Menu

Een totaalbedrag van meer dan 34 miljard euro aan vastgoedleningen (herfinancieringen niet inbegrepen): de Belgische hypotheekmarkt breekt in 2018 voor het vijfde jaar op rij een record. Volgens BNP Paribas Fortis – dat in België het krediet voor een kwart van de woningen financiert – is de nieuwe piek vooral te verklaren door de verleidelijk lage rentevoeten.

Batibouw staat voor de deur en dus maakt BNP Paribas Fortis, de Belgische koploper in hypothecaire kredieten, zijn jaarlijkse baksteenbalans op. Eerste vaststelling: er kwam in 2018 beweging in de Belgische rentemarkt. Hoewel de meerderheid van onze klanten zich duurzaam blijft beschermen tegen de gevolgen van een eventuele stijging van de rentevoeten voor hypotheekleningen (69% van de leners kiest voor de vaste rente), moeten we vaststellen dat de variabele rente opnieuw in de gratie komt bij één lener op drie. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Andere vaststelling: BNP Paribas Fortis merkt bij de totaliteit van zijn cliënteel een gestage terugval van de herfinancieringen. In 2018 waren er dat 20% minder dan in 2017. Herfinancieringen niet meegerekend, is ruim de helft van de klanten een hypothecair krediet aangegaan voor de aankoop van een woning (56%) terwijl één lening op vijf werd toegekend voor renovatie (21%). Het gemiddelde aankoopbedrag is stabiel gebleven: 199.002 euro in 2018 (+2%). Het gemiddelde kredietbedrag (voor alle doeleinden samen) is daarentegen met 5% gestegen naar 166.576 euro in 2018.

Wat de afbetalingstermijnen betreft: het zeer lage rentetarief van de voorbije jaren wordt weerspiegeld in een nagenoeg gelijk gebleven gemiddelde leningsduur: 227 maanden. In 2018 bedroeg de gemiddelde maandelijkse afbetaling 840 euro, tegen 845 euro in 2017.

De ‘millennials’ blijven profiteren van de lage rentevoeten

Bij BNP Paribas Fortis werd de vastgoedactiviteit in 2018 voortgestuwd door meerdere lenersprofielen: de ‘millennials’ (1 hypothecair krediet op 4), singles en eenoudergezinnen (3 hypothecaire kredieten op 10) en tot slot de ‘babyboomers’ (1 hypothecair krediet op 10).

Voorts zien we dat jongeren van minder dan 30 jaar blijven profiteren van de lage rentevoeten om eigenaar te worden. Ondanks een minder sterke vraag in 2018 dan in 2017 (-4%), is het aantal aan millennials verleende kredieten sinds 2012 gestegen van 20% naar 25% van alle verleende hypothecaire kredieten.

Merk op dat 62% van de kredietnemers van minder dan 30 jaar kiest voor een bestaande woning, en dat 16% zich aan nieuwbouw waagt. Het gemiddelde geleende bedrag voor een vastgoedaankoop bedraagt bij de millennials 209.383 euro. Dat is een lichte stijging (+2%) tegenover vorig jaar. We noteren eveneens een stijging voor het gemiddelde kredietbedrag van alle doeleinden samen: 187.459 euro in 2018, of +3% tegenover 2017. Tot slot: gezien hun beperktere financiële middelen lenen deze jongeren 87% van de waarde van het vastgoed: dat is een hogere quotiteit dan het gemiddelde van alle leners (76%).

De ‘babyboomers’ zien aankopen en renovaties zitten

Niet alleen de millennials profiteren van de lage rente: de generatie van de babyboomers blijft niet achter! Sinds 2012 is het aantal kredieten voor 55-plussers met 25% toegenomen. Bij BNP Paribas Fortis zijn de 55-plussers nu goed voor 10% van de hypothecaire leningen.

De belangrijkste doelen voor die leningen zijn aankoop (50%) en renovatie (23%). De babyboomers leenden in 2018 gemiddeld 160.187 euro (voor alle doelen samen). Opvallend is dat dat globaal bedrag met 9% gestegen is tegen het jaar ervoor. De gemiddelde duur van de hypothecaire lening bedraagt 119 maanden (10 jaar), of iets meer dan de helft van de gemiddelde duur voor alle klanten van BNP Paribas Fortis samen (227 maanden).

Ook singles en eenoudergezinnen lenen 

Het aantal eenoudergezinnen is in de voorbije 20 jaar enorm toegenomen: in België is nu één gezin op vier een eenoudergezin! BNP Paribas Fortis maakt daarom afzonderlijke analyses van de kredieten die aan singles en eenoudergezinnen worden verleend, om de toegang met slechts één salaris tot hypothecaire leningen te kunnen analyseren.

In 2018 verleende BNP Paribas Fortis 30% van zijn hypothecaire kredieten aan klanten met slechts één inkomen. In die categorie bedraagt het gemiddelde bedrag voor de aankoop van een woning 152.838 euro. Voor alle hypothecaire contracten samen bedraagt de gemiddelde maandelijkse afbetaling door een alleenstaande 775 euro; bij gezinnen met twee inkomens is dat 840 euro.

In 2019 zal de rente traag stijgen

Wat de vastgoedperspectieven voor 2019 aangaat, rekent BNP Paribas Fortis op een stijging van de nominale prijzen met 1 à 2% op jaarbasis. De rentevoeten blijven laag genoeg om dat te dragen. ”Diverse elementen kunnen de rentevoeten in 2019 een ietsje opwaarts duwen. Voor zover dat effectief gebeurt, zou het om een gematigde tot zeer gematigde stijging gaan, tussen 20 basispunten en  maximaal 50 basispunten voor de Belgische rentevoeten over 10 jaar, en gespreid over de komende twaalf maanden”, stelt Sébastien Degand, verantwoordelijk voor krediet aan particulieren bij BNP Paribas Fortis. “Gezien het tweede semester 2018 en die context van lage rentes denken we dat de opwaartse trend van de activiteit de komende kwartalen zou moeten aanhouden.”


BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt ze nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.comis een vooraanstaande bank in Europa met een internationale uitstraling. De groep is met ruim 189.000 medewerkers, van wie meer dan 146.000 in Europa, aanwezig in 75 landen. Ze bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Domestic Markets en International Financial Services – waarvan de retailbankingnetwerken en de financiële diensten ondergebracht zijn bij Retail Banking & Services – en Corporate & Institutional Banking, dat zich richt op bedrijfsklanten en institutionele klanten. De groep begeleidt al haar klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmo’s, grote bedrijven en institutionele klanten) bij de realisatie van hun projecten door hun financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsdiensten te bieden. Ze heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de nummer één in consumentenkredieten. BNP Paribas ontplooit ook zijn geïntegreerde model voor Retail Banking in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa en heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. In Corporate & Institutional Banking en International Financial Services is BNP Paribas toonaangevend in Europa, sterk aanwezig op het Amerikaanse continent en heeft het solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific.

Press Team

Linked Files