Menu
BNP Paribas Group CSR
22.02.2021

BNP Paribas stippelt een restrictiebeleid uit om de ontbossing in het Amazonegebied en de Cerrado-savanne te bestrijden

De rundvlees- en sojaproductie in Brazilië versnelt de ontbossing in het Amazonegebied en de Cerrado-savanne. Of die productie nu legaal of illegaal is, ze brengt de biologische integriteit en de toekomst van die twee biomen in gevaar. Om die aantasting van de bio-integriteit het hoofd te bieden, moeten alle betrokken stakeholders onmiddellijk prioriteit verlenen aan grondgebruikstrategieën gericht op een combinatie van zero ontbossing, duurzame productie en positieve sociale impact.

Financiële instellingen die blootstaan aan de landbouwsector in Brazilië moeten de ontbossing mee helpen bestrijden. Zo ook BNP Paribas, als een van de in het land gevestigde buitenlandse banken met bepaalde klanten –  producenten of internationale handelaars – die er rechtstreeks bij betrokken zijn.

In die context van aantasting van de bio-integriteit en na bijna een jaar van werkzaamheden die in de bank werden opgestart, verstrengt de groep haar beleid en legt ze nieuwe restrictieve criteria op om haar klanten sneller vooruitgang te helpen boeken in de bestrijding van de ontbossing en het garanderen van de traceerbaarheid. Dat beleid stipuleert de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn opdat de bank financiële diensten zou kunnen verlenen aan bedrijven (producenten, vleesverwerkende bedrijven en handelaars) die rundvlees of soja produceren in het Amazonegebied of in de Cerrado-savanne van Brazilië, of die rundvlees of soja kopen die daar geproduceerd zijn.

Zo verbindt BNP Paribas zich ertoe zijn klanten die rundvlees of soja produceren in het Amazonegebied of in de Cerrado-savanne van Brazilië, of die aldaar geproduceerd rundvlees of soja kopen, aan te sporen om voor zero ontbossing te gaan en hun vooruitgang op een transparante manier aan te tonen.

Bijgevolg zal BNP Paribas alleen nog financiële producten en diensten aanbieden aan bedrijven (producenten, vleesverwerkende bedrijven en handelaars) die een strategie hebben om uiterlijk tegen 2025 zero ontbossing te bereiken in hun aanvoer- en productieketens.

In het bijzonder zal BNP Paribas:

  • geen financiering verstrekken aan klanten die rundvlees of soja produceren op gronden die na 2008 ontgonnen of geconverteerd werden in het Amazonegebied, of die rundvlees of soja kopen die op die gronden geproduceerd zijn. De klanten moeten dus absoluut die deadline (‘cut-off date’) toepassen, die in 2008 in het Amazonegebied is vastgelegd, conform de reglementering en de sectorakkoorden.
  • zijn klanten ertoe aanzetten om, conform de internationale normen, geen rundvlees of soja te produceren op gronden die na 1 januari 2020 ontgonnen of geconverteerd werden in de Cerrado-savanne en om geen rundvlees of soja te kopen die op die gronden geproduceerd zijn.
  • ·voor al zijn klanten tegen 2025 volledige traceerbaarheid van de (directe en indirecte) rundvlees- en sojaketens eisen.

Bovendien zal BNP Paribas al zijn veehoudersklanten aansporen om hun praktijken te doen evolueren naar een systeem met meer respect voor dierenwelzijn, door de Responsible Minimum Standards van het FARMS Initiative als referentie te gebruiken.

“BNP Paribas verbindt zich ertoe zijn klanten aan te sporen om voor zero ontbossing te gaan en legt bedrijven die een beroep willen doen op zijn financiële diensten, voortaan veeleisende traceerbaarheidscriteria op. Dat beleid is een primeur voor een internationale grootbank. Het toont aan dat de bank de uitdagingen rond biodiversiteit in de financiële wereld, maar ook bij veel bedrijfsklanten, steeds beter begrijpt. We zijn ervan overtuigd dat andere instellingen binnenkort gelijkaardige verbintenissen zullen aangaan om een reële positieve impact op de bescherming van de biodiversiteit te garanderen”, verklaarde Antoine Sire, Company Engagement Director van BNP Paribas. 

Via haar assetmanagementactiviteit maakt de groep BNP Paribas gebruik van haar hoedanigheid als investeerder om de besluitvorming van de betrokken spelers te versnellen en ondertekende ze in dat kader het Cerrado Manifesto (2018), dat tot doel heeft de ontbossing van het Braziliaanse savannebos te voorkomen, en ook het Investor Statement on Deforestation and Forest Fires in the Amazon (2019), dat de ontbossing en de bosbranden in het Amazonegebied wil stoppen.

 

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is een vooraanstaande bank in Europa met een internationale uitstraling. Ze is aanwezig in 71 landen en heeft circa 199.000 medewerkers, van wie meer dan 151.000 in Europa. De groep bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Domestic Markets en International Financial Services (waarvan de retailbankingnetwerken en de financiële diensten ondergebracht zijn in Retail Banking & Services) en Corporate & Institutional Banking, dat zich richt op bedrijfsklanten en institutionele klanten. De groep begeleidt al haar klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmo’s, grote bedrijven en institutionele klanten) bij de realisatie van hun projecten door hun financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsdiensten te bieden.
De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de Europese nummer één in kredieten aan particulieren. BNP Paribas ontplooit zijn geïntegreerde model voor Retail Banking in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa, en heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. In Corporate & Institutional Banking en International Financial Services is BNP Paribas toonaangevend in Europa, sterk vertegenwoordigd in Noord- en Zuid-Amerika, en kan het bogen op solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific.

Press Team

Tools