Menu
BNP Paribas Fortis Foundation CSR
17.01.2024

Met een subsidie van 2 miljoen euro steunt Impact Together 14 vzw’s bij hun decarbonisatie

Er bestaat geen discussie meer over de ecologische uitdaging waar we voor staan. Bovendien hebben we met een energiecrisis te maken. We zijn dus meer dan ooit gedwongen initiatieven te nemen en te ondersteunen die een grotere sociale inclusie, decarbonisatie, respect voor biodiversiteit en circulariteit bevorderen. Daarom maakte BNP Paribas Fortis, via zijn filantropisch fonds ‘Impact Together’, een budget van 2 miljoen euro vrij voor verenigingen zonder winstoogmerk die actief zijn op sociaal en/of milieuvlak. Zo wil de bank hen helpen om de CO2-voetafdruk van hun gebouwen of hun mobiliteit te verkleinen. Na beraadslaging werden 14 verenigingen geselecteerd en hun milieuvriendelijkste project krijgt financiële steun.

België telt bijna 150.000 verenigingen zonder winstoogmerk en het subsidiëringspercentage is er hoog (ongeveer 7/10). De Belgische verenigingssector speelt dan ook een sleutelrol in de hulpverlening aan kwetsbare groepen en, meer in het algemeen, in de sociale cohesie. De vzw’s hebben slechts een beperkt eigen vermogen. Ze beschikken bovendien meestal niet over de interne expertise die nodig is om projecten te ontwikkelen die hun gebouwen, hun activiteiten of hun mobiliteit duurzamer maken. Ze hebben dus veel noden op duurzaamheidsvlak. Daarnaast kampt de verenigingssector nog met andere moeilijkheden. Meer bepaald, het vinden en contracteren van dienstverleners voor de werkzaamheden en de geringe beschikbare premies voor energierenovatie.

Daarom besloot BNP Paribas Fortis om de vzw’s te ondersteunen en hen hun CO2-voetafdruk te helpen verkleinen door de energieprestaties van hun gebouwen aanzienlijk te verbeteren of een structureel mobiliteitsplan op te zetten. De bank doet dat via haar filantropisch fonds ‘Impact Together’ dat gekoppeld is aan duurzame en verantwoorde ‘Impact Together’-beleggingen. Daartoe lanceerde het fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, in april 2023 een projectoproep voor een totaalbudget van 2 miljoen euro. 

Zo’n 170 organisaties reageerden op die projectoproep. Dat toont aan hoe groot de nood aan steun op dat vlak wel is. Na analyse van de dossiers selecteerde een onafhankelijke jury, die speciaal voor dat initiatief werd samengesteld, 14 winnende organisaties.

De laureaten werden op 16 januari voorgesteld tijdens een ceremonie in Brussel. Hun projecten, die gericht waren op de energierenovatie van hun gebouw of op de invoering van een structureel mobiliteitsplan, worden beloond met financiële steun gaande van 100.000 tot 200.000 euro.

“Hoewel de juryleden een verschillende achtergrond hadden, zijn ze er gemakkelijk in geslaagd hun standpunten over de ingediende projecten op elkaar af te stemmen. Zo konden ze er de meest ambitieuze projecten qua energie-efficiëntieverbetering uitpikken met respect voor de Trias Energetica. Die strategie komt erop neer eerst het energieverbruik te beperken en pas daarna te investeren in hernieuwbare-energieprojecten”, verduidelijkt Thierry Grand-Perret, voorzitter van de jury en adviseur bij de confederatie die de Brusselse socialprofitondernemingen vertegenwoordigt.

Met de lancering van die projectoproep wilden we verenigingen een sleutel aanreiken die de deur opent naar een duurzamere toekomst”, zegt Stéphane Vermeire, Head of Affluent & Private Banking en lid van de Raad van Bestuur van BNP Paribas Fortis. “Door samen te werken aan een betere energie-efficiëntie van de gebouwen en aan de invoering van duurzamemobiliteitsplannen, bouwen we mee aan een milieuvriendelijkere nalatenschap.”

Verder steunt ‘Impact Together’ elk jaar een twintigtal organisaties voor een periode van 3 jaar met als doel hun structuur te versterken en hen te professionaliseren. Naast financiële ondersteuning biedt het filantropisch fonds onder meer ook coaching, begeleiding op maat en netwerkvorming.

Samen met zijn partner, de Koning Boudewijnstichting, heeft BNP Paribas Fortis sinds 2015 meer dan 170 organisaties en bedrijven uit de sociale economie in België geholpen om te groeien, te innoveren en duurzame activiteiten te ontwikkelen.

Press Team

Linked Files

Tools