Menu
Fintro BNP Paribas Fortis Hello bank! Economie
17.01.2022

BNP PARIBAS FORTIS, HELLO BANK! EN FINTRO WIJZIGEN DE VOORWAARDEN VOOR DE GEREGLEMENTEERDE SPAARREKENING

BNP Paribas Fortis, Hello bank! en Fintro passen de voorwaarden van hun gereglementeerde spaarrekeningen aan. Voor meer dan 99 % van de klanten heeft deze aanpassing geen enkele impact.

Vanaf 1 april 2022 zal het toegestane maximum bedrag van de gereglementeerde spaarrekening beperkt worden tot maximaal 250.000 euro. Momenteel is er geen maximum.

Indien het bedrag van uw Spaarrekening vanaf die datum (op het einde van de dag van de boeking) de drempel van 250.000 euro overschrijdt, zal het bedrag dat die toegestane drempel overschrijdt, ter beschikking worden gesteld op een andere (bestaande of speciaal daarvoor geopende) rekening (Depositorekening), met exact dezelfde beheerparameters als de Spaarrekening die aan de basis van de overschrijving ligt: dezelfde houders of medehouders, dezelfde mandataris(sen), dezelfde beperkingen met betrekking tot de beheerbevoegdheden, enz.

Voor meer dan 99% van de klanten van BNP Paribas Fortis, Hello bank! en Fintro heeft deze maatregel geen impact. De  klanten die wel betrokken zijn,  zullen proactief gecontacteerd worden met een voorstel voor een analyse van hun financiële situatie en, indien zij dat wensen, bij het vinden van passende alternatieve oplossingen.

 

Eén gereglementeerde spaarrekening per houderschap

Vanaf 17 januari 2022 zal het aantal gereglementeerde spaarrekeningen worden beperkt tot één rekening voor eenzelfde houderschap. Dit betekent dat er vanaf dan nog slechts één gereglementeerde spaarrekening op naam van een zelfde houder of op naam van dezelfde medehouders kan worden geopend. Een klant kan dus alleen nog meerdere gereglementeerde spaarrekeningen openen indien elk van die rekeningen een verschillend houderschap heeft.

Deze beperking van het aantal rekeningen is niet van toepassing op de gereglementeerde spaarrekeningen die al voor 17 januari 2022 zijn geopend. Na die datum zullen die bestaande rekeningen echter wel in aanmerking worden genomen bij het aanvragen van een nieuwe gereglementeerde spaarrekening.

 

Creditrente

De rentevoet van de gereglementeerde spaarrekening blijft ongewijzigd: 0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie. Deze zal van toepassing zijn op het volledige saldo van de rekening, tot een maximum van 250.000 euro. De Depositorekening waarop het bedrag boven de toegestane drempel van 250.000 euro ter beschikking wordt gesteld, heeft een rentevoet van nul (0%). Alle informatie over deze rekening bevindt zich in de rubriek ‘Kenmerken van een Depositorekening’.

 

Vergoeding voor het verlies van de getrouwheidspremie

Indien op het einde van de boekingsdag van 1 april 2022, het saldo van een gereglementeerde spaarrekening de drempel van 250.000 euro overschrijdt, zal het bedrag boven die toegestane drempel worden overgeheveld naar een andere rekening.

De getrouwheidspremie(s) in opbouw voor het overgehevelde bedrag zal (zullen) niet worden uitgekeerd. Om geen nadeel te berokkenen aan de betrokken klanten heeft BNP Paribas Fortis beslist om, bij wijze van vergoeding, een commerciële compensatie te betalen. Deze commerciële compensatie zal (binnen een periode van twee maanden) op dezelfde rekening worden gestort als die waarnaar dit bedrag wordt overgeheveld.

Fiscaal gezien is deze commerciële compensatie een rente en is zij onderworpen aan de roerende voorheffing, die momenteel 30% bedraagt.

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen, zoals de Depositorekening, zijn niet geplafonneerd en niet gelimiteerd in aantal.

 

Kenmerken van een Depositorekening

Het saldo boven 250.000 euro van een Spaarrekening wordt overgeheveld naar een Depositorekening. Dit is een niet-gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, die op de markt wordt gebracht door BNP Paribas Fortis. Deze rekening, van onbepaalde duur, is bedoeld om contanten aan te houden in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn. Er is geen plafond voor de rekening en een negatief saldo is niet toegestaan. De opening en het beheer van de Depositorekening zijn gratis (met uitzondering van de eventuele verzendkosten indien de uittreksels per post worden verstuurd).

Tools