Maatschappij
18.05.2018

Bankiers helpen studenten en werkzoekenden

In het programma 'Bright Future' begeleiden medewerkers een student uit een kwetsbaar sociaal milieu; via peterschap van een jonge werkzoekende coachen ze een jongvolwassene bij zijn professioneel traject.
Het is niet echt kennisoverdracht, eerder een uitwisseling van ervaringen
Mathieu Lacroix, Mentor, peter, adviseur, en medewerker van BNP Paribas Fortis

Het is niet enkel hun werkgever die de competenties van de medewerkers bij BNP Paribas Fortis op prijs stelt; ook de organisaties, sommigen ondersteunt door BNP Paribas Fortis Foundation of andere – zoals Microstart – door de bank, weten ze te waarderen. 

Student in kwetsbare situatie begeleiden

Het programma 'Bright Future' is bedoeld voor medewerkers die bereid zijn om een student te begeleiden in zijn eerste masterjaar en om hem meer inzicht te geven in het beroepsleven. De betrokken studenten doen vrijwillig mee aan het programma en behoren tot een kwetsbare populatie (gebrek aan netwerk, kansarm milieu , handicap enz.). Een mentor engageert zich om een student te begeleiden en regelmatig te ontmoeten – bijvoorbeeld eens per maand – over een periode van een tot anderhalf jaar. Hij laat hem kennismaken met de reële arbeidswereld, stelt zijn netwerk open, en helpt de student om zijn professionele horizon te verruimen. 

Jonge werkzoekende coachen

In het tweede programma neemt een medewerker een jongvolwassene die in een moeilijke situatie verkeert voor een periode van vier tot zes maanden onder zijn hoede bij het zoeken naar een job. De doelgroep krijgt moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. De coach helpt de betrokken jongere bijvoorbeeld om zijn cv te optimaliseren of kwaliteitsvolle motivatiebrieven te schrijven. Hij begeleidt hem bij een aantal administratieve stappen of geeft advies over de verschillende mogelijkheden om een job te zoeken.

Aan de basis van beide programma’s ligt de vzw Be.Face, een netwerk van ondernemingen die hun middelen bundelen om de maatschappelijke en professionele integratie van hun kwetsbare doelpubliek te bevorderen. Ze doen dat via concrete acties in de buurt, in samenwerking met lokale partners. Be.Face zorgt ervoor dat het profiel van de peter of mentor overeenstemt met de noden van de betrokkene. Voor de start krijgt elke vrijwilliger een halve dag opleiding.

Ervaringen uitwisselen

"Beide programma’s bieden een grote mate van autonomie", benadrukt Mathieu Lacroix (RPB). Hij praat met kennis van zaken: in 2017 was hij peter van een werkzoekende en nu is hij mentor van een student in een moeilijke thuissituatie. "Het zijn zeer interessante en bevredigende ervaringen. De kennisoverdracht is geen eenrichtingsverkeer, je wisselt eerder ervaringen uit. Ik leer er evenveel uit als de persoon die ik begeleid. Iedereen bepaalt zelf hoever hij zich wil engageren. De relatie kan langdurig of kortstondig zijn. Je opent perspectieven voor de persoon die je begeleidt maar je hoeft niet kost wat kost een resultaat te halen."

De rol van een bank

Die twee programma’s zijn maar enkele voorbeelden van de acties die BNP Paribas Fortis onderneemt. Daarnaast zijn er ook organisaties als BenevoLab, waarmee medewerkers-vrijwilligers op caritatieve missie naar het buitenland kunnen, of info-ateliers over financiën bij verenigingen of OCMW’s. En voor elke medewerker die zich in een caritatief project engageert, plant BNP Paribas Fortis een boom in Zambia, via de vereniging WeForest. 

Over het onderwerp
    OVERZICHT