Menu
BNP Paribas Fortis CSR Foundation
15.02.2022

DigitAll zet bakfiets en bestelwagen in tegen digitale uitsluiting

DigitAll, de alliantie voor digitale inclusie in België, lanceert MobiDig. MobiDig is een mobiele toolkit met digitaal materiaal waarmee sociale organisaties naar hun doelgroepen toe kunnen gaan om hun digitale geletterdheid te bevorderen. Tijdens een pilootfase van zes maanden zullen sociale organisaties Hobo en Link in de Kabel de mobiele toolkit gebruiken op verschillende locaties.

Digitale inclusie
In november 2020 lanceerde BNP Paribas Fortis DigitAll, een ecosysteem dat de digitale kloof in België wil verkleinen door in te zetten op digitale inclusie. In juli 2021 sloot ook Proximus zich aan als medehoofdpartner. Sinds september 2021 ondertekenden een dertigtal partners het Digital Inclusion Charter, een document met negen concrete engagementen om digitale inclusie te bevorderen.

Uit een rapport[1] van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat maar liefst 40 procent van de Belgen uitgesloten dreigen te worden van de digitale wereld. Ze hebben geen toegang tot digitale middelen of beschikken niet over de juiste vaardigheden. Sociale organisaties die de digitale kennis van die mensen kunnen verbeteren, stuiten bovendien vaak op het probleem dat bepaalde doelgroepen moeilijk te bereiken zijn. Dat komt omdat ze niet op de hoogte zijn van het bestaande leeraanbod, schrik hebben voor het onbekende of de toegevoegde waarde van digitalisering niet inzien.

DigitAll werkt aan concrete oplossingen om die situatie te verbeteren. BNP Paribas Fortis, CTG Circular, Proximus en VRT bogen zich onder begeleiding van Nova Reperta over het uitwerken van een mobiele oplossing. Vandaag stellen ze MobiDig voor, een mobiele toolkit met digitaal materiaal die bestaande sociale organisaties stimuleert en ondersteunt om naar hun moeilijk te bereiken doelgroepen toe te gaan, zodat die in hun vertrouwde omgeving digitale vaardigheden kunnen leren. MobiDig zal eveneens een draaiboek maken, zodat organisaties die stap zo efficiënt en eenvoudig mogelijk kunnen zetten.

Een mobiele box met digitaal materiaal
MobiDig is een makkelijk te transporteren trolley met hardware, een internetverbinding en oplaadmogelijkheden. CTG Circular, Econocom, Proximus en BNP Paribas Fortis schonken tablets, smartphones, modems en de boxen om het materiaal in op te bergen en te vervoeren. BNP Paribas Fortis Foundation bood bijkomende financiële ondersteuning. Alle hardware bestaat uit refurbished materiaal.

Met de mobiele box zullen sociale organisaties zich kunnen verplaatsen naar moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals thuis- en daklozen, kwetsbare jongeren of ouderen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op locatie lessen in digitale vaardigheden geven, of evenementen organiseren om hun doelpubliek warm te maken voor het gebruik van digitale tools.

MobiDig verzorgt het logistieke aspect, waardoor de organisaties zich kunnen toeleggen op hun kernactiviteiten. Bovendien krijgen de organisaties ondersteuning om de leerervaring op de locatie zo goed en stimulerend mogelijk te maken, onder andere door een digitale beleving te creëren waar ze momenteel noch de tijd noch de middelen voor hebben. Dit belevingsaspect zal de motivatie en inzet van hun doelgroep vergroten.                              

In een eerste fase zullen het Brusselse thuis- en daklozencentrum Hobo en de Leuvense jongerenorganisatie Link in de Kabel aan de slag kunnen met MobiDig.

Een elektrische bakfiets voor Hobo
De doelgroep van Hobo bestaat vooral uit personen die een beroep doen op urgente dag- en nachtopvang, bewoners van onthaalhuizen of mensen die gebruikmaken van begeleid wonen. De sociale organisatie wil, in samenwerking met partners uit de sector, mobiele digitale vormingen tot bij die groepen brengen om hen de eerste stappen naar digitale geletterdheid te laten zetten. De lessen zullen plaatsvinden bij de partnerorganisaties uit de dak- en thuislozensector. Met een elektrische bakfiets die Arval België schonk aan Hobo, zal de organisatie zich makkelijk kunnen verplaatsen in het Brusselse Gewest en de MobiDig-box op de verschillende locaties gebruiken.

Hobo was met deze mobiele oplossing in juni 2021 een van de 30 laureaten van Digital Brussels, een projectoproep gelanceerd door het Brusselse Gewest in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de Coördinatie Digitale Inclusie van het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest).

Daan Vinck, directeur Hobo vzw: "Onze doelgroep van dak- en thuisloze personen wordt dagelijks geconfronteerd met digitale barrières. Geen (goed) materiaal, niet de benodigde vaardigheden om dat materiaal te gebruiken, ... Met de mobiele oplossing vergrotenwe gevoelig de reikwijdte van onze digitale ambitie: ervoor zorgen dat elke dak- en thuisloze persoon in Brussel toegang heeft tot materiaal én de kennis om het te gebruiken. Met de mobiele ateliers trekken we naar de plaatsen waar onze doelgroep te vinden is: andere dagcentra, onthaalhuizen, nachtopvang, ... om daar in hun vertrouwde omgeving les te geven. Het is een oplossing die werkt!"

Een bestelwagen voor Link in de Kabel
Link in de Kabel wil via de methodiek van digitale outreach de meest kwetsbare en moeilijk bereikbare kinderen en jongeren laten deelnemen aan onze digitale samenleving. Het bereikt die doelgroep door naar organisaties en scholen te gaan die met die jongeren werken en biedt hen fijne en leerrijke activiteiten aan.

Dankzij MobiDig zal Link in de Kabel zijn aanbod kunnen uitbreiden naar regio’s die moeilijker te bereiken zijn en waar momenteel hoogstens een beperkt aantal digitalevormingsprojecten voor jongeren bestaan. Initieel zal Link in de Kabel zich met MobiDig concentreren op OKAN-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) in Sint-Truiden. Later zal ze dat uitbreiden naar de ruime regio rond Sint-Truiden. Arval België stelt aan Link in de Kabel gedurende twee jaar een bestelwagen ter beschikking om de MobiDig-box ter plaatse te krijgen.

David Loyen, algemeen coördinator Link in de Kabel vzw: “Dankzij DigitAll krijgt onze werking in Zuid-Limburg een flinke boost! Door de mobiele oplossing, waarbij er echt rekening gehouden werd met onze specifieke noden, kunnen we meer kwetsbare jongeren vlot en met degelijk materiaal digitaal vaardig en weerbaar maken. Niet alleen praktisch is deze mobiele oplossing een opsteker. Dankzij het prototype dat de studenten van de Erasmushogeschool Brussel samen met de UX-designer uitwerkten kunnen we de impact van onze workshops consolideren na afloop en krijgen de deelnemers ook de broodnodige leerkansen in hun vrije tijd.”

Optimale gebruikerservaring
Het hele initiatief zal gaandeweg worden verfijnd en geperfectioneerd. Om de doelgroepen geïnteresseerd en gemotiveerd te houden, werkt DigitAll aan een optimale gebruikerservaring. Bij de pilootprojecten werd daarom een UX-designer ingeschakeld, een specialist die zich bezighoudt met het ontwerpen van een aangepaste ‘user experience’. De deelnemers zullen bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een responsieve webapp waarin de organisaties oefeningen en opdrachten kunnen toevoegen voor de gebruikers, waarmee die laatsten een beloning kunnen verdienen zoals bijvoorbeeld een daguitstap. Een aantal studenten uit de professionele bachelor Multimedia & Creatieve Technologie van Erasmushogeschool Brussel ontwierpen hiervoor een eerste prototype in samenwerking met Namahn en VRT.

Daniel de Clerck, COO en lid van het Executive Committee bij BNP Paribas Fortis: “Via zijn stichting biedt BNP Paribas Fortis al 12 jaar ondersteuning aan organisaties die zich inzetten voor de sociale inclusie van de meest kwetsbaren in de samenleving, en vooral van jongeren. We zijn er trots op dat we ons steentje kunnen bijdragen aan een innoverend project als MobiDig. Voor onze bank, die zelf volop inzet op digitale transformatie, is het immers cruciaal om specifiek oog te hebben voor mensen die geen toegang hebben tot de digitale wereld. Het maakt integraal deel uit van onze maatschappelijke rol om steun te verlenen aan lokale projecten die mensen helpen de nodige vaardigheden te verwerven om de digitale kloof zo goed mogelijk te dichten. Dat probleem treft alle lagen van de bevolking, maar vooral kansarmen. Samen met andere partners en experts op het terrein moeten we hun daarom concrete en dupliceerbare oplossingen aanreiken.”

In de loop van 2022 zal MobiDig verder uitbreiden, onder meer met een pilootproject in Wallonië. Voor de verdere uitwerking en uitbreiding van het project kan MobiDig een beroep doen op financiële ondersteuning van het kabinet van Petra De Sutter,  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post. MobiDig is voor toekomstige projecten nog op zoek naar organisaties die aan digitale vorming doen, graag naar de meest kwetsbaren toe zouden gaan en willen meewerken aan een verdere verfijning van het initiatief.

Bekijk hier de video over MobiDig: 


 

Bijlage 1: lijst van de partners van MobiDig:

Kernpartners: BNP Paribas Fortis, CTG Circular, Proximus, VRT

De kernpartners konden rekenen op de begeleiding en ondersteuning van Nova Reperta.

Overige partners: Arval België, Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), Econocom, Erasmushogeschool Brussel, kabinet van minister Bernard Clerfayt, kabinet van minister Petra De Sutter, Namahn

Perscontacten:

 

Organisatie

Contact

E-mailadres

Telefoonnummer

Arval België

Tony PEETERMANS

tony.peetermans@arval.be

+32 2 240 01 99

BNP Paribas Fortis

Jeroen PETRUS

jeroen.petrus@bnpparibasfortis.com

+32 498 32 14 94

CIBG

Isabelle BASTAITS

ibastaits@cirb.brussels

+32 479 24 99 04

CTG Circular

Didier APPELS

Didier.Appels@ctgcircular.com

+32 472 72 33 93

Econocom

Hilde JANSSENS

Hilde.JANSSENS@econocom.com

+32 496 59 35 09

Erasmushogeschool Brussel

Jurgen DEDECKERE

jurgen.dedeckere@ehb.be

+32 478 99 54 78

Hobo

Daan VINCK

daan.vinck@Hobo.brussels

+32 2 486 45 10

Kabinet Clerfayt

Pauline LORBAT

plorbat@gov.brussels

+32 485 89 47 45

Kabinet De Sutter

Bram SEBRECHTS

 

+32 498 27 31 91

 

Link in de Kabel

David LOYEN

david@lidk.be

+32 488 20 62 60

Namahn

Joannes VANDERMEULEN

jv@namahn.com

+32 476 62 62 46

Nova Reperta

Béatrice DE MAHIEU

beatrice.demahieu@novareperta.com

+32 496 59 23 05

Proximus

Haroun FENAUX

haroun.fenaux@proximus.com

+32 476 60 03 33

Fabrice GANSBEKE

Fabrice.gansbeke@proximus.com

+32 472 05 07 02

VRT

Hans VAN GOETHEM

hans.vangoethem@vrt.be

+32 471 13 90 46

 

 

Over Proximus

De Proximus Groep (Euronext Brussel: PROX) is een leverancier van digitale diensten en communicatieoplossingen die actief is op de Belgische en internationale markt. Door communicatie- en entertainmentervaringen aan te bieden aan residentiële consumenten en de digitale transformatie van ondernemingen te faciliteren, openen we een wereld van digitale mogelijkheden zodat mensen beter leven en slimmer werken. Dankzij geavanceerde, geïnterconnecteerde vaste en mobiele netwerken verleent Proximus zijn klanten overal en altijd toegang tot digitale diensten en data, alsook tot een brede waaier van multimediacontent. Proximus is voortrekker op het gebied van ICT-innovatie, met geïntegreerde oplossingen gebaseerd op IoT, data analytics, cloud en beveiliging.

Proximus heeft de ambitie om de referentie-operator in Europa te worden onder impuls van netwerken van de volgende generatie, een volledig digitale mindset en een open ingesteldheid ten opzichte van partnerschappen en ecosystemen. Tegelijk draagt het bij aan een inclusief, veilig, duurzaam en welvarend digitaal België.

In België biedt Proximus zijn voornaamste producten en diensten aan onder de merken Proximus, Mobile Vikings en Scarlet. De Groep is ook actief in Luxemburg als Proximus Luxembourg SA, onder de merknamen Tango en Telindus Luxembourg, en in Nederland via Telindus Nederland. De internationale carrieractiviteiten van de Groep worden uitgevoerd door BICS, een van de belangrijkste wereldwijde spraakcarriers en de grootste aanbieder van mobiele datadiensten wereldwijd.

Met zijn 11.423 medewerkers, die zich allemaal inzetten om een superieure klantenervaring te bieden, realiseerde de Groep eind 2020 een onderliggende groepsomzet van 5.479 miljoen EUR.

Ga voor meer informatie naarwww.proximus.com en www.proximus.be.


BNP Paribas Fortis
(www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is de grootste bank van de Europese Unie en een belangrijke internationale bankspeler. De groep is actief in 68 landen en telt ruim 193.000 medewerkers, van wie meer dan 148.000 in Europa.

Ze bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Retail Banking, met alle retailbankingnetwerken van de groep en een aantal gespecialiseerde metiers, zoals BNP Paribas Personal Finance en Arval; Investment & Protection Services, met de spaar-, beleggings- en verzekeringsoplossingen van de groep; en Corporate & Institutional Banking, dat zich op bedrijfsklanten en institutionele klanten toelegt. Op basis van zijn gediversifieerde en geïntegreerde model helpt BNP Paribas al zijn klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmos, grote bedrijven en institutionele klanten) met financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsoplossingen om hun projecten te realiseren.
De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en ontplooit haar geïntegreerde retailbankingmodel ook in het Middellandse Zeegebied, Turkije, Oost-Europa en het westen van de Verenigde Staten. Als vooraanstaande internationale bankspeler beschikt BNP Paribas over toonaangevende platformen en metiers in Europa, een sterke aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika en solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific. BNP Paribas hanteert in al zijn activiteiten een maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste aanpak. Op die manier kan het meebouwen aan een duurzame toekomst en tegelijkertijd goede resultaten en de stabiliteit van de groep verzekeren.[1] Brotcorne, P. & Mariën, I (2020). Digitale Inclusie: barometer digitale inclusie. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

 

Galerie

Press Team

Tools