Menu
BNP Paribas Fortis Economie
09.03.2018

BNP Paribas Fortis Jaarresultaten 2017

STERKE BEDRIJFSACTIVITEIT
AANHOUDENDE GROEI IN LENINGEN AAN KLANTEN EN KLANTENDEPOSITO’S
LENINGEN AAN KLANTEN[1]: 188 MILJARD EURO, +4,4%* vs. 31.12.2016
KLANTENDEPOSITO’S[2]: 167 MILJARD EURO, +4,0%* vs. 31.12.2016

SOLIDE ONDERLIGGENDE RESULTATEN
INKOMSTEN: 8.119 MILJOEN EURO, -0,4%* vs. 2016
RENTEMARGE IN BELGIË ONDER DRUK
ALGEMENE BEDRIJFSKOSTEN ONDER CONTROLE: 4.831 MILJOEN EURO, +1,5%* vs. 2016
DALING KOSTPRIJS VAN HET RISICO: 338 MILJOEN EURO, -16,2%* vs. 2016 
LAGE KOSTPRIJS VAN HET RISICO: 18 bp
NETTOWINST: 1.897 MILJOEN EURO, -0,5%* vs. 2016

STERKE FINANCIËLE STRUCTUUR
COMMON EQUITY TIER 1-RATIO[3]: 14,5%
LIQUIDITY COVERAGE RATIO: 120%[4]

BEGAAN MET DE BELGISCHE ECONOMIE
KREDIETEN: EUR 101,9 MILJARD, +6,1%* vs. 31.12.2016
STERKE INZET OP DIGITALISERING, ‘AGILITY’ EN DUURZAAMHEID

* Exclusief niet-recurrente posten, d.w.z. bij een constante consolidatiekring en constante wisselkoersen, en met uitsluiting van de andere eenmalige resultaten (zie blz. 6 voor meer details).

[1]Leningen aan klanten zijn leningen aan en vorderingen op klanten, exclusief effecten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten (‘reverse repo’s’) en inclusief de materiële vaste activa van Arval.

[2]Klantendeposito’s zijn schulden aan klanten, exclusief terugkoopovereenkomsten (‘repo’s’).

[3]‘Fully-loaded’, d.w.z. rekening houdend met alle regels van Capital Requirements Directive 4 (CRD4) zonder overgangsbepalingen.

[4]Op niet-geconsolideerde basis.

 

 

Linked Files

Tools