Menu

BNP Paribas Fortis is een kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3 in 1000 Brussel.

Het maatschappelijk kapitaal van 10.964 miljard euro is voor 99,94% in handen van BNP Paribas, een kredietinstelling met maatschappelijke zetel in Parijs.

BNP Paribas Fortis wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die als college de aandeelhouders collectief vertegenwoordigt. De Raad bepaalt het algemeen beleid van de bank, superviseert de activiteiten van het Directiecomité, benoemt en herroept de leden van het Directiecomité en houdt toezicht op de interne controlefuncties.

De Raad van Bestuur heeft een Corporate Governance Charter vastgelegd dat alle nuttige informatie bevat over (i) de aandeelhoudersstructuur van BNP Paribas Fortis, (ii) de groep waartoe de bank behoort, (iii) haar vennootschapsorganen, (iv) haar interne controle organisatie, (v) de principes betreffende haar integriteitscode en met betrekking tot het beheren van belangenconflicten, en (vi) de principes betreffende het beheer van de bedrijfscontinuïteit. Verder worden ook het Secretariaat Generaal en de bedrijfsrevisoren behandeld.

Klik hier voor het Corporate Governance Charter.