Menu

BNP Paribas Fortis opent een telefoonnummer voor alle klanten die in het kantoor Antwerpen-Belgiëlei een kluis huren: 02-433.41.56.

Het telefoonnummer zal bereikbaar zijn vanaf woensdag 6 februari van 9 tot 22 uur. Vanaf donderdag 7 februari op werkdagen van 7 tot 22 uur.  Op zaterdag zal het nummer bereikbaar zijn van 9 tot 17 uur.

De bank startte op maandag met het proactief contacteren van klanten, maar nog niet alle klanten konden worden bereikt.

Alle klanten die een kluis huren in het kantoor Antwerpen-Belgiëlei kunnen (uiteraard na identificatie van de klant) telefonisch informatie krijgen, en met name of hun kluis binnen of buiten de perimeter valt. Indien de kluis binnen de perimeter valt, zal de bank de betrokken klant instructies bezorgen over de te volgen procedure die noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor schadeloosstelling.

Conform de algemene voorwaarden voor de verhuring van een kluis, vergoedt BNP Paribas Fortis de huurder voor alle verlies en schade aan de inhoud van de kluizen, met uitzondering van wat in artikel 14 van deze voorwaarden is opgenomen (zoals onder meer bij fout of nalatigheid door de huurder en bepaalde vormen van overmacht).

De bank wil alle procedures nauwgezet naleven en vraagt daarvoor begrip van de betrokken klanten.

Klanten die geen kluis huren in het kantoor Antwerpen-Belgiëlei wordt gevraagd het gebruikelijke telefoonnummer van het easy banking center te gebruiken: 02-762.60.00. Het easy banking center is open van 7 tot 22 uur van maandag tot en met vrijdag en van 9 tot 17 uur op zaterdag.

Press Team