Menu

Op zondag 3 februari werd ingebroken in de kluizenzaal van het kantoor aan de Belgiëlei in Antwerpen.  BNP Paribas Fortis begrijpt dat klanten zo snel mogelijk informatie moeten krijgen over de toestand van hun kluis in het getroffen kantoor,  daarom stelt zij alles in het werk om mee te werken aan het onderzoek.

Om de informatie aan de klanten te versnellen heeft BNP Paribas Fortis, met toestemming van de verzekeraar, een beperkte perimeter van mogelijk getroffen kluizen kunnen instellen. Hierdoor kunnen wij het overgrote deel van de klanten inlichten dat zij niet betrokken zijn omdat hun kluis buiten deze perimeter valt.  De klanten kunnen hiervoor contact opnemen met hun gebruikelijke contactpersonen om verdere informatie te verkrijgen over hun kluis en de eventueel volgende stappen die moeten genomen worden.  Alle contactpersonen zijn gemobiliseerd om de klanten zo snel mogelijk te woord te staan.

Ondertussen gaat men verder met het vervullen van de verzekeringsprocedures voor de kluizen die binnen de perimeter vallen teneinde zo snel mogelijk iedereen te kunnen informeren over het verdere verloop.

Press Team