Menu
BNP Paribas Fortis Hello bank! Fintro Economie
06.01.2023

BNP PARIBAS FORTIS, FINTRO EN HELLO BANK! LANCEREN EEN NIEUWE GEREGLEMENTEERDE SPAARREKENING MET HOGERE BASISRENTE EN GETROUWHEIDSPREMIE

Vanaf 1 februari 2023 kunnen klanten van BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! een nieuwe spaarrekening openen, de Spaarrekening Plus. Op die datum wordt ook de basisrentevoet voor de bestaande klassieke Spaarrekening verhoogd.

Spaarrekening Plus
De nieuwe ‘Spaarrekening Plus’ biedt een aantrekkelijke basisrente en getrouwheidspremie. De basisrente bedraagt 0,50% en de getrouwheidspremie 0,75%. Het saldo van de Spaarrekening Plus is beperkt tot 100.000 euro. Klanten kunnen een Spaarrekening Plus in een eerste fase openen in de agentschappen of via het Easy Banking Centre. In de loop van maart kan het ook via Easy Banking App en Easy Banking Web.

De tegoeden boven 100.000 euro worden overgeheveld naar een Depositorekening, een niet-gereglementeerde spaarrekening met nulrente, bestaand of geopend voor die gelegenheid, met dezelfde houder of medehouders, dezelfde mandataris(sen) en dezelfde beheerparameters (Voor meer informatie over de Depositorekening, ga naar www.bnpparibasfortis.be/depositorekening).

Er kan maximaal 1 Spaarrekening Plus geopend worden met dezelfde houder of medehouders.

Huidige spaarrekeningen[1]   
BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! passen eveneens op 1 februari 2023 de tarieven aan voor de klassieke gereglementeerde spaarrekeningen:  “Spaarrekening “ van BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank! en “Blue Select Spaarrekening” van Fintro : de basisrente stijgt van 0,01% naar 0,15% en de getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%. Het saldo van deze spaarrekeningen is beperkt tot 250.000 euro. Indien de rekening deze limiet overschrijdt, wordt het teveel overgeheveld naar een bestaande of daarvoor geopende niet-gereglementeerde spaarrekening, de Depositorekening  met dezelfde houder of medehouders, dezelfde mandataris(sen) en dezelfde beheerparameters.

De Spaarrekening Plus en de Spaarrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht, op de markt gebracht door BNP Paribas Fortis. Ze zijn open voor onbepaalde tijd.

De bovengenoemde tarieven kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Cliënten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

Risico's verbonden aan spaarrekeningen
Geld dat op spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis is gestort, valt onder het depositobeschermingsmechanisme tot maximaal 100.000 euro per persoon (meer info op bnppparibasfortis.be/depositobescherming). In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (“bail-in”).

Inflatierisico: een voortdurende stijging van de prijzen kan ertoe leiden dat het gestorte geld aan waarde verliest.

Roerende voorheffing
De spaarder, natuurlijk persoon, betaalt geen belastingen op intresten die hij/zij ontvangt uit spaarrekeningen, tot 980 euro per persoon per jaar in 2023. De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt en wordt automatisch bij de bron ingehouden door de bank.

Het is aanbevolen het document ‘Essentiële spaardersinformatie’ te lezen voor een Spaarrekening of een Spaarrekening Plus geopend wordt. Die documenten zijn toegevoegd aan dit persbericht.

Van sparen naar beleggen 
Voor spaarders die een voldoende spaarbuffer voor onverwachte uitgaven hebben aangelegd en de voordelen van pensioensparen en langetermijnsparen reeds benutten, kan beleggen een oplossing zijn in het streven naar het behoud van koopkracht, bijvoorbeeld met obligaties en structured notes.

Dankzij ons uitgebreide aanbod aan duurzame en verantwoorde beleggingen kunnen klanten een portefeuille samenstellen die beantwoordt aan hun voorkeuren en profiel. Klanten kunnen zich wenden tot hun agentschap, relatiebeheerder of het Easy Banking Centre voor advies op maat.

Klachten
Voor klachten over onze producten en/of -diensten kunnen klanten terecht bij BNP Paribas Fortis NV –Klachtenbeheer– Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien de klant niet tevreden is met de door de bank voorgestelde oplossing, kan de klant een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be


BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt BNP Paribas Fortis nauw samen, als verbonden agent, met AG Insurance, leader op de Belgische markt. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas.

BNP Paribas (www.bnpparibas.com) is de grootste bank van de Europese Unie en een belangrijke internationale bankspeler. De groep is actief in 68 landen en telt ruim 193.000 medewerkers, van wie meer dan 148.000 in Europa. Ze bekleedt sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Retail Banking, met alle retailbankingnetwerken van de groep en een aantal gespecialiseerde metiers, zoals BNP Paribas Personal Finance en Arval; Investment & Protection Services, met de spaar-, beleggings- en verzekeringsoplossingen van de groep; en Corporate & Institutional Banking, dat zich op bedrijfsklanten en institutionele klanten toelegt. Op basis van zijn gediversifieerde en geïntegreerde model helpt BNP Paribas al zijn klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmos, grote bedrijven en institutionele klanten) met financierings-, beleggings-, spaar- en verzekeringsoplossingen om hun projecten te realiseren. De groep heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en ontplooit haar geïntegreerde retailbankingmodel ook in het Middellandse Zeegebied, Turkije, Oost-Europa en het westen van de Verenigde Staten. Als vooraanstaande internationale bankspeler beschikt BNP Paribas over toonaangevende platformen en metiers in Europa, een sterke aanwezigheid in Noord- en Zuid-Amerika en solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific. BNP Paribas hanteert in al zijn activiteiten een maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste aanpak. Op die manier kan het meebouwen aan een duurzame toekomst en tegelijkertijd goede resultaten en de stabiliteit van de groep verzekeren.


[1] Inclusief Blue Select Spaarrekening van Fintro, die niet langer wordt gecommercialiseerd

Press Team

Linked Files

Tools