Menu

BNP Paribas Fortis Foundation herziet na 9 succesvolle jaren zijn Awards-programma. Voortaan zullen 10 verschillende projecten geselecteerd worden die financiële steun, begeleiding en visibiliteit mogen genieten. Ze wil haar impact vergroten, onder meer dankzij het engagement van de medewerkers van BNP Paribas Fortis. Het doel is de integratie van kansarme kinderen en jongeren te bevorderen. Nog tot 10 oktober kunnen vzw’s hun dossier indienen.

De voorbije jaren ondersteunden de BNP Paribas Fortis Foundation Awards meer dan 600 initiatieven van verscheidene verenigingen. In 2018 kreeg de organisatie maar liefst 400 aanvragen te verwerken. Om zijn steun duurzaam te maken en tegelijk de verenigingen op een meer gediversifieerde en complementaire manier te helpen, besliste de Foundation om het systeem van zijn steunprogramma aan te passen.

10 projecten verspreid over heel België
Voortaan zullen de projectoproepen gelanceerd worden door het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Eerst zal een preselectie gemaakt worden van 30 projecten. In een tweede ronde zullen er daarvan uiteindelijk tien worden weerhouden, geografisch verspreid over heel België. 

BNP Paribas Fortis Foundation beoogt projecten die de ontplooiing en de integratie van kansarme kinderen en jongeren tot doel hebben. Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat in België 15% van de kinderen in armoede leeft. In 2019 gaat BNP Paribas Fortis Foundation specifiek op zoek naar projecten die kansarme jongeren een bredere toegang geven tot buitenschoolse sportieve en culturele activiteiten. 

«Vernieuwende projecten die gebaseerd zijn op een partnerschap tussen twee vzw’s met ervaring in buitenschoolse of ontspanningsactiviteiten, hebben een grotere impact en maken meer kans om geselecteerd te worden, benadrukt Caroline Vergeylen, medewerkster van de afdeling ‘CSR – Engagement & Inclusion’ bij BNP Paribas Fortis. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een innovatieve samenwerking tussen lokale jeugdhuizen en een cultureel centrum, of aan sportclubs en culturele organisaties die samenwerken met andere instellingen om de toegankelijkheid te verhogen voor kansarme kinderen en jongeren.»

Niet enkel financiële steun
De geselecteerde vzw’s krijgen het eerste jaar 25.000 euro steun. Bij een positieve evaluatie van hun initiatief ontvangen ze het volgende jaar nog eens datzelfde bedrag.

De Foundation biedt echter meer dan enkel financiële steun. Zo krijgen de projecten naamsbekendheid bij het grote publiek. Voorts helpt BNP Paribas Fortis Foundation de verenigingen bij het evalueren van hun initiatieven, waardoor ze hun competenties kunnen uitbreiden en efficiënter gaan werken. Tot slot krijgen ze toegang tot een netwerk van gelijkgezinde verenigingen, wat de uitwisseling van ideeën en best practices bevordert.

Medewerkers BNP Paribas Fortis zetten zich in voor het goede doel
De geselecteerde acties kunnen rekenen op de steun van de medewerkers van BNP Paribas Fortis. Dat houdt in dat die individueel of in groep meehelpen aan de projecten, of andere initiatieven op touw zetten om geld in te zamelen.

De bankmedewerkers kunnen nog op andere manieren hun duit in het zakje doen. Zo kunnen personeelsleden die als vrijwilliger actief zijn in een vzw, steun aanvragen voor een specifiek project dankzij het Help2Help-programma.

Tijdens een Solidarity Team Building kan de groepsgeest bevorderd worden door bijvoorbeeld een feest te organiseren voor minderbedeelde ouderen, een dag in de tuin te werken van een jeugdzorgcentrum of te helpen bij de maaltijdbedeling aan daklozen.

Al die acties kaderen in een grote interne campagne van BNP Paribas Fortis om alle collega’s te sensibiliseren rond het CSR-beleid van de bank. Het initiatief wil hen aanzetten om een positieve impact te hebben, bijvoorbeeld door acties rond solidariteit, diversiteit of milieu. Het is een manier om een duurzame en open mindset te creëren in het bedrijf.

Een project indienen
Vzw’s die zich kandidaat willen stellen voor het steunprogramma kunnen hun dossier voorstellen tot 10 oktober 2019. De aanvaardingscriteria en alle informatie zijn terug te vinden via deze link.

Press Team