Menu

Voor het tweede jaar op rij polste BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) naar de houding van particuliere beleggers in Europa tegenover duurzaam en verantwoord beleggen (SRI – Sustainable and Responsible Investment). Daarvoor peilde Kantar in december 2018, in de marge van de 24e klimaatconferentie, onder 5.000 particuliere beleggers uit Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Nederland met minstens € 50.000 spaargeld.

RSE_France_277

De voornaamste conclusies uit die peiling zijn dat:

 • de kennis over en interesse voor SRI bij particuliere beleggers in Europa in een jaar met 5% is toegenomen;
 • 64% van hen bereid is minstens een deel van hun spaargeld in SRI te beleggen;
 • weinigen ook de daad bij het woord voegen: slechts 5% à 7% van de ondervraagde beleggers heeft in SRI-fondsen belegd (7% in Frankrijk);
 • 46% van de respondenten van zijn financieel adviseur meer informatie over SRI wil krijgen.

Groot potentieel voor duurzaam en verantwoord beleggen in Europa
Deze peiling toont aan dat de meeste particuliere beleggers in Europa beseffen dat duurzaam en verantwoord beleggen voordelen biedt:

 • 64% zegt in duurzame oplossingen te willen beleggen (80% in Italië, 65% in Duitsland, 63% in België, 57% in Frankrijk en 52% in Nederland).
 • 46% wil meer informatie over SRI. Dat is vooral het geval in Italië (65%), Duitsland (55%) en Frankrijk (41%), maar minder in Nederland (31%) en België (39%), waar particuliere beleggers sceptischer lijken.

Europese particulieren vinden bij beleggingsbeslissingen veiligheid en rendement nog altijd het belangrijkst
De criteria waardoor beleggers zich laten leiden zijn in heel Europa min of meer dezelfde. Veiligheid (31% van de bevraagde particuliere beleggers) en rendement (30%) worden veruit het vaakst genoemd.

 • Het ethische, maatschappelijk verantwoorde of milieuvriendelijke karakter van een belegging (16%) is nog geen doorslaggevend argument.
 • Bij duurzaam beleggen hechten beleggers vooral belang aan milieu en klimaat (28% van de respondenten) en in mindere mate aan de maatschappelijke dimensie (15%) of voedselvoorziening (10%).

Internationale evenementen, zoals de 24e klimaatconferentie, hebben nog te weinig invloed op het gedrag van beleggers
Internationale evenementen over de klimaatverandering, zoals de 24e klimaatconferentie, zijn dankzij de media bij de meeste bevraagde particuliere beleggers bekend (70%) en vergroten hun bewustzijn over de uitdagingen, maar hebben nog een beperkt effect.

 • Dergelijke evenementen beïnvloeden de consumptiepatronen (34% van de respondenten) en de kijk op de milieuproblematiek (23%), maar slechts in zeer geringe mate het beleggingsgedrag (slechts 9%).

Er blijft veel scepsis tegenover het rendement van SRI
Uit het onderzoek blijkt ook dat Europese beleggers sceptisch blijven over het potentiële rendement van SRI.

 • Slechts 19% denkt dat SRI evenveel rendement kan bieden als traditionele beleggingen (11% in Nederland, 24% in Italië, 21% in Frankrijk, 20% in Duitsland en 17% in België).
 • Een van de voornaamste obstakels lijkt een gebrek aan informatie. 46% van de Europese beleggers vindt zijn financieel adviseur de meest deskundige bron van informatie, maar hun informatie over duurzaam en verantwoord beleggen halen ze toch vooral uit de media (57%).

Emmanuel Collinet de la Salle, hoofd commerciële ontwikkeling van BNPP AM bij de retail- en private banking-netten van de Groep BNP Paribas, verklaarde: “Duurzaam en verantwoord beleggen heeft goede groeivooruitzichten, maar er is nog werk aan de winkel om SRI bij beleggers blijvend op de radar te zetten en hen ertoe te bewegen erin te beleggen. Als we een duurzame wereld willen uitbouwen, mogen we daar geen tijd mee verliezen. Conform onze nieuwe wereldwijde duurzaamheidsstrategie blijven wij deze oplossingen promoten en ons inzetten om, samen met onze distributienetten binnen de Groep BNP Paribas, onze klanten te informeren.”

BNPP AM heeft al heel wat initiatieven ondernomen en oplossingen uitgewerkt, zowel om de kennis over SRI bij zijn financieel adviseurs in de interne netten van de Groep BNP Paribas in Europa te verbeteren als om particuliere beleggers warm te maken voor en meer inzicht te verschaffen in SRI. Zo ontwikkelde BNPP AM samen met de stichting GoodPlanet een eigen calculator om de CO2-voetafdruk te berekenen, maakte het een film over SRI in virtuele realiteit om de bewustwording te verhogen over klimaatverandering en bouwde het een app, ‘Investo’, die theoretische kennis met praktijksituaties combineert om het leerproces over sparen en beleggen te vergemakkelijken en ook een module over SRI bevat.

Bekijk de volledige resultaten van onze peiling 

 

 

CONTACTGEGEVENS VOOR DE PERS:
Sarah Marteleur
0477 74 74 28
sarah.marteleur@bnpparibas.com

 

BNP Paribas Asset Management is de vermogensbeheerder van BNP Paribas, een van ’s werelds meest vooraanstaande spelers in de financiële sector wereldwijd. BNP Paribas Asset Management biedt beleggingsoplossingen met hoge toegevoegde waarde voor  particulieren,  bedrijven  en  institutionele  beleggers dankzij een breed  scala  van  expertises  gespreid  over  vier  beheerafdelingen:  aandelen,  obligaties,  private  schuld & reële activa  en MAQS(Multi-asset,  Quantitative and Solutions  ).  Duurzaamheid  staat  centraal  in de strategie en in de beleggingsbeslissingen van BNP  Paribas  Asset  Management  die  actief  bijdragen  aan  de  energietransitie, het milieubehoud en de bevordering van gelijkheid en inclusieve groei. Haar prioriteit is om de klanten duurzaam langetermijnrendement te bieden. Per 31 maart 2019 heeft BNP Paribas Asset Management 421* miljard euro vermogen onder beheer en telt de onderneming meer dan 530 beleggingsprofessionals en  circa 500 relatiebeheerders die particulieren, bedrijven en institutionele klanten in 69 landen bedienen.

*vermogen van 565 miljard euro onder beheer en adviesbeheer per 31 maart 2019.
Meer informatie vindt u op bnpparibas-am.com.

Press Team

Linked Files