Menu
Gedragscode van de Groep BNP Paribas

De BNP Paribas-groep in het algemeen en haar Belgische entiteiten in het bijzonder, hebben ervoor gekozen in te zetten op voorbeeldig professioneel gedrag bij hun medewerkers en entiteiten. De Raad van Bestuur en de Algemene Directie van de bank delen dezelfde overtuiging, namelijk dat het succes van BNP Paribas afhangt van het professionele gedrag van ieder van ons. Allemaal zijn we er van overtuigd dat BNP Paribas zijn toekomst moet stoelen op zijn professionele deskundigheid en zijn integriteit.

Daarom heeft BNP Paribas een gedragscode opgesteld, die de regels vastlegt – op basis van de waarden van de bank – en die een richtsnoer is voor de professionele attitudes en gedragingen van de medewerkers.

Aan de bestaande gedragscode is een specifiek anticorruptie-addendum toegevoegd.

Dat addendum is een van de vereisten waaraan BNP Paribas moet voldoen in het kader van de Franse wet Sapin II, die voorwaarden oplegt op het vlak van transparantie, anti-corruptiemaatregelen en de modernisering van bedrijfspraktijken. Aangezien een aantal aspecten van die wet een extraterritoriale werking hebben, definieert en illustreert de gedragscode de verschillende soorten van gedrag die verboden moeten worden omdat ze mogelijk geassocieerd kunnen worden met corruptie of ongeoorloofde beïnvloeding.

Klik hier voor de Gedragscode van de Groep BNP Paribas