Menu
BNP Paribas Group Economie
30.07.2021

BNP Paribas Groep: Resultaten op 30 juni 2021

STERKTE VAN HET MODEL EN GOEDE PRESTATIES

 

 

 

 

DUURZAME GROEI VAN DE INKOMSTEN

NETTOBANKRESULTAAT: +0,9% / 2K20

(+4,9% / 2K19)

 

 

 

 

DALING VAN DE KOSTEN, POSITIEF SCHAAREFFECT

KOSTEN: -2,3% / 2K20

(-3,5% / 2K19)

 

 

 

 

STERKE STIJGING BBR1 TEGENOVER 2K20 EN 2K19

BBR1: +6,2% / 2K20

(+21,5% / 2K19)

 

 

 

 

KOSTPRIJS VAN HET RISICO OP EEN LAAG NIVEAU: 38 bp2

  • Onder de vork 45-55 bp2
  • Globaal zonder terugneming van provisies op gezond uitstaand vermogen (stadia 1&2)

 

 

 

 

STERKE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT TEGENOVER 2K20 EN 2K19

BR3 2K21: € 3.791M, +31,2% / 2K20

(+19,7% / 2K19)

 

 

 

 

 

HEEL GOED RESULTATENNIVEAU

STERKE STIJGING NRAG4 TEGENOVER 2K20 EN 2K19

NRAG4 2K21:  € 2.911M, +26,6% / 2K20
(+17,9% / 2K19)

 

 

 

 

SOLIDE BALANSSTRUCTUUR - afgesloten kwartaal

 

CET1-RATIO5: 12,9%

 

 

 

UITKERING VAN EEN AANVULLEND GEWOON DIVIDEND VAN € 1,55 IN CONTANTEN, VOORGESTELD AAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 24.09.21 VOOR BETALING OP 30.09.216

 

 

 

1 BBR: brutobedrijfsresultaat; 2. Kostprijs van het risico / uitstaande kredieten aan klanten aan het begin van de periode; 3. BR: bedrijfsresultaat; 4. Nettoresultaat, aandeel van de groep; 5. CRD4: inclusief overgangsbepalingen IFRS9; 6. Aanvullend gewoon dividend over 2020, wat het uitkeringspercentage op 50% brengt conform het gewone uitkeringsbeleid van de Groep en na de aankondigingen van de ECB van 23.07.21 – onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering van 24.09.21, ex-datum voorzien op 28.09.21, uitbetaling op 30.09.21.

Linked Files

Tools