Menu
BNP Paribas Fortis Foundation
06.12.2023

BNP Paribas Fortis verwelkomt vijf vzw’s die de inclusie van jongeren in moeilijkheden steunen

inclusion lab label_background white

Verbindend

De nieuwe hoofdzetel van BNP Paribas Fortis aan de Warandeberg, die in 2022 in gebruik werd genomen, brengt mensen samen. Het hoofdkantoor is meer dan een werkplek. Het is een toegankelijke ontmoetingsplek die verankerd is in de stad en bruggen bouwt.

 

Een geëngageerde bank

Bij BNP Paribas Fortis is het engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen een van de belangrijkste strategische prioriteiten. BNP Paribas Fortis ijvert voor een welvarende, duurzame, rechtvaardige en inclusieve samenleving.

 

Het maatschappelijk engagement van de bank krijgt vorm via verschillende programma’s die vrijwilligersactiviteiten en geldinzamelingen ondersteunen, zoals #ourjob2 en het '1MillionHours2Help'-programma. Met dat laatste initiatief wil BNP Paribas Fortis alle medewerkers de kans geven hun tijd, talenten en energie ter beschikking te stellen van vzw’s die zich inzetten voor een inclusievere en milieuvriendelijkere wereld.

 

Daarnaast zorgt ook het BNP Paribas Fortis foundation-fonds voor een hefboom via meerdere initiatieven. De foundation gaat al meer dan 13 jaar de strijd aan tegen sociale uitsluiting en werkt via educatieve projecten aan de sociale integratie van kansarme kinderen en jongeren.

 

Met het Kampioenenprogramma ondersteunt het BNP Paribas Fortis foundation-fonds elk jaar tien verenigingen die zich inzetten voor de ontplooiing en de vorming van kansarme kinderen en jongeren om hun slaagkansen op school te vergroten. Dat doet onze bank in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. De geselecteerde verenigingen krijgen elk 50.000 euro en begeleiding bij de uitwerking van een project.

 

Een ruimte voor sociale projecten

De bank heeft in haar hoofdzetel een collectieve ruimte van meer dan 700 m² ingericht voor sociale en verenigingsprojecten. Vijf vzw’s die werken rond educatieve projecten voor kinderen en jongeren krijgen nu onderdak in het gebouw aan de Warandeberg.

Het doel is om die verenigingen in staat te stellen hun middelen en expertise uit te wisselen, zodat ze samen veranderingen kunnen versnellen en sociale ongelijkheden bestrijden.

 

De ruimte sluit aan bij de wens van BNP Paribas Fortis om nauwe banden te creëren tussen zijn nieuwe hoofdkantoor en de lokale gemeenschappen. De bank toont daarmee op een concrete manier het belang van inclusie in haar duurzaamheidsstrategie.  

 

Dit zijn de vijf verenigingen die hun intrek nemen in de collectieve ruimte:

 

La Scientothèque is een non-profitorganisatie met als belangrijkste missie het verminderen van sociale ongelijkheden. Ze organiseert school- en buitenschoolse workshops voor jongeren van 4 tot 20 jaar via een multidisciplinaire aanpak (wetenschap, technologie, techniek, kunst, wiskunde) gericht op experimenteren. De vereniging biedt ook ondersteuning aan leerkrachten en huiswerkbegeleiders, vooral bij de introductie van digitale hulpmiddelen op school.

 

De vzw Odyssée ondersteunt tieners die de school vroegtijdig hebben verlaten, zodat ze weer op het goede spoor kunnen komen en hun toekomst opnieuw in eigen handen kunnen nemen, ongeacht hun afkomst, sociale status, gezinssituatie, mogelijke beperking enz.

 

La Fondation pour l’Enseignement (FPE) moedigt een dialoog aan tussen organisatoren van scholen (de vijf federaties van inrichtende machten CPEONS, CECP, FELSI, SeGEC en Wallonië-Bruxelles Enseignement) en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (UWE en verschillende betrokken sectoren en bedrijven) in Wallonië en Brussel.

Het doel van de FPE is om alle studenten te helpen zich ten volle te ontplooien, tot aan hun start in het beroepsleven, via acties in zowel het algemeen onderwijs als het beroepsonderwijs. Met innovatieve projecten tussen scholen en bedrijven wil de stichting bijdragen aan kwalitatief en kansrijk onderwijs. Ook de permanente vorming en ondersteuning van onderwijzend personeel behoort tot haar actieterrein.

 

De vzw AFEV treedt op tegen sociale en onderwijsongelijkheid. Ze is actief in Frankrijk en Spanje en breidt haar werking uit naar België. Al dertig jaar lang creëert AFEV banden tussen campussen en woonbuurten door solidariteitsprogramma's te ontwikkelen waarbij duizenden studenten zich inzetten voor kinderen, jongeren en bewoners van volksbuurten. AFEV lanceert campagnes om het publiek en de besluitvormers bewust te maken van onderwijsongelijkheden.

 

De vzw ToolBox wil het management van organisaties met een sociaal doel in België verbeteren via een netwerk van vrijwilligers die hun competenties delen. Elk jaar ondersteunt haar netwerk van meer dan 250 vrijwillige professionals de bestuurders en teams van een honderdtal organisaties. Ruim een derde van de begunstigde organisaties die ToolBox ondersteunt, zijn actief in de jeugd- en/of onderwijssector, met voorrang voor organisaties die werken met kansarmen of risicogroepen.

Tools