Menu
BNP Paribas Fortis CSR Microstart Foundation
18.06.2021

microStart zet het ondernemerschap van migranten en vluchtelingen in de kijker

In 2021 bereikt microStart de kaap van zijn 10-jarig bestaan. De structuur stelt zich nog steeds in dienst van persoonlijk en lokaal ondernemerschap in België. microStart ziet dit als een inclusieve missie, in dienst van iedereen ongeacht zijn of haar afkomst. Van 14 tot 18 juni zette microStart het lokaal en inclusief ondernemerschap in de kijker tijdens de microStart-ontmoetingen.

Microstart-HD-58

Elk jaar worden meer dan 600 lokale handelszaken ontwikkeld of geopend met de steun van microStart. Sinds 2011 gaat het om een totaal van 6.500 stevig in België verankerde banen die werden gecreëerd of in stand gehouden. microStart steunt namelijk vrijwel uitsluitend de reële en plaatselijke ondernemers, die het hart vormen van onze economie. Initiatieven waarbij de sociale band een centrale plaats inneemt, met name dankzij de persoonlijke aanpak, de kwaliteit van de service en het aangename karakter die kenmerkend zijn voor deze handelszaken.  

Ondernemerschap van migranten
Met de steun van BNP Paribas Fortis Foundation worden elk jaar zo'n 360 mensen met een migratie-achtergrond gefinancierd en begeleid door microStart om hun eigen zaak op te starten. Allemaal mensen die dankzij hun project erin slagen zich beter te integreren in de Belgische samenleving en een bijdrage leveren tot de lokale economie.

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag, op 20 juni 2021, komen microStart en zijn partners in actie. Omdat het nooit makkelijk is om je in het avontuur van het ondernemerschap te storten, en al zeker niet in een nieuw land, zal vrijdag 18 juni gewijd zijn aan het ondernemerschap van migranten en vluchtelingen. De bedoeling is de obstakels bij de creatie van hun eigen zaak in België uit de weg te ruimen.

Pleidooi voor een inclusief en sociaal ondernemerschap
microStart vertolkt de stem van de kleine ondernemers en pleit voor het faciliteren van de creatie van een onderneming door alle ondernemers, met een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Eén van de acties van microStart is met name het pleiten voor het behoud van het integratie-inkomen tijdens het eerste jaar na het opstarten van de onderneming. microStart is ervan overtuigd dat het creëren van een eigen baan een uitweg uit een precaire situatie kan bieden.

« ’Een droom waarmaken, dat begint bij een ontmoeting'. Dat is de boodschap die we willen meegeven aan de (toekomstige) ondernemers. Want het is door elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen en partnerships aan te gaan dat de kleine ondernemers beter voorbereid zullen zijn om te starten en begeleid te worden bij hun ondernemingsavontuur. microStart zet zich meer dan ooit in voor de ondernemers, om de slaagkansen van hun avontuur te verhogen. » aldus Dirk Dewitte, CEO van microStart.

microStart in enkele cijfers

  • 5.630 uitbetaalde microkredieten
  • 31% ondersteunde vrouwen
  • 4.065 gefinancierde ondernemers
  • 75% percentage van voortbestaan na 2 jaar
  • 8.854 begeleide en opgeleide personen
  • 1,6 baan gecreëerd per gefinancierde onderneming
  • 42,10 miljoen geïnjecteerd in de Belgische economie
  • 1€ geïnvesteerd in microStart levert 4€ op voor de gemeenschap


Tijdens de week van 14 tot 18 juni vonden overal in België talrijke evenementen plaats, voorgesteld door de microStart-agentschappen, dankzij de medewerking van de klanten, partners, vrijwilligers, plaatselijke overheden en het publiek. Er vonden ook webinars, infosessies en een rondetafelgesprek plaats om de aandacht van het publiek te vestigen op ondernemerschap en microkredieten.

www.microstart.be

Hier vindt u getuigenissen van micro-ondernemers die hun project hebben opgestart dankzij microStart.

Press Team

Tools