Menu
BNP Paribas Fortis CSR
18.03.2019

BNP Paribas Fortis en de energietransitie

Als drijvende kracht van de economie heeft BNP Paribas Fortis een belangrijke impact -door zijn grootte, zijn competenties en zijn middelen – en een verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn klanten, met inbegrip van het risicobeheer van de deposito’s die de klanten aan de bank toevertrouwen.

Binnen dit kader neemt de bank haar rol op om ondernemingen te begeleiden in hun omschakeling naar meer duurzaamheid, rekening houdend met de economische en sociale impact.

Als grote bank hebben we de mogelijkheden om een verschil te maken. Dat doen we zowel door positieve actie als door uitsluiting.

Positieve actie

Eind 2018 had BNP Paribas 15,4 miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met een aantal jaren geleden. We hebben daarnaast een fonds gecreëerd van 100 miljoen euro dat investeert in innovatieve bedrijven die mee een oplossing zoeken voor de energietransitie. Bovendien ondersteunen we onze bedrijfsklanten al jaren met advies inzake energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. En de BNP Paribas Foundation heeft al 12 miljoen euro vrijgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek op het vlak van het klimaat.

Uitsluiting

In de meest vervuilende activiteiten hadden we reeds onze financiering stopgezet: we financieren geen nieuwe steenkoolcentrales meer en we geven bedrijven die met steenkoolcentrales werken alleen nog kredieten als ze een afbouwplan hebben. Ook zijn we al in 2017 uit bedrijven gestapt die enkel schaliegas of -olie winnen, teerzanden ontginnen en olie boren op de noordpool. 

Tot slot zijn BNP Paribas Asset Management en BNP Paribas Fortis marktleiders in België inzake duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen.

Voor meer informatie kunt u luisteren naar de podcast met Wilfried Remans, Head of CSR & Public Affairs, onder aan dit persbericht. 


Meer info over onze sectorpolicy: klik hier

Press Team

Linked Files

Tools