Menu
BNP Paribas Fortis Economie
24.07.2021

Overstromingen: BNP Paribas Fortis opent hotline

Bank-verzekeraar BNP Paribas Fortis zal de particuliere en professionele klanten die werden getroffen door de overstromingen oplossingen voorstellen om hen te helpen in deze moeilijke periode. BNP Paribas Fortis opent een speciale hotline en de adviseurs van BNP Paribas Fortis zullen ook in de komende dagen in de mate van het mogelijke getroffen klanten proactief contacteren.

Hotline

BNP Paribas Fortis heeft een tijdelijke hotline ingericht waar experten getraind voor deze specifieke situatie de klanten zullen bijstaan. De specialisten zijn er telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 22 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17 uur, voor alle vragen met betrekking tot deze ramp. De hotline is uitsluitend voorbehouden voor de getroffen gezinnen en bedrijven – de bank vraagt expliciet om de hotline niet te bellen voor andere onderwerpen teneinde de lijnen maximaal vrij te houden voor de getroffen klanten. De hotline is te bereiken op 02 433 42 56 (Nederlandstalig) en op 02 4334257 (Franstalig).

 

Verzekeringen

Klanten met een woningverzekering ‘Top Woning’ bij BNP Paribas Fortis kunnen de schadeaangifte online  doen. Bij hoogdringendheid of voor personen die niet in de mogelijkheid zijn om de aangifte online te doen, kan het ook telefonisch via Teleclaims op het nummer 0800 960 40 (Nederlandstalig) of 0800 960 50 (Franstalig). De links voor online aangifte zijn:

 

 

 

Moratoria woonkredieten particulieren

Klanten van BNP Paribas Fortis die aantoonbare schade hebben geleden, kunnen de kapitaalaflossingen van hun woonkrediet tijdelijk opschorten. Getroffen klanten kunnen de bank contacteren om de tijdelijke opschorting aan te vragen. Deze optie zal uitzonderlijk ook worden aangeboden aan klanten die hier contractueel geen recht (meer) op zouden hebben. 

 

Andere opties voor particulieren

BNP Paribas Fortis zal ook andere opties aanbieden aan getroffen klanten, zoals het overbruggingskrediet, het consumentenkrediet, de wederopname woonkrediet en het nieuwe woonkrediet. Als partner van onze klanten zullen we zeker op deze moeilijke momenten samen met hen de beste oplossing zoeken.

 

Professionele klanten

BNP Paribas Fortis zal specifieke oplossingen aanbieden aan de professionele klanten die moeilijkheden hebben bij aflossing van bestaande kredieten, een overbruggingskrediet nodig hebben tot uitkering van de verzekering, of nog bij het financieren van andere noden zoals de wederaankoop van voorraden of vaste activa die niet verzekerd waren.

 

Donaties

BNP Paribas Fortis Private Banking & Wealth Management schenkt 1 miljoen euro uit het duurzaam IRIS Private SRI-fonds aan het Rode Kruis. Daarnaast zal BNP Paribas Fortis de donaties van zijn medewerkers aan het Rode Kruis verdubbelen, tot een maximum van 100.000 euro.

 


Press Team

Tools