Menu
BNP Paribas Fortis Economie
15.02.2023

Renteverhogingen en duurzaamheid bepaalden de hypothecaire markt in 2022

Na een uitzonderlijk 2021 heeft de Belgische hypotheekmarkt een bewogener 2022 achter de rug. Hoewel het totale bedrag van de toegekende kredieten een recordhoogte bereikte, hebben de rentestijgingen duidelijk een kalmerend effect gehad in een markt die meer dan ooit focust op duurzaamheid. Een terugblik op de jaarlijkse balans van de vastgoedsector met de Belgische marktleider in hypothecair krediet.

Picture9_720x380

De balans voor 2022 van de markt van hypothecaire leningen is op zijn minst paradoxaal. Het totale geleende bedrag van de aangegane hypothecaire kredieten in België is weliswaar met 3% gestegen tot een recordbedrag van 42,8 miljard euro, maar het aantal (255.000) kredieten is met 5% gedaald ten opzichte van 2021. Bij BNP Paribas Fortis, dat in België 1 woning op 4 financiert, is de groei van het totaalbedrag aan afgesloten hypothecaire kredieten (zonder herfinanciering) in 2022 gestegen met 4%.

De plotse stijging van de langetermijnrentes verklaart gedeeltelijk die afname van het aantal afgesloten kredieten. Na zes jaar van lage rentes lijkt het tijdperk van de bodemrente inderdaad voorbij. Ondanks de bruuske stijgingen van de langetermijnrente heeft 13% van de klanten van BNP Paribas Fortis toch gekozen voor een variabele rentevoet. Ondanks de rentestijgingen stelde de bank ook een algemene stijging vast van de geleende bedragen in 2022 (+9% tot 203.000 euro).

EPC, een acroniem dat centraal staat in alle discussies
De energieprestatiecertificaten van gebouwen, die centraal staan in het beslissingsproces van toekomstige kopers, worden steeds belangrijker. Hoewel de vorm ervan betwistbaar is (methodologie, verschillen tussen de gewesten, verschillen tussen het theoretische en reële verbruik van een gebouw), is er geen discussie meer over de kern ervan: het certificaat is een belangrijke parameter geworden in de vastgoedmarkt.

Jean-François Tilly, expert hypothecaire kredieten bij BNP Paribas Fortis: "De noodzaak om de uitgaven onder controle te houden in het licht van de inflatie, zet toekomstige eigenaars ertoe aan veel meer aandacht te besteden aan de energieprestaties van gebouwen. Dat zien we in de prijzen: bij gelijkwaardige criteria noteren we meer dan 80.000 euro verschil tussen vastgoed met een A-label en een energiezeef. We hechten veel belang aan duurzaamheid, en dat al enkele jaren, via ons label 'Energy Efficient Mortgage'. Die tendens wordt ook sterker bij onze klanten, want in 2022 bedroegen de energie-efficiënte kredieten 4,95 miljard euro. Dat is een stijging van 37% ten opzichte van 2021."

De pieken die de gas- en elektriciteitsprijzen dit jaar bereikten, hebben de renovatieleningen een boost gegeven (+17%), met een gemiddeld kredietbedrag van 95.000 euro. Nog spectaculairder is de toename van het aantal energieleningen (+145%), waarvan de meeste (57%) bestemd zijn voor de installatie van thermische of zonnepanelen.

Alleenstaand of jong zijn vormt geen belemmering voor de aanschaf van een woning
Vooral wie jonger is dan 30 jaar voelt de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, maar blijft niettemin dromen van een eigen woning. Bij BNP Paribas Fortis lijkt de toegang tot vastgoed voor eerste-eigendomverwervers noch gehinderd te worden door de versnelde stijging van de vastgoedprijzen, noch door de stijging van de rente. In 2022 werd namelijk 26% van de hypothecaire kredieten door millennials aangegaan. Het aantal leningen dat aan jonge eerste-eigendomverwervers werd toegekend, is zelfs met 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De quotiteit blijft stabiel van jaar tot jaar (81%). De terugbetalingslast van een hypothecaire lening voor een jongere onder de 30 jaar blijft trouwens op een niveau dat we als gezond kunnen beschouwen (37%).

Een andere categorie die veerkrachtig was, zijn alleenstaanden en eenoudergezinnen. Met een stijging van het aantal leningen met 6% ten opzichte van 2021, vertegenwoordigen die 32% van het totale toegekende bedrag in 2022.

Minder interesse voor vastgoed bij 55-plussers?
55-plussers lijken minder geïnteresseerd te zijn in vastgoed of op zijn minst in bankkredieten. Aangezien ze waarschijnlijk al een of meer eigendommen hebben, vertegenwoordigden de babyboomers slechts 7% van de hypothecaire kredieten die in 2022 bij BNP Paribas Fortis werden aangegaan. Terwijl hun gemiddeld geleende bedrag (210.000 euro) en de maandelijkse aflossing (1002 euro) hoger zijn dan het gemiddelde, lenen de 55-plussers voor een kortere looptijd (114 maanden) en een lagere quotiteit (51%) dan het gemiddelde (221 maanden voor een quotiteit van 73%).

ESG in het hart van de strategie van BNP Paribas Fortis
Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid speelt op meerdere niveaus. Hoewel alle schijnwerpers gericht zijn op het milieuaspect (E), staan de banksector nog andere uitdagingen te wachten, te beginnen met het sociale aspect (S) en het principe van goed bestuur (G), geregeld door tal van aanbevelingen voor een zo gezond mogelijke markt van hypothecaire kredieten.

Om de toekomstige eigenaars te begeleiden en de toegankelijkheid voor al zijn klanten te vergroten, heeft BNP Paribas Fortis een uniek ecosysteem opgezet. "We bieden een waaier van diensten en oplossingen om onze klanten te begeleiden bij de aankoop en de transitie naar duurzaam vastgoed. Via ons fysieke, hybride of 100% digitale netwerk beantwoordt ons ecosysteem aan de verwachtingen van onze klanten", vertelt Laurent Loncke, General Manager Retail Banking bij BNP Paribas Fortis.

Hij voegt eraan toe: "De andere grote uitdaging waarmee we worden geconfronteerd, is maatschappelijk. We moeten vermijden dat de aandacht voor de E en de G van ESG ten koste gaat van het sociale aspect (S), dat wil zeggen dat de minst vermogende personen terugvallen op goederen met een zwakke EPC en aanzienlijke bedragen moeten investeren om een hoger energieprestatieniveau te bereiken. Om die valkuil te vermijden, werken we aan verschillende opties."

'Greenflatie' op het menu in 2023
Het ontbreekt niet aan ideeën voor de toekomst. Wat mogen we verwachten in 2023? Tim Spellemans, verantwoordelijke hypothecaire kredieten bij BNP Paribas Fortis, is voorzichtig: "Wat de rentes betreft, zal het eerste kwartaal van 2023 naar verwachting hetzelfde zijn als in 2022. Met een ECB-beleidsrente boven 3%, verwachten we in de komende weken een stabilisatie van de rentes voor de rest van het jaar. Een bevestiging dat de 1%-rente wel degelijk tot het verleden behoort."

Parallel aan die rentestabilisatie zal de duurzaamheidsspurt niet snel stilvallen. De impact van de energieprestatie-eisen zal steeds groter worden. Om de prijsstijging als gevolg van die milieu-eisen te illustreren, ontstond er een neologisme in de wereld van de economen: de 'greenflatie'. Die extra prijsstijging als gevolg van de groene transitie, is als het ware de kost van de energietransitie. De strijd om de planeet af te koelen, lijkt dus de economie op te warmen. Om die te becijferen, zou dat nieuwe normaal tussen 2% en 4% moeten schommelen, terwijl de traditionele inflatie gewoonlijk tussen 0% en 2% schommelde.

Wat de prijzen van de onroerende goederen betreft, is Tim Spellemans optimistisch voor toekomstige kopers: "De evolutie van de woningprijzen zal per segment verschillen en de verschillen in energieprestatie zullen steeds meer voelbaar zijn in de prijzen. Maar over het algemeen verwachten we dat de prijzen op de Belgische vastgoedmarkt lichtjes zullen dalen."

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is de grootste bank van de Europese Unie en een belangrijke internationale bankspeler. De groep is actief in 68 landen en telt ruim 193.000 medewerkers, van wie meer dan 148.000 in Europa. Ze bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Retail Banking, met alle retailbankingnetwerken van de groep en een aantal gespecialiseerde metiers, zoals BNP Paribas Personal Finance en Arval; Investment & Protection Services, met de spaar-, beleggings- en verzekeringsoplossingen van de groep; en Corporate & Institutional Banking, dat zich op bedrijfsklanten en institutionele klanten toelegt. Op basis van zijn gediversifieerde en geïntegreerde model helpt BNP Paribas al zijn klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmos, grote bedrijven en institutionele klanten) met financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsoplossingen om hun projecten te realiseren. De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en ontplooit haar geïntegreerde retailbankingmodel ook in het Middellandse Zeegebied, Turkije, Oost-Europa en het westen van de Verenigde Staten. Als vooraanstaande internationale bankspeler beschikt BNP Paribas over toonaangevende platformen en metiers in Europa, een sterke aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika en solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific. BNP Paribas hanteert in al zijn activiteiten een maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste aanpak. Op die manier kan het meebouwen aan een duurzame toekomst en tegelijkertijd goede resultaten en de stabiliteit van de groep verzekeren.Press Team

Linked Files

Tools