Menu
BNP Paribas Fortis CSR
13.10.2020

Helden van de diversiteit

Tijdens de Diversity Week, een jaarlijks initiatief van BNP Paribas Fortis, wil de bank haar medewerkers die een positieve bijdrage leveren aan diversiteit en inclusie in de kijker zetten. Van 12 tot 16 oktober zal ze dagelijks via haar interne kanalen en op sociale media een ‘held van de diversiteit’ voorstellen, een collega die door grote of kleine acties uitblinkt in antidiscriminatie en inclusie en zo de anderen inspireert. Een gespecialiseerd team van BNP Paribas Fortis is, samen met zeven interne diversiteitsnetwerken, het hele jaar door bezig met initiatieven en campagnes rond het thema.

Minderheidsgroepen zijn nog al te vaak het slachtoffer van discriminatie in hun professioneel leven. Dat geldt voor werkzoekenden, maar ook op de werkvloer zelf komt onderscheid op basis van bijvoorbeeld huidskleur, geslacht of leeftijd helaas nog voor, vaak onbewust. Nochtans wijst onderzoek uit dat diversiteit en inclusie op het werk leiden tot betere prestaties en resultaten.[1]

BNP Paribas Fortis stelt alles in het werk om te strijden tegen discriminatie. De bank heeft daarvoor zelfs een gespecialiseerd team dat allerlei initiatieven neemt om inclusie te bevorderen, maar ook een controlerende en sensibiliserende rol heeft om discriminatie tegen te gaan. Het Diversity & Inclusion-team kan die opdracht enkel vervullen dankzij de medewerking van een heleboel collega’s.

7 interne netwerken
BNP Paribas Fortis heeft zeven interne netwerken die elk een focus hebben op een specifiek thema.

Zo is er onder meer een interne vereniging die de zichtbaarheid en de aanwezigheid op alle niveaus van vrouwen wil bevorderen, een vereniging voor -35-jarigen en een voor 50+’ers, een multicultureel netwerk, een netwerk voor en door collega’s met een handicap en een voor LGBTQIA+.

Dankzij die netwerken kunnen medewerkers er tijdens activiteiten contacten leggen. De netwerken werken ook onderling samen en delen hun ideeën om te strijden tegen de verschillende vormen van discriminatie.

Anne-France Simon, head of Diversity & Inclusion bij BNP Paribas Fortis: “De netwerken promoten transversaal een cultuur van diversiteit en dialoog tussen collega’s overal in de onderneming. Ze fungeren als klankbord, om een inclusieve cultuur te promoten, waarin diversiteit onder de medewerkers niet alleen aanvaard is, maar ook als een meerwaarde beschouwd wordt.”

Respect en stereotypes
Respect is een van de kernwaarden van BNP Paribas Fortis. Het wil daarmee zijn medewerkers aanmoedigen om niet te zwijgen wanneer ze geconfronteerd worden met onaanvaardbaar gedrag, zoals discriminatie op basis van ras, seksuele intimidatie of psychisch geweld. De Respect-campagne heeft dan ook als slogan “Zwijgen brengt de gezondheid ernstige schade toe”.

Een ander thema waar het Diversity & Inclusion-team op werkt is ‘stereotypes’. Gezien 90% van de hersenactiviteit onbewust gebeurt, is het vaak zo dat mensen zelf niet beseffen dat ze vooroordelen hebben. Daardoor nemen ze soms overhaaste of discriminerende beslissingen. BNP Paribas Fortis biedt zijn medewerkers allerhande tools aan om zich bewust te worden van vooroordelen en zo een objectievere omgeving te creëren, waar betere beslissingen genomen worden.

De affichecampagne ‘Mind Your Blind Spots’ in de Brusselse hoofdgebouwen van de bank wil de medewerkers aan de hand van zinnen die ze zelf moeten aanvullen, doen beseffen welke stereotypen in hun geheugen opgeslagen liggen. Bijvoorbeeld tegenover parttimers, 50-plussers of mensen met een handicap.

Diversity Hidden Heroes Awards
Om haar medewerkers hierrond nog meer te motiveren en te inspireren, pakt de bank uit met een nieuw initiatief: de Diversity Hidden Heroes Awards.

In juni riep BNP Paribas Fortis op om collega’s te nomineren die het verdienen om geprezen te worden voor hun algemene houding of specifieke initiatieven die diversiteit en inclusie bevorderen op de werkvloer. Het kan gaan om iemand die grote initiatieven heeft genomen, maar evengoed om een collega die bijvoorbeeld weigert te lachen met een seksistische of racistische grap.

Uit de meer dan 200 inzendingen selecteerde de jury vijf opvallende en inspirerende verhalen, die tijdens de Diversity Week van 12 tot 16 oktober zullen worden gedeeld op de interne kanalen en de sociale media van de bank.

Anne-France Simon: “Ook de nominaties die de jury niet selecteerde zijn uiteraard van groot belang. Wij juichen alle initiatieven en maatregelen toe die onze collega’s nemen om discriminatie op de werkvloer tegen te gaan. We werken momenteel aan een brochure waarin we alle getuigenissen die de selectie niet haalden, zullen bundelen. Met die gids hopen we de positieve verhalen te kunnen inzetten om anderen te inspireren.”

Stephan Kabongo is een van de geselecteerden. Hij heeft moeilijke obstakels moeten overwinnen om te worden wie hij nu is, en gaat nu in gesprek met jongeren uit minderheidsgroepen om hun te laten zien dat er ook voor hen opportuniteiten zijn.

Christel De Saedeleer ziet het als haar missie om de gebouwen van de bank toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Ze zet zich dagelijks met hart en ziel in om haar collega’s bewust te maken van het belang van toegankelijkheid, want kleine details kunnen vaak het verschil maken.

Hieronder kunt u de video’s met Stephan en Christel bekijken:

 

[1] Parker, N. et al. (2020). Inclusive work: Marginalized populations in the workforce of the future. Deloitte Development LLC.


Press Team

Tools