Menu
BNP Paribas Fortis CSR
13.12.2019

De SPGE sluit haar eerste groen lening bij BNP Paribas Fortis

De Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) – de Waalse openbare waterbeheersmaatschappij – heeft haar ‘Green Financing Framework’ gelanceerd en is haar eerste ‘Green Loan’ van 20 miljoen euro aangegaan bij BNP Paribas Fortis. Bijzonderheid: de kosten van die groene lening zijn gekoppeld aan het halen van een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling bij de toekomstige bouw- en renovatieprojecten voor waterzuiveringsstations, bij afwaterings-werken en bij de installatie van nieuwe collectoren. Het onafhankelijke ratingbureau Vigeo Eiris ging na in welke mate de voorgestelde projecten voldeden aan de criteria op het vlak van maatschappij, milieu en transparantie.

Picture1

Onze vennootschappen houden steeds meer rekening met maatschappelijke en sociale uitdagingen. In het kader van die overgang naar meer duurzaamheid ontwikkelde BNP Paribas Fortis een aantal ‘groene’ financieringsoplossingen die de bedrijven moeten aanmoedigen om bij te dragen aan een duurzamere economie.

Het is in die context dat de Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), die belast is met de opvang en verwerking van afvalwater en de bescherming van de watervoorraden in Wallonië, in samenwerking met  BNP Paribas Fortis een ‘Green Financing Framework’ heeft uitgewerkt.

Dat kader voor groene financiering krijgt gestalte in de vorm van bankkredieten of obligatie-uitgiften (Green Loan/Bond) en is uitgewerkt in overeenstemming met de internationaal geldende normen. Vigeo Eiris, een onafhankelijk internationaal bureau voor onderzoek en dienstverlening op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur, bevestigt in een ‘Second Party Opinion’ dat die normen nageleefd zijn. Concreet legt dit ‘Green Financing Framework’ een aantal zaken zeer duidelijk vast: de criteria om een project als ‘met geringe milieu-impact’ te kunnen bestempelen; het kader voor het beheer van de fondsen; de toewijzing van de opgenomen fondsen die bestemd zijn voor de duurzame projecten; en de rapportering die het mogelijk maakt de ecologische impact van de investering te volgen.

Het is op basis van dat ‘Green Financing Framework’ dat de SPGE haar eerste groene lening van 20 miljoen euro bij BNP Paribas Fortis heeft gesloten.

Een onafhankelijke duurzaamheidsanalyse

Het bijzondere aan de kredietlijn is dat ze gekoppeld is aan de verbetering van de ESG-criteria (Environmental, Social and Governance – milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) van de onderneming. Zo stelt de bank de transactiemarge van het krediet naar beneden bij naarmate de SPGE duurzaamheidsdoelstellingen haalt. Welke korting BNP Paribas Fortis op zijn marge toestaat, hangt af van de toewijzing van de fondsen aan projecten die Vigeo Eiris heeft goedgekeurd.

In de maanden na de opname van de fondsen zal de SPGE projecten geheel of gedeeltelijk financieren of herfinancieren die helpen om het afvalwaterbeheer te verbeteren, de CO2-uitstoot over de hele waardeketen te verminderen en de installatie van zonnepanelen op de meeste waterzuiverings­stations uit te bouwen. Al die klimaatdoelstellingen van de SPGE sluiten aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

“De SPGE, die op dit ogenblik over 431 waterzuiveringsstations, 1.000 pompstations en 6.500 stormbekkens beschikt, speelt een essentiële rol voor een duurzame ontwikkeling in de sector van de drinkwatervoorziening en -sanering”, verduidelijkt Philippe Delcuve, CFO van de SPGE. “Met dit groene-financieringskader integreren we duurzame ontwikkeling nog meer in onze strategie.”

Didier Beauvois, Head of Corporate Banking bij BNP Paribas Fortis: "Door dit ‘Green Financing Framework’ te structureren en dit nieuwe groene krediet toe te staan, toont de bank nogmaals haar vastberadenheid om de bedrijven te begeleiden in hun overstap naar een duurzamere realiteit, en wel door ervoor te zorgen dat hun financieringsstructuur ook bijdraagt aan een duurzamere wereld. We willen bedrijven de middelen geven om op een positieve manier te evolueren naar een koolstofarme energietransitie.”

U kunt het ‘Green Financing Framework’ en de opinie van Vigeo Eiris downloaden op dit adres: http://www.spge.be

Perscontact - SPGE

Philippe Delcuve
+32 (0)81 251 930
philippe.delcuve@spge.be


Societé Publique de Gestion de l’Eau (http://www.spge.be)  is een naamloze vennootschap van publiek recht, opgericht door het Waalse Gewest in 1999. Haar missie is het verzorgen van de coördinatie en de financiering van de watersector in Wallonië. In samenwerking met de andere partners in de watersector legt ze zich in eerste instantie toe op waterzuivering (van de riool tot aan het waterzuiveringsstation) en op het behoud van de hulpbronnen.

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is een vooraanstaande bank in Europa met een internationale uitstraling. Ze is aanwezig in 72 landen en heeft ruim 202.000 medewerkers, waarvan ongeveer 154.000 in Europa. De groep bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Domestic Markets en International Financial Services (waarvan de retailbankingnetwerken en de financiële diensten ondergebracht zijn bij Retail Banking & Services) en Corporate & Institutional Banking, dat zich richt op bedrijfsklanten en institutionele klanten. De groep begeleidt al haar klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmo’s, grote bedrijven en institutionele klanten) bij de realisatie van hun projecten door hun financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsdiensten te bieden. De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal Finance is de Europese nummer één in kredieten aan particulieren. BNP Paribas ontplooit zijn geïntegreerde model voor Retail Banking in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa, en heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. In Corporate & Institutional Banking en International Financial Services is BNP Paribas toonaangevend in Europa, sterk vertegenwoordigd in Noord- en Zuid-Amerika, en profiteert het van solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific.

Press Team

Tools