Menu
Macro-economie
25.04.2017
Koen De Leus Chief Economist

Basiscursus economie sterkste wapen tegen protectionisme VS

Na bijna 100 dagen aan het hoofd van de VS, staat het vertrouwen in Trump met een goedkeuringsscore van 42% op het laagste niveau sinds president Eisenhower. Op vragen aangaande zijn realisaties en karakter, krijgt Trump meer negatieve dan positieve ratings, zo blijkt uit een brede rondvraag van de Washington Post-ABC. Er is één belangrijke uitzondering: 73% van de Amerikanen (inclusief 54% van de Democraten) gaan akkoord met zijn pogingen om Amerikaanse bedrijven onder druk te zetten om jobs thuis te houden.

Meer protectionisme moet dat realiseren. Want volgens Trump en co zijn het grote handelstekort en het daaraan gelinkte tekort op de lopende rekening de bron van alle kwaad. De VS importeren teveel en exporteren te weinig, stellen zijn adviseurs. Dus trek je handelsbarrières op waardoor de binnenlandse sectoren meer competitief worden, ze breiden hun fabrieken uit om aan de toegenomen vraag te voldoen en zo daalt de import. En dus ook het tekort op de lopende rekening.

Die laatste stap is er echter één teveel. Het optrekken van handelsbarrières zal inderdaad meer werknemers tewerkstellen en kapitaal sluizen richting de beschermde importsectoren. Maar dit gaat ten koste van de exportsector. Het gevolg is dat de export daalt, import daalt, het nationaal inkomen en de welvaart daalt … en het handelstekort blijft gelijk.

De lopende rekening meet de netto balans in goederen en diensten, het saldo van de van het buitenland ontvangen en betaalde inkomens (rente en dividend) en netto overdrachten (betalingen aan of van buitenland zoals ontwikkelingshulp of transfers naar familieleden). Het is gelijk aan het nationaal sparen minus binnenlandse investeringen. De VS investeren meer dan ze sparen, of nog, ze consumeren meer dan hun inkomen. Dat is de reden van het tekort op de lopende rekening. Om dat om te draaien moeten de VS ofwel meer sparen (en nu vooral dan de overheid) of ofwel minder investeren en consumeren.

Dat staat haaks op de plannen van Trump. De Amerikaanse overheidsuitgaven zijn momenteel als 2 procentpunt hoger dan de inkomens. De nieuwe president wil tijdens zijn legislatuur de belastingen (bedrijfs- en personenbelastingen) naar omlaag halen en grote infrastructuurinvesteringen doorvoeren. Dat zal het begrotingstekort, het negatief sparen van de Amerikaanse regering, nog verder doen oplopen. Het gevolg is een verder oplopend verschil tussen sparen (minder) en investeren (meer) en een nog hoger handelstekort. Waarop Trump nog harder zal vloeken en sakkeren op de Chinezen en Duitsers met hun groot handelsoverschot en nog meer extreme protectionistische maatregelen nemen. Een goede cursus basiseconomie kan een negatieve handels- en welvaartsspiraal voorkomen. Zie je wel dat economie meer is dan puur een tewerkstellingsvorm voor economen!! 
current account

De opinies in deze blog zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.
Koen De Leus Chief Economist
Koen De Leus (Bonheiden, 1969) behaalde zijn masterdiploma Handelswetenschappen aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL).Sinds september 2016 is hij Chief Economist bij BNP Paribas Fortis. Hij is ook gastdocent in ‘Behavioural Finance’ aan de EHSAL Management School. Koen publiceerde in 2017 zijn boek ‘De Winnaarseconomie: uitdagingen en kansen van de digitale revolutie’. In 2012 publiceerde Koen ‘De Gouden Beursleuzen’. In 2006 schreef hij ‘Naar Grijsland’ samen met Paul Huybrechts, over de sociale en economische uitdaging van de vergrijzing. Lees meer

Over het onderwerp