Menu

BNP Paribas Fortis is een kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3 in 1000 Brussel.

Het maatschappelijk kapitaal van 10.964 miljard euro is voor 99,94% in handen van BNP Paribas, een kredietinstelling met maatschappelijke zetel in Parijs.

BNP Paribas Fortis wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, die als college de aandeelhouders collectief vertegenwoordigt. De Raad bepaalt het algemeen beleid van de bank, superviseert de activiteiten van het Directiecomité, benoemt en herroept de leden van het Directiecomité en houdt toezicht op de interne controlefuncties.

De Raad van Bestuur heeft een charter van deugdelijk bestuur vastgelegd. Dit charter is gebaseerd op de 2020 Belgische Corporate Governance Code. Het bevat alle nuttige informatie over het aandeelhouderschap van de bank, de algemene vergaderingen van aandeelhouders, de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité, de Comités die onder de Raad van Bestuur vallen, gedragscodes en gedragspolitiek, bedrijfsrevisoren.

Klik hier voor het Corporate Governance Charter.