Menu
BNP Paribas Fortis Innovatie Economie Technology
06.06.2024

UGent en BNP Paribas Fortis richten samen vzw op voor maatschappelijk relevant onderzoek

De Universiteit Gent (UGent) en BNP Paribas Fortis slaan de handen in elkaar om Prometis Lab vzw op te richten, een platform voor onafhankelijk en maatschappelijk relevant onderzoek op het gebied van de toegepaste economische wetenschappen. Dankzij geaggregeerde en geanonimiseerde klantendata van BNP Paribas Fortis zal Prometis Lab de flexibiliteit hebben om in te spelen op academische vraagstukken alsook evaluatie- en valorisatiekansen creëren.

Prometis Lab vzw zal zich toeleggen op onderzoeksthema's die de UGent en BNP Paribas Fortis gezamenlijk zijn overeengekomen. De vzw zal financiering ontvangen van BNP Paribas Fortis voor de eerste vier jaar via een lidmaatschapsbijdrage. Daarbij worden contracten en/of leerstoelen toegekend aan de UGent voor het overeengekomen onderzoek. De onderzoekers van de UGent krijgen van de bank geaggregeerde en geanonimiseerde klantendata ter beschikking. Dat gebeurt binnen de overeengekomen kaders van de samenwerkings- en vertrouwelijkheidsovereenkomsten, met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten en de gegevensbescherming.

Onder leiding van dr. Milan van den Heuvel en in nauwe samenwerking met de onderzoeksgroep van professor Koen Schoors van het UGent-departement Economie zal het onderzoeken hoe bankdata economische inzichten kunnen opleveren die nuttig zijn voor sociaal-economisch beleid.

De oprichting van Prometis Lab vzw biedt een platform voor onafhankelijk en maatschappelijk relevant onderzoek met de flexibiliteit om snel in te spelen op zowel academische als valorisatiekansen”, zegt Rik Van de Walle, rector  van UGent. “Na de opstart zal dat platform openstaan voor geïnteresseerde onderzoekers en instituten binnen en buiten de UGent, die rond dat thema willen werken of kennis willen delen. De bedoeling van de betrokken onderzoeksgroep is om dit uit te bouwen tot een internationaal kenniscentrum waarin beleidsrelevant onderzoek en internationale samenwerkingen met gelijkaardige instellingen mogelijk worden.

We leven in een wereld die voortdurend verandert, zegt Michael Anseeuw, CEO van BNP Paribas Fortis. Data, analytics en AI zijn de belangrijke pijlers voor transformatie en innovatie. We investeren aanzienlijk binnen onze bank om via deze middelen waarde te creëren voor onze klanten door bijvoorbeeld gebruik te maken van intelligente chatbots, gepersonaliseerde communicatie aan te bieden of fraudepreventie (AML, KYC) en de bestrijding van cybercriminaliteit te versterken. We zijn er van overtuigd dat er een enorm potentieel bestaat in samenwerken en innoveren met partners. Met Prometis Lab verenigen we deze elementen. De samenwerking tussen de bank en de universiteit van Gent is meer dan 1 + 1. Het is de voortdurende uitwisseling van informatie en inzichten. Het is net die unieke combinatie van academische input en visie met de economische kennis van de bank die een meerwaarde biedt voor de maatschappij”.

Een concreet project van Prometis Lab is de analyse van de huidige economische context via geldstromen. Zo maken de onderzoekers van Prometis Lab gebruik van grote hoeveelheden financiële microdata om het begrip en het gebruik te verbeteren van economische indicatoren zoals het BBP en inflatie. Dit project zal gerichte en gedetailleerde inzichten bieden in de economische dynamiek, waardoor betere beslissingen zullen kunnen worden genomen op alle niveaus van bedrijven en overheden. De beoogde doelstelling is om, door financiële flows te bestuderen, de economische interacties op te sporen tussen de verschillende sectoren en regio’s. Daardoor kan bijvoorbeeld duidelijk gemaakt worden hoe uitgaven in landelijke gebieden de stedelijke groei beïnvloeden, of hoe wereldwijde commerciële veranderingen een impact hebben op lokale economieën. Die aanpak verhoogt niet alleen de precisie van de economische indicatoren, hij verbetert ook het begrip van economische relaties en tendensen. Dit project wil het landschap van de economische analyse herdefiniëren door diepgaandere informatie te bieden over de manier waarop financiële activiteiten tot elkaar in verband staan en door te zorgen voor een stabielere en welvarendere economische omgeving.

Press Team

Linked Files

Tools