectoproepen