Menu
BNP Paribas Fortis Economie
28.08.2020

BNP Paribas Fortis Halfjaarresultaten 2020

In de bijlagen onderaan vindt u het volledige persbericht en de presentatie van de halfjaarresultaten 2020 van BNP Paribas Fortis.

Macro-economie-3

 

STERK ENGAGEMENT OM DE BELGISCHE ECONOMIE TE ONDERSTEUNEN
IN DE UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN DE HUIDIGE GEZONDHEIDSCRISIS

LENINGEN AAN KLANTEN: 115 MILJARD EURO,
+4,8% vs. 30.06.2019, +3,6% vs. 31.12.2019

MEER DAN 85.000 MORATORIA, WAARVAN 44.000 VOOR HYPOTHECAIRE WOONLENINGEN EN 41.000 VOOR PROFESSIONELE KREDIETEN

KLANTENDEPOSITO’S: 136 MILJARD EURO,
+5,4% vs. 30.06.2019, +3,9% vs. 31.12.2019

 


STEVIGE BEDRIJFSACTIVITEIT OP GECONSOLIDEERD NIVEAU

LENINGEN AAN KLANTEN[1]: 212 MILJARD EURO, +2,9%* vs. 31.12.2019
KLANTENDEPOSITO’S[2]: 189 MILJARD EURO, +3,1%* vs. 31.12.2019

 

GOED BEDRIJFSRESULTAAT EN GOEDE NETTOWINST
IN DE HUIDIGE CONTEXT VAN GEZONDHEIDSCRISIS EN AANHOUDEND LAGE RENTE

INKOMSTEN: 3.978 MILJOEN EURO, +1,0%* vs. 1H 2019

LAGERE INKOMSTEN IN BELGIË
STIJGENDE INKOMSTEN IN ANDERE ACTIVITEITEN

KOSTEN: 2.418 MILJOEN EURO, -0,7%* vs. 1H 2019

VOLGEHOUDEN STRIKTE KOSTENBEHEERSING IN BELGIË
BEHEERSTE KOSTENSTIJGING IN DE ANDERE ACTIVITEITEN

BRUTO BEDRIJFSRESULTAAT: 1.560 MILJOEN EURO, +3,7%* vs. 1H 2019

RISICOKOSTEN: 360 MILJOEN EURO, of 34bp, +67,1%* vs. 1H 2019

WINST VÓÓR BELASTINGEN: 1.309 MILJOEN EURO, -8,8%* vs. 1H 2019
NETTOWINST: 804 MILJOEN EURO, -14,9%* vs. 1H 2019

 

STERKE FINANCIËLE STRUCTUUR

COMMON EQUITY TIER 1-RATIO: 14,8%
LIQUIDITEITSDEKKINGSRATIO (LCR): 146%[3]* Exclusief niet-recurrente posten, d.w.z. bij een constante consolidatiekring, constante wisselkoersen en met uitsluiting van andere eenmalige resultaten (zie pagina 5 voor meer details).

[1] Leningen aan klanten zijn ‘leningen aan en vorderingen op klanten’ exclusief effecten en omgekeerde terugkoopovereenkomsten (reverse repo’s), en inclusief –materiële vaste activa van Arval.

[2] Klantendeposito’s zijn ‘schulden aan klanten’ exclusief terugkoopovereenkomsten (repo’s).

[3] Op niet-geconsolideerde basis.

 

Galerie

Press Team

Linked Files

Tools